Stále uvažujeme: ONI a MY

16.1.2014 / Příběhy bezpráví

V dnešních Lidových novinách vyšel článek Karla Strachoty, který připomíná 45. výročí úmrtí Jana Palacha a odkaz jeho činu pro dnešní společnost. 

Letos rovněž uplyne dvacet pět let od chvíle, kdy se v Československu zhroutil komunistický režim a náš vzdělávací projekt Příběhy bezpráví zaměřený na moderní československé dějiny vstoupil do desátého roku své existence. "V rámci 10. ročníku Příběhů bezpráví budeme letos připomínat především osudy těch, kdo v nesrovnatelně horších podmínkách nerezignovali, zůstali věrni demokratickým zásadám, vzdorovali komunistickému režimu a aktivně vůči němu vystupovali. Chceme jim vyjádřit úctu a poděkování a zároveň poukázat na to, že životní příběhy odpůrců totalitního režimu jsou inspirativní i dnes,“ shrnuje Karel Strachota.

Celý text si můžete přečíst v pdf formátu

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.