MINULOST NEVYFOTÍTE. PTEJTE SE TĚCH, KTEŘÍ TO ZAŽILI.

12. ročník na téma příběhů lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy.

Už dvanáctým rokem seznamujeme žáky základních a středních škol s naší moderní historií. Prostřednictvím filmů a setkání s pamětníky předáváme mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky.

Příručka

Měsíc filmu na školách - Rady a doporučení

Leták

Leták k měsící filmu

Hlavní mediální partner

  • Česká televize logo
  • Respekt logo

Partneři

  • Fond kinematografie logo
  • Lepší škola pro všechny logo
  •  

Téma

V letošním roce se zaměřujeme na osudy lidí, kteří byli v minulém století nuceni odejít či utéct z Československa a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. K vybranému tématu školám nabízíme snímky o emigraci, poválečném odsunu Němců, o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a dokument o přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic.

Pokud se do letošního Měsíce filmu na školách zapojíte, dostanete od nás zdarma nejen DVD s filmy, ale i řadu dalších bonusů plakátovou výstavu, brožuru a metodickou příručku.

Stačí už jen pozvat hosta a vybrat jedno listopadové datum, se kterým se do Měsíce filmu přihlásíte.

Přihlaste se - Měsíc filmu na školách

 

ohlasy ŽÁKŮ A VYUČUJÍCÍCH na uplynulý ročník

„Rozhodně to smysl má. Až se budu o této události učit, budu už to lépe chápat. Vždy, když jsem se na to dívala v televizi, vůbec jsem tomu nerozuměla, teď už ano.“

žákyně ZŠ Na Pražské, Pelhřimov

„Pan Hájek velmi poutavě dokázal popsat svoje zážitky a celou situaci v r. 1968 a zároveň svůj život v době komunismu, kdy mu bylo zakázáno studovat a také jak byli 4 sourozenci v době dětství po emigrace otce od sebe odděleni. Po r. 1989 se mu podařilo své sourozence najít a i přes Červený kříž otce, který se však setkání nedožil. Osobní prožitky zaujmou studenty většinou více než pouhé sledování filmu. Studenti se dotazovali také na okupaci Ukrajiny a současný příliv emigrantů a terorismus. Zajímala je i otázka vojenské služby. Byla to jedna z nejlepších besed, která v rámci Měsíce filmu na školách u nás proběhla.“

Luďka Hubená, učitelka
SOU gastronomie, Praha

„Celková atmosféra a zájem spolužáků mne příjemně překvapili a byla jsem nadšena z bezprostřednosti otázek a odpovědí, poznámek i příběhů, o které se s ostatní podělili.“

Klára Hošková, studentka
Německá škola v Praze

„Úžasný zážitek. Pan Frýd povídal velice poutavě. Ochotně odpovídal na veškeré dotazy. Žáci tuto besedu ohodnotili velice pozitivně.“

Ludmila Čoupková, učitelka
ZŠ a MŠ Horníkova, Brno

„Beseda byla výborná, velmi emotivní, žáci byli nadšeni. Paní Reslová skvěle vyprávěla o svých osobních zážitcích ze srpna 1968 a i o osobní zkušenosti s normalizací.

Romana Honsová, učitelka
SŠ spojů a informatiky, Tábor