Vyberte si z našich projektů


Seznamujeme žáky s československými dějinami.

Pořádáme dopolední projekce pro školy v rámci festivalu.

Vedeme mladé lidi k občanské angažovanosti.

Středoškoláci mohou promítat naše filmy svým spolužákům.

Vzdělávací program a soutěž.

Oceňujeme občanskou aktivitu mladých lidí.

Umožňujeme středoškolákům vyzkoušet si volby „nanečisto“.

Podporujeme vztah mezi žáky, (pra)rodiči a školou.

Zajímají nás názory a postoje mladých lidí.