Věstník / ZŠ / červen 2013

Červen 2013 (Základní školy)
  • Novinky na webu JSNŠ: stahování filmů a zpřístupnění filmů žákům na omezenou dobu
  • Příběhy bezpráví: kampaň Proti ztrátě paměti spuštěna
  • Výtvarná soutěž pro žáky do 13 let Jeden svět dětem

Ke stažení v PDF

Opět jsme vylepšili náš web. Od nynějška můžete stahovat filmy z našich AV lekcí a zpřístupnit filmy žákům na omezenou dobu v případě, že byste je chtěli například využít v rámci domácí přípravy.

Spustili jsme kampaň Proti ztrátě paměti, která vyvrcholí akcemi 27. června, v den výročí popravy dr. Milady Horáková. Může se zapojit i vaše škola.

S posledním červnovým dnem je uzávěrka nominací pro Cenu Příběhů bezpráví, kterou udělují studenti za odvážné činy a postoje v období komunistického Československa.

Připravujeme již 9. ročník Příběhů bezpráví - měsíce filmu na školách. Tento rok budete moci zcela nově promítat filmy on-line na našem portálu.

Sbíráme příspěvky ze škol k projektovým dnům do připravované publikace.

Uzávěrka soutěžních prací k výtvarné soutěži Jeden svět dětem je koncem června.

Zdarma je objednání publikace Základy dokumentárního filmu.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.