MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

podpořte projekt

Podpořte nás finančně

Měsíc filmu na školách probíhá každoročně v listopadu a je určen žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům. Pedagogové ve školách promítají filmy zaměřené na konkrétní historickou událost či určité období našich moderních československých dějin. V roce 2016 byly hlavním tématem příběhy obyvatel Československa, kteří v průběhu minulého století z různých důvdů opustili své domovy.

Výjimečnost projektu spočívá v tom, že na projekce navazují setkání s pamětníky, historiky či filmaři a téma filmu se tak plynule přesouvá do besedy, v níž se žáci a studenti mohou ptát na cokoliv, co je zajímá.

Za dvanáct let projektu Měsíc filmu na školách se uskutečnilo přes 7 400 projekcí a besed a zúčastnilo se jich více než 300 000 žáků