Přihlásili jste se do Naší okupace?

29.9.2015 / Příběhy bezpráví

Pro ty z vás, kteří si jako způsob zapojení do Měsíce filmu na školách vybrali pátrání po průběhu a důsledcích okupace ve své obci, jsme připravili lekci Jak se dělá projekt Naše okupace.

V této lekci najdete krátký sestřih dobových fotografií a rozhlasového vysílání, ke kterému jsme připravili motivační aktivitu pro vaše žáky. Naleznete zde také to, jakým způsobem můžete v projektu postupovat nebo rady a doporučení k vyhledávání pamětníků a sbírání materiálů k vašemu příběhu. Z doprovodných materiálů pak můžete například využít autentické rozhlasové nahrávky ze srpna 1968 dokumentující události na různých místech Československa.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.