Věstník / ZŠ / listopad 2013

Listopad 2013 (Základní školy)
  • již po deváté jsme zahájili Příběhy bezpráví
  • pro pedagogy připravujeme na listopad jednodenní seminář o výuce moderních československých dějin
  • se svou třídou se můžete přihlásit do nového projektu Příběh mojí rodiny

Ke stažení v PDF

Ve čtvrtek 31. 10. jsme již po deváté zahájili Příběhy bezpráví, předali ceny za odvážné postoje a činy v období komunismu. V tentýž den také proběhla vernisáž výstavy Z místa, kde žijeme II. Na ní se do 20. 12. můžete seznámit s příběhy pamětníků komunistického bezpráví, které sestavili žáci a studenti ze základních a středních škol.

Vyhlásili jsme literární soutěž Stíny minulosti pro žáky a studenty od 15 let.

Pro pedagogy na listopad připravujeme jednodenní seminář zaměřený na výuku moderních československých dějin pomocí audiovizuálních lekcí.

Do 2. prosince můžete přihlásit svou třídu do nového projektu Příběh mojí rodiny, kterým chceme podpořit vzájemný vztah mezi dětmi, rodiči (prarodiči) a školou.

Zabýváte se ve výuce globálními problémy? Pak se za vámi rádi přijedeme podívat a seznámit se, jak nad těmito tématy vaši žáci uvažují.

Ohlédli jsme se za říjnovou akcí Naše posvícení, která spotřebou lokálních potravin a dalšími aktivitami bojovala proti hladu ve světě.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.