STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013

V roce 2010 jsme uspořádali první Studentské volby v České republice. Od té doby pravidelně pořádáme v souvislosti s konáním řádných voleb v ČR i volby studentské, kterých se účastní stále více škol a žáků. Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší patnácti let.

Studentské předčasné parlamentní volby 2013

KDY: 2.- 3. října 2013

KDE: na všech středních školách v ČR, které se zaregistrují do projektu

KDO: účastnit se mohou žáci starší 15 let

CO: žáci budou volit politické strany kandidující do Parlamentu ČR, pro učitele jsou připraveny informační materiály a návrhy aktivit do hodin

VÝSLEDKY

Prohlédněte si celkové výsledky a fotogalerii Studentských předčasných parlamentních voleb 2013.

Stáhněte si informační leták.

 

registrace

Do Studentských voleb se mohou zapojit všechny střední školy v České republice. Účast v projektu je pro školy zdarma. ZAREGISTRUJTE svoji školu prostřednictvím elektronického formuláře do 13. září 2013.

Časový harmonogram Studentských voleb vychází ze zkrácených termínů voleb předčasných. Pokud máte o účast v projektu zájem a současně máte problém s dodržením termínu uzávěrky přihlášky, ozvěte se nám, určitě najdeme řešení.

Pro registraci potřebujete znát počet studentů starších 15 let na vaši škole (údaj slouží jako informace pro zaslání potřebného počtu hlasovacích lístků).

Zaregistrované školy od nás obdrží

 1. příručku Studentské předčasné parlamentní volby 2013 s informacemi o volebním systému, parlamentních volbách, úřednické vládě a předčasných volbách, včetně návrhů aktivit do hodin pro pedagogy
 2. plakát pro propagaci voleb na škole
 3. pokyny pro realizaci Studentských voleb a sběr výsledků
 4. volební hlasovací lístky
 5. unikátní přístup pro zadání výsledků voleb

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL PODLE KRAJŮ

Organizace

Studentské volby organizují na škole sami studenti (tříčlenná volební komise) pod garancí jednoho pedagoga. Školu do Studentských voleb přihlašuje pedagog-garant.

Po přihlášení škola obdrží výše popsané materiály. Studentská volební komise připravuje dle pokynů za pomoci pedagoga samotné Studentské volby (urnu, seznam oprávněných voličů..).

Pedagogové mají možnost začlenit téma voleb do vyučovacích hodin např. prostřednictvím navrhovaných aktivit v příručce.

Výsledky Studentských předčasných parlamentních voleb 2013 bude sbírat a zpracovávat nezávislá agentura Millward Brown.

Výsledky budou zveřejněny v druhý den konání studentských voleb, tj. 3. 10. 2013 ve večerních hodinách.

POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

POKYNY PRO VOLIČE

Cíle

 • podporovat aktivní účast mladých lidí na občanské společnosti
 • přiblížit středoškolským studentům volební systém a základní demokratické principy
 • zvýšit účast prvovoličů a mladých voličů
 • v řádných volbách
 • podpořit debaty o společenských tématech
 • seznámit širokou veřejnost s volebními
 • preferencemi mladých lidí

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: studentskevolby@jsns.cz

 

 

 

 

 

 

Podívejte se jak probíhaly Studentské volby v roce 2010 a 2012.