CO JE TO JSNŠ?

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály Jednoho světa na školách pracují učitelé a žáci na více než 3 300 základních a středních školách.

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

  • Mezinárodní filmový festival Jeden svět
  • Varianty – interkulturní a globální rozvojové vzdělávání
  • Rozvojová spolupráce
  • Program Migrace
  • Mezinárodní kampaň Stop dětské práci – je lepší chodit do školy
  • Mezinárodní kampaň Food Right Now
  • Eye on Cuba
  • Expertní skupina JSNŠ

Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

Učitelům poskytujeme atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online na našem portále jsns.cz. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na aktuální témata současného světa (lidská práva, rozvojová témata, občanská angažovanost) a na moderní československé dějiny. Z webu je možno filmy stahovat, ukládat (i na přenosné paměťové zařízení) a později přehrát. To vše zdarma a legálně.

Registrace na portál je zdarma. Přečtěte si, kdo se může zaregistrovat a jaké získá výhody.

A co konkrétně děláme?


Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Pomocí dokumentárních i hraných filmů a dalších pomůcek k výuce dějepisu seznamujeme žáky základních a středních škol s moderní československou historií.

 

Filmové kluby

Filmové kluby

Středoškolákům nabízíme možnost založit si filmový klub a promítat spolužákům zdarma a legálně kvalitní dokumenty. 

 

Kdo jiný?

Kdo jiný?

Podporujeme mladé lidi v aktivním přístupu ke společenskému dění například formou týmových projektů, kdy studenti sami řeší nějaký místní problém nebo pomáhají ve své obci.

 

Studentské volby

Studentské volby

Před vybranými reálnými volbami v České republice pořádáme pro studenty starší 15 let simulované volby. Mladí lidé si vyzkouší organizaci voleb a vyjádří svůj názor ve studentském hlasování.

 

Jeden svět - festival dokumentárních filmů

Jeden svět – projekce pro školy

Školám v rámci Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět nabízíme dopolední projekce, které jsou tematicky speciálně přizpůsobeny věku žáků.

 

Gratias Tibi

Cena Gratias Tibi / Kdo jiný?

Mladým lidem, kteří mění svět kolem sebe k lepšímu, udělujeme Cenu Gratias Tibi / Kdo jiný?

 

Hledá se LEADr.

Hledá se LEADr.

Hledáme mladé Lídry, hledáme nové politiky. Vzdělávací soutěž pro účastníky ve věku 17 až 25 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí a mají zájem o vstup do komunální politiky. 

 

Proti ztrátě paměti - logo

Proti ztrátě paměti

Každý rok v červnu si formou happeningů, diskusí a projekcí filmů připomínáme oběti komunistického režimu a hodnotu svobody.

 

Semináře pro pedagogy

Semináře

Pro pedagogy, kteří chtějí své žáky vzdělávat pomocí dokumentárního filmu, pořádáme kurzy akreditované MŠMT.

 

Analýzy a průzkumy

Průzkumy a šetření

Chceme rozumět žákům a studentů, pro něž naše projekty připravujeme, a proto zadáváme průzkumy, které zkoumají životní styl mladých lidí a jejich postoje a názory.

 

Jeden svět na školách probíhá po vzoru České republiky už několik let také v zahraničí: