Naše projekty

Zpestřete výuku žákům i sobě díky zapojení do našich projektů! Všechny naše aktivity připravujeme tak, aby měly vysokou didaktickou úroveň a zároveň byly atraktivní pro učitele i žáky. 

Příběhy bezpráví

Žáky a studenty seznamujeme pomocí dokumentárních i hraných filmů a dalších aktivit s moderními československými dějinami.

Kdo jiný?

Dáváme mladým lidem příležitost ukázat, co v nich je. Protože – „Kdo jiný?“ než každý z nás může zlepšit něco kolem sebe. 

Jeden svět - školní projekce

Pro žáky a studenty pořádáme speciální dopolední projekce v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Filmové kluby

Studentům středních škol nabízíme zajímavé dokumenty, které mohou zdarma, legálně a online promítat svým spolužákům.

Příběh mojí rodiny

Cílem projektu Příběh mojí rodiny je podpořit vztah mezi žáky, (pra)rodiči a školou a nadchnout žáky pro poznávání nedávné minulosti.

Studentské volby

Studentům středních škol umožňujeme vyzkoušet si simulovanou organizaci i účast u voleb, které se reálně v České republice konají. 

Průzkumy a šetření

Zajímají nás názory a postoje mladých lidí, a proto pravidelně zadáváme renomovaným agenturám provedení dotazníkového šetření.