Věstník / ZŠ / prosinec 2013

Prosinec 2013 (Základní školy)
  • připravujeme nové AV lekce do výuky
  • můžete se zapojit do dalšího ročníku Z místa, kde žijeme
  • akce Naše posvícení upozorňující na hlad ve světě má své vítěze

Ke stažení v PDF

Do konce roku se na našem webu objeví 22 nových AV lekcí k tématům šikany, rozvojového vzdělávání, domácího násilí, občanského aktivismu, stáří, čs. dějin, života s postižením, genderu a další.

Do letošního Měsíce filmu se zapojilo 661 škol, jako bonus pro ně mj. připravujeme interaktivní AV lekci Normalizační loutka.

Můžete nominovat pamětníka na Cenu Příběhů bezpráví 2014 a také se můžete hlásit do dalšího dílu projektu Z místa, kde žijeme.

Zavedli jsme pravidelnou rubriku "Představujeme", kde bychom vás chtěli seznamovat s kolegy - učiteli, kteří se zapojují do našich projektů. Tentokrát je to dějepisářka a češtinářka Alena Vomlelová z pardubického gymnázia Dašická.

Ocenili jsme devět nejnápadištějších projektů z akce Naše posvícení.

Pokud učíte cizí jazyk a využíváte k tomu naše filmy v hodinách, pak hledáme právě vás.