VĚSTNÍK / LEDEN 2015

Leden 2015 (Střední a Základní školy)

  • k výročí úmrtí Jana Palacha zpřístupňujeme na jsns.cz film O. Sommerové o Martě Kubišové
  • další nové české dokumenty do výuky: Katka, Šjmejdi, Show!
  • vyhlašujeme literární soutěž pro středoškoláky, poprvé s festivalovým tématem

Ke stažení v PDF

Informujeme, že proběhne již 17. ročník MFF o lidských právech Jeden svět a s ním již tradičně dopolední festivalové projekce.

Připravili jsme nové AV lekce k mediálnímu vzdělávání, k prevenci kyberšikany a k lidským právům ve světě.

Máme pro vás nový projekt Příběh mojí rodiny 2, zaměřený na rodinnou historii a rodinné příběhy.

Představujeme ředitelku ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici, která má se svými žáky jasno. I v letošním pololetí se budou v projektu věnovat seniorům a rodičům.