Věstník / SŠ / listopad 2012

Listopad 2012 (Střední školy)
  • slavnostní zahájení projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2012 v Lucerně
  • pozvánky pro pedagogy na semináře
  • mezinárodní setkání organizátorů filmových klubů v Praze

Ke stažení v PDF

V pražském kině Lucerna proběhlo za účasti ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, ministra školství Petra Fialy a dokumentaristky Olgy Sommerové slavnostní zahájení 8. ročníku projektu Příběhy bezpráví  Měsíc filmu na školách 2012 a byly předány ceny za odvážné postoje a činy v období komunismu.

Uzávěrka přihlášek do Studentských prezidentských voleb do 9. listopadu 2012.

Pozvánka pro pedagogy SŠ na jednodenní seminář Jeden svět na školách – Lidská práva, který je zaměřen na využití dokumentárního filmu ve výuce s důrazem na problematiku lidských práv, rasismu a xenofobie.

Pozvánka na setkání pedagogů, kteří pracují s našimi audiovizuálními sadami pro environmentální výchovu.

Výzva k zapojení studentů do týmových projektů Kdo jiný?

Mezinárodní setkání organizátorů filmových klubů v Praze.

Hledáme nové lektory využívající materiály JSNŠ ve výuce, kteří by své zkušenosti předávali dalším pedagogům.

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.