Věstník / SŠ / květen 2013

Květen 2013 (Střední školy)
  • Připravujeme celorepublikovou kamaň Proti ztrátě paměti
  • Projekce pro školy v rámci festivalu Jeden svět 2013 jsou u konce
  • Na gymnáziu v Pardubicích proběhla vernisáž putovní výstavy Příběhy bezpráví - z místa, kde žijeme

Ke stažení v PDF

- Připravujeme celorepublikovou kampaň Proti ztrátě paměti při příležitosti Dne památky obětí komunismu 27. 6. 2013, do níž se školy mohou také zapojit.

- Do připravované publikace sbíráme nápady a příklady dobré praxe k tématu multikulturního soužití.

- Projekce pro školy v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2013 jsou u konce. Školních projekcí v Praze i regionech se letos zúčastnilo více než 50 000 žáků se svými pedagogy.

- Na gymnáziu v Pardubicích proběhla vernisáž putovní výstavy Příběhy bezpráví - z místa, kde žijeme.