Měsíc filmu na školách 2018

Tématem letošního ročníku je únor 1948. Všechny vybrané filmy se tak k tomuto tématu vztahují. Pokud jste se do Měsíce filmu na školách přihlásili, dostanete všechny filmy na DVD. Zároveň je můžete také přehrát online.

Kromě toho bonusově nabízíme ještě díly pořadu Slavné dny věnující se výročím roku 1918 a 1938.

U každého filmu najdete připravené Otázky a odpovědi, které vám zodpoví nejčastější otázky žáků k filmu a pomohou vám tak připravit se na následnou diskusi i besedu s hostem.

Podívejte se na krátké instruktážní video Jak se dělá projekce s debatou.

 

Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)

2012 / 5 min.

Na ten den pamětníci z Československa nikdy nezapomenou. Někteří z nich s pláčem opouštěli pohraničí, které chtěli bránit za každou cenu. O osudu mladičké republiky rozhodli v noci z 29. na 30. září představitelé cizích mocností: Německa, Francie, Británie a Itálie. Mnichovská dohoda, která postoupila Sudety Německu, však neodvrátila hrůzy nadcházející války.

Den, kdy vzniklo Československo (28. říjen 1918)

2010 / 4 min.

Ještě v průběhu první světové války začala pětice českých a slovenských politiků v čele s univerzitním profesorem T. G. Masarykem pracovat na přípravě nezávislého Československa. Masaryk odjel vyjednávat do zahraničí, přičemž mu pomohly především dvě události – smrt rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a skutečnost, že čeští a slovenští vojáci začali následně na ruské frontě přebíhat na druhou stranu.

Jak se dělá projekce s debatou

2014 / 1 min.

Rady a doporučení, vycházející z praxe pedagogů, kteří projekce a besedy pravidelně organizují.

Jan Masaryk a třetí republika

2018 / 26 min.

Snímek se věnuje životu Jana Masaryka, syna „prezidenta osvoboditele“, diplomata a politika, a to od jeho dětství až po tragickou a dosud neobjasněnou smrt. Vznikl sestřihem dvoudílného dokumentu P. Kosatíka, M. Koláře a J. Brabce Jan Masaryk: Život a Jan Masaryk: Smrt. Zaměřuje se především na poválečné období, kdy započal komunistický převrat, završený 25. únorem 1948.

Právě se vracím z Hradu

2018 / 8 min.

Obrazová esej sestavená z archivních filmových záběrů a novinových titulků přináší v minimalistické zkratce svědectví o tom, jakým způsobem přišli občané Československa na několik desítek let o demokracii. Připomíná, že „Vítězný únor“, tedy 25. únor 1948, byl vyvrcholením několikaletého procesu. Mnozí z aktérů tehdejšího zápasu o demokracii selhali, a slavit tak mohli komunisté, kteří měli jasný cíl a při jeho naplňování se nezdráhali využít jakékoliv prostředky.

Případ Dr. Horáková

1990 / 55 min.

„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,” napsala Milada Horáková v posledním dopise.

Ztracená duše národa: Ztráta tradice

2010 / 22 min.

V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin