Věstník / SŠ / leden 2013

Leden 2013 (Střední školy)
  • Příběhy bezpráví: studentská literární soutěž
  • nový audiovizuální portál Jednoho světa na školách
  • Mezinárodní filmový festival Jeden svět 2013 a festivalové projekce pro školy

Ke stažení v PDF

Probíhá další ročník studentské literární soutěže s názvem V opozici, tématem je Československá socialistická republika na konci 80. let.

Pomocí dotazníku jsme zjišťovali, jakým způsobem budete moci využívat náš nový web ve výuce s ohledem na technické vybavení vaší školy.

Základní informace o školních festivalových projekcích pro žáky základních a středních škol v rámci Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět 2013.

Prosba o vyplnění formuláře ke vzdělávacím sadám Životní prostředí.