8. ROČNÍK VĚNOVÁN PAMÁTCE JOSEFA TOUFARA

Oceňte statečnost hrdinů, kteří vzdorovali komunistickému režimu.

Objevte se svými studenty příběhy lidí, jejichž statečné postoje a činy v období komunistického režimu si zaslouží naši úctu a respekt.

Cena Příběhů bezpráví je výjimečná právě tím, že ji udělují mladí lidé. Setkání mladé generace s pamětníky komunistického bezpráví prohlubuje mezigenerační vztahy a pomáhá porozumění naší nedávné historii.

PDF

Cena příběhů bezpráví 2016

Cena příběhů bezpráví 2016 [PDF | 540kb]

FILM

Podívejte se na film In nomine patris, který rekonstruuje pozadí tzv. číhošťského zázraku

In Nominé

Žáci a studenti nominovali své kandidáty do 15. června 2016.  Laureáti Ceny Příběhů bezpráví budou vyhlášeni na zahájení Měsíce filmu na školách, které se uskuteční na začátku listopadu 2016. 

Každý ročník Ceny Příběhů bezpráví je věnován památce významné osobnosti. V minulosti to byla například Olga Havlová, Ivan Medek, Pavel Tigrid nebo Bedřich Fučík. Letos je jím Josef Toufar:

Josef Toufar - Příběh bezpráví Do kněžského semináře v Hradci Králové vstoupil třiatřicetiletý Josef Toufar v roce 1935 a vysvěcen na kněze byl o pět let později v červnu 1940. Jeho první farností se stala Zahrádka u Humpolce, kde začal hned aktivně působit – opravoval místní kostely, pomáhal židovským rodinám i sociálně slabým a hodně se věnoval mládeži. Ve farnosti byl pro všechny tyto své aktivity velmi oblíben. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl přeložen do Číhoště, kde pokračoval v započaté činnosti – opět opravoval kostely, pomáhal farníkům, ale snažil se i rozvíjet celou obec. V této době se ale již komunistický režim snažil hledat všemožné způsoby, jak katolickou církev zdiskreditovat a zničit. A k tomu se jim hodila událost později nazývaná jako Číhošťský zázrak - během Toufarova kázání se nad oltářem rozhoupal křížek a zůstal viset nakloněný. To se rychle rozšířilo po celých Čechách a do Číhošti se brzy začali sjíždět poutníci. StB toho využila, aby Josefa Toufara obvinila z toho, že je podvodník a vše připravil a zinscenoval. Na konci ledna 1950 byl odvezen do valdického vězení, kde byl brutálně vyslýchán a mučen. O čtyři týdny později zemřel.