CO JE TO JSNŠ?

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály Jednoho světa na školách pracují učitelé a žáci na více než 3 300 základních a středních školách.

Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

Učitelům poskytujeme atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online na našem portále jsns.cz. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na aktuální témata současného světa (lidská práva, rozvojová témata, občanská angažovanost) a na moderní československé dějiny. Z webu je možno filmy stahovat, ukládat (i na přenosné paměťové zařízení) a později přehrát. To vše zdarma a legálně.

Registrace na portál je zdarma. Přečtěte si, kdo se může zaregistrovat a jaké získá výhody.

A CO konkrétně DĚLÁME? 

Příběhy bezpráví - logo
Příběhy bezpráví

Pomocí dokumentárních i hraných filmů a dalších pomůcek k výuce dějepisu seznamujeme žáky základních a středních škol s moderní československou historií.

 
Filmové kluby - logo
Filmové kluby

Středoškolákům nabízíme možnost založit si filmový klub a promítat spolužákům zdarma a legálně kvalitní dokumenty. 

 
Kdo jiný? - logo
Kdo jiný?

Podporujeme mladé lidi v aktivním přístupu ke společenskému dění například formou týmových projektů, kdy studenti sami řeší nějaký místní problém nebo pomáhají ve své obci.

 
Studentské volby - logo
Studentské volby

Před vybranými reálnými volbami v České republice pořádáme pro studenty starší 15 let simulované volby. Mladí lidé si vyzkouší organizaci voleb a vyjádří svůj názor ve studentském hlasování.

 
Jeden svět – projekce pro školy

Školám v rámci Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět nabízíme dopolední projekce, které jsou tematicky speciálně přizpůsobeny věku žáků.

 
Cena Gratias Tibi / Kdo jiný?

Mladým lidem, kteří mění svět kolem sebe k lepšímu, udělujeme Cenu Gratias Tibi / Kdo jiný?

 
Hledá se LEADr. - logo
Hledá se LEADr.

Hledáme mladé Lídry, hledáme nové politiky. Vzdělávací soutěž pro účastníky ve věku 17 až 25 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí a mají zájem o vstup do komunální politiky. 

 
Proti ztrátě paměti - logo
Proti ztrátě paměti

Každý rok v červnu si formou happeningů, diskusí a projekcí filmů připomínáme oběti komunistického režimu a hodnotu svobody.

 
Semináře pro pedagogy
Semináře

Pro pedagogy, kteří chtějí své žáky vzdělávat pomocí dokumentárního filmu, pořádáme kurzy akreditované MŠMT.

 
Analýzy a průzkumy
Průzkumy a šetření

Chceme rozumět žákům a studentů, pro něž naše projekty připravujeme, a proto zadáváme průzkumy, které zkoumají životní styl mladých lidí a jejich postoje a názory.

Jeden svět na školách probíhá po vzoru České republiky už několik let také v zahraničí (na Slovensku, v Polsku, Estonsku, Rumunsku, Švédsku, Německu, Libanonu aj.).