Věstník / SŠ / prosinec 2013

Prosinec 2013 (Střední školy)
  • připravujeme nové AV lekce do výuky
  • můžete nominovat pamětníky na Cenu příběhů bezpráví 2014
  • klubákům se rozšířila nabídka filmů

Ke stažení v PDF

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Do konce roku se na našem webu objeví 22 nových AV lekcí k tématům šikany, rozvojového vzdělávání, domácího násilí, občanského aktivismu, stáří, čs. dějin, života s postižením, genderu a další.

Do letošního Měsíce filmu se zapojilo 661 škol, jako bonus pro ně mj. připravujeme interaktivní AV lekci Normalizační loutka.

Můžete nominovat pamětníka na Cenu Příběhů bezpráví 2014 a také se můžete hlásit do dalšího dílu projektu Z místa, kde žijeme.

Zavedli jsme pravidelnou rubriku "Představujeme", kde bychom vás chtěli seznamovat s kolegy - učiteli, kteří se zapojují do našich projektů. Tentokrát je to dějepisářka a češtinářka Alena Vomlelová z pardubického gymnázia Dašická.

Ocenili jsme devět nejnápadištějších projektů z akce Naše posvícení.

Pokud učíte cizí jazyk a využíváte k tomu naše filmy v hodinách, pak hledáme právě vás.

Klubáci mohou využívat již 70 dokumentárních filmů z naší nabídky.

Během podzimu probíhaly na 13 školách, zapojených v projektu Kdo jiný?, dvouhodinové workshopy, které žáky a studenty seznamovaly s možnostmi, jak se zapojit do občanské společnosti. Zástupci studentů z jednotlivých škol se pak na konci listopadu setkali, představili si své plány a aktivity a seznámili se také s pravidly projektového řízení.