Vyberte si z našich projektů

Zpestřete výuku žákům i sobě díky zapojení do našich projektů! Všechny naše aktivity připravujeme tak, aby měly vysokou didaktickou úroveň a zároveň byly atraktivní pro učitele i žáky. 

Seznamujeme žáky s československými dějinami.

Vedeme mladé lidi k občanské angažovanosti.

Pořádáme dopolední projekce pro školy v rámci festivalu.

Středoškoláci mohou promítat naše filmy svým spolužákům.

Vzdělávací soutěž

Podporujeme vztah mezi žáky, (pra)rodiči a školou.

Umožňujeme středoškolákům vyzkoušet si volby „nanečisto“.

Zajímají nás názory a postoje mladých lidí.