Věstník / SŠ/ leden 2014

Leden 2014 (Střední školy)
  • Příběhy bezpráví letos odstartují filmovou trilogií Hořící keř
  • blíží se uzávěrka literární soutěže Stíny minulosti pro studenty
  • na jsns.cz máme nové AV lekce do výuky

Ke stažení v PDF

Pro učitele a žáky jsme při příležitosti 45. výročí úmrtí Jana Palacha zpřístupnili na jsns.cz oceňované třídílné drama Hořící keř od polské režisérky Agniezsky Holland.

Blíží se uzávěrka literární soutěže s česko-dějinným tématem Stíny minulosti. Studenti od 15 do 20 let mohou své soutěžní práce posílat do 6. února.

Rozšířili jsme nabídku výukových AV lekcí na našem portále jsns.cz.

Jako každý rok připravujeme dopolední projekce pro školy během festivalu Jeden svět.

Představujeme Dagmar Burdovou a Stanislava Švejcara ze základní školy v Litomyšli, kteří spolu se svými žáky dostali kočárek do každé litomyšlské ulice.

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.