Věstník / SŠ / prosinec 2013

Prosinec 2013 (Střední školy)
  • připravujeme nové AV lekce do výuky
  • můžete nominovat pamětníky na Cenu příběhů bezpráví 2014
  • klubákům se rozšířila nabídka filmů

Ke stažení v PDF

Do konce roku se na našem webu objeví 22 nových AV lekcí k tématům šikany, rozvojového vzdělávání, domácího násilí, občanského aktivismu, stáří, čs. dějin, života s postižením, genderu a další.

Do letošního Měsíce filmu se zapojilo 661 škol, jako bonus pro ně mj. připravujeme interaktivní AV lekci Normalizační loutka.

Můžete nominovat pamětníka na Cenu Příběhů bezpráví 2014 a také se můžete hlásit do dalšího dílu projektu Z místa, kde žijeme.

Zavedli jsme pravidelnou rubriku "Představujeme", kde bychom vás chtěli seznamovat s kolegy - učiteli, kteří se zapojují do našich projektů. Tentokrát je to dějepisářka a češtinářka Alena Vomlelová z pardubického gymnázia Dašická.

Ocenili jsme devět nejnápadištějších projektů z akce Naše posvícení.

Pokud učíte cizí jazyk a využíváte k tomu naše filmy v hodinách, pak hledáme právě vás.

Klubáci mohou využívat již 70 dokumentárních filmů z naší nabídky.

Během podzimu probíhaly na 13 školách, zapojených v projektu Kdo jiný?, dvouhodinové workshopy, které žáky a studenty seznamovaly s možnostmi, jak se zapojit do občanské společnosti. Zástupci studentů z jednotlivých škol se pak na konci listopadu setkali, představili si své plány a aktivity a seznámili se také s pravidly projektového řízení.

 

 

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.