VĚSTNÍK / ŘÍJEN 2014

Říjen 2014 (Střední a Základní školy)
  • dokumentární filmy mohou nově ve výuce používat jazykáři a učitelé přírodních věd
  • můžete se zapojit do kampaně Můj svět, moje volba k tématu světového hladu
  • na podzim pro vás připravujeme širokou nabídku seminářů

Ke stažení v PDF

Dokumentární filmy a výukové materiály mohou nově ve výuce používat učitelé cizích jazyků, biologie, chemie, fyziky a matematiky.

Prodloužili jsme přihlášky do letošního jubilejního ročníku Příběhů bezpráví - měsíce filmu na školách. Můžete klasicky zrealizovat projekci s besedou nebo úplně nově zkusikt projekt Naše revoluce.

Na světový den výživy, 16. října, proběhne během kampaně Food Right Now - Postavme se hladu akce Moje volba, můj svět. Týká se celosvětového hladu a otázky zodpovědného konzumu.

V podzimní nabídce seminářů si můžete vybrat z těchto témat: mediální gramotnost, výchova k toleranci, moderní československé dějiny.

Učitelka Andrea Tláskalová díky projektu Příběh mojí rodiny oživila ve Zbirohu se žáky čtvrtých tříd mezigenerační dialog v rodinách.

V říjnu proběhne klasické setkání organizátorů filmových klubů s bohatým programem.

Můžete soutěžit o vstupenky na slavnostní zahájení letošních Příběhů bezpráví v pražském kině Lucerna.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.