Věstník / SŠ / leden 2013

Leden 2013 (Střední školy)
  • Příběhy bezpráví: studentská literární soutěž
  • nový audiovizuální portál Jednoho světa na školách
  • Mezinárodní filmový festival Jeden svět 2013 a festivalové projekce pro školy

Ke stažení v PDF

Probíhá další ročník studentské literární soutěže s názvem V opozici, tématem je Československá socialistická republika na konci 80. let.

Pomocí dotazníku jsme zjišťovali, jakým způsobem budete moci využívat náš nový web ve výuce s ohledem na technické vybavení vaší školy.

Základní informace o školních festivalových projekcích pro žáky základních a středních škol v rámci Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět 2013.

Prosba o vyplnění formuláře ke vzdělávacím sadám Životní prostředí.

 

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.