Věstník / ZŠ / září 2013 / 2.část

Září 2013 (Základní školy) 2. část
  • náš audiovizuální vzdělávací portál je mezi nominovanými v Křišťálové lupě 2013
  • připravili jsme pro vás informační AV lekci, jak si zvát pamětníka na besedu v rámci Měsíce filmu na školách
  • uskutečnili jsme seminář pro pedagogy spojený s registrací na jsns.cz

Ke stažení v PDF

S audiovizuálním portálem jsns.cz jsme se dostali mezi deset nominovaných projektů do kategorie Veřejně prospěšná služba v anketě Křišťálová lupa 2013 - Cena českého Internetu.

Připravili jsme pro vás speciální AV lekci, jak si pozvat pamětníka na besedu v rámci projektu Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách.

Ještě stále se můžete se školou zapojit do akce Naše posvícení, která bojuje proti světovému hladu.

Sbíráme nápady a zkušenosti škol z projektových dnů.

Uspořádali jsme seminář pro celý pedagogocký sbor zaměřený na výuku lidských práv prostřednictvím audiovizuálních prostředků.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.