Dokumentární filmy citlivě otevírají témata, o kterých se těžko mluví.
  Prohlédněte si nabídku více než 270 filmů.
  Ke každému filmu najde vyučující přehlednou metodiku.
  Kromě filmů máme řadu dalších projektů – prohlédněte si je.
  A co vaše škola? Podívejte se na seznam registrovaných škol a zeptejte se vyučujících, jestli nás znají.
  Sledujte nás na Facebooku.
  Máte otázky? Napište nám na jsns@jsns.cz nebo zavolejte na 777 787 937

Co a proč děláme možná i na Vaší škole

Přinášíme do škol současná témata

Rozvíjíme u žáků a studentů znalosti a zájem o témata, pro která v běžné výuce mnohdy není dostatek prostoru. Od moderních československých dějin přes občanskou angažovanost a sociální problematiku až po světové problémy a výzvy a lidská práva. Vyučujícím pomáháme o těchto tématech učit – poskytujeme jim materiály a školíme je na seminářích.
 

Povzbuzujeme mladé lidi k aktivitě a zájmu o společenské dění

Dáváme žákům a studentům prostor vyjádřit jejich názory, zapojit se do místního dění a dokázat i v mladém věku věci, které jsou prospěšné a zaslouží si respekt. Věříme, že znalosti, dovednosti, hodnoty a dobrý pocit, který si žáci a studenti z našich projektů odnášejí, v nich přetrvají i do budoucna, až budou ovlivňovat dění v této zemi – svým morálním postojem, svou prací, svým volebním právem.

Pomáháme školám zavádět moderní výukové metody

Memorování faktů nazpaměť v dnešní době nestačí, je třeba chápat svět v souvislostech, umět si vyhledávat informace a kriticky je zhodnotit. Důležitá témata současného světa představujeme mladým lidem formou promítání dokumentárních filmů, na něž navazují další aktivity – diskuse se spolužáky, práce ve skupinách, simulační hry a prožitkové aktivity či dlouhodobější žákovské projekty.

Jeden svět na školách poskytuje školám filmové a výukové materiály zdarma. Na tomto webu v současnosti nabízíme přes 270 audiovizuálních lekcí, které mohou registrovaní vyučující neomezeně využívat v hodinách.

 

Stojíme i za projekty, o kterých už jste možná slyšeli:

Co můžete udělat, pokud se vám naše aktivity líbí

  • Podívejte se, jestli je vaše škola na seznamu registrovaných škol. Pokud vaši školu na tomto seznamu nenajdete, můžete kontaktovat její vedení, třídního učitele nebo učitele daného předmětu a vysvětlit jim, proč byste chtěli, aby spolupracovali s Jedním světem na školách.
  • Studuje-li vaše dcera nebo syn na střední škole, může si s kamarády ze třídy založit studentský filmový klub a promítat zdarma a legálně kvalitní dokumenty svým spolužákům. Nejde přitom jen o filmy, při organizování klubu se naučí spoustu věcí! Řekněte svým potomků o této možnosti.
  • Pokud byste sami mohli Jeden svět na školách finančně podpořit jakoukoliv částkou nebo věděli o někom, kdo by tak mohl učinit, budeme rádi! Přečtěte si, proč a na co finance sháníme i jak přispět. Děkujeme.
  • Jednou za rok se také můžete vypravit na speciální projekce pro rodiče s dětmi v rámci festivalu Jeden svět.
  • Sledujte nás na Facebooku a pozvěte na naši stránku další rodiče.