Věstník / ZŠ / listopad 2012

Listopad 2012 (Základní školy)
  • slavnostní zahájení projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2012 v Lucerně
  • oficiální vyhlášení jmen laureátů Ceny Příběhů bezpráví
  • noví lektoři pro vzdělávací program JSNŠ

Ke stažení v PDF

V pražském kině Lucerna proběhlo za účasti ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, ministra školství Petra Fialy a dokumentaristky Olgy Sommerové slavnostní zahájení 8. ročníku projektu Příběhy bezpráví  Měsíc filmu na školách 2012.

Ocenění za odvážné činy a postoje v období komunismu během slavnostního zahájení 8. ročníku Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2012 převzali Hana Krsková-Dvořáková a Oldřich Čapka. Cena pro Otakara Rambouska byla udělena in memoriam.

Hledáme nové lektory využívající materiály JSNŠ ve výuce, kteří by své zkušenosti předávali dalším pedagogům.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.