Přístupnost školních projekcí - Praha

Kinosály

Následující kina jsou bezbariérová. Odkaz vede na stránku festivalu Jeden svět, kde najdete vypsané kompletní informace o přístupnosti kin. Je-li ve vaší třídě více žáků na vozíku, kontaktujte prosím předem koordinátorky na čísle 734 428 308, aby mohly informovat obsluhu kina.

Světozor - Vodičkova 41, Praha 1

Lucerna - Vodičkova 36, Praha 1

Kino 35 - Štěpánská 35, Praha 1

Evald - Národní 28, Praha 1

Městská knihovna - Mariánské nám. 1, Praha 1

Ponrepo - Bartolomějská 11, Praha 1

 

Filmy 

Pro žáky s postižením zraku, sluchu, či s mentální postižením nabízíme několik možností upravených projekcí dle jejich potřeb.

Služba Film Doporučený věk k filmu Poznámka
Žáci se zrakovým postižením
     

Audiopopis

projekce č. 2 (Můj dopis těžařům, Zimní jezero, Krotitel hadů) 12-13 let

Máme k dispozici 15 sluchátek pro audiopopis. Je nutné je dopředu na projekci rezervovat.

Žáci s mentálním postižením
     
Relaxovaná projekce projekce č. 1 (Karla & Nordahl, #příběhšikany, Ptačí kluk 8-14 let Prostředí jemně přizpůsobené žákům a žákyním s poruchami pozornosti, autistického spektra nebo s mentálním postižením (ale vítáni jsou samozřejmě všichni diváci). Na této projekci se světla úplně nezhasínají, zvuk není nahlas jako při ostatních projekcích a na začátku nepouštíme trailery, začínáme rovnou filmem. Návštěvníci promítání nemusí přísně dodržovat ticho v sále a mohou si sednout tam, kde jim je to nejpříjemnější. 
Relaxovaná projekce projekce č. 2 (Můj dopis těžařům, Zimní jezero, Krotitel hadů 8-14 let Prostředí jemně přizpůsobené žákům a žákyním s poruchami pozornosti, autistického spektra nebo s mentálním postižením (ale vítáni jsou samozřejmě všichni diváci). Na této projekci se světla úplně nezhasínají, zvuk není nahlas jako při ostatních projekcích a na začátku nepouštíme trailery, začínáme rovnou filmem. Návštěvníci promítání nemusí přísně dodržovat ticho v sále a mohou si sednout tam, kde jim je to nejpříjemnější. 
Žáci se sluchovým postižením
     

Pozvánka na festival tlumočená do ČZJ

- -

Odkaz na Youtube

Indukční smyčka

- -

Indukční smyčka je k dispozici v kině Ponrepo a v zadní třetině velkého sálu v kině Světozor.

České titulky - obyčejné projekce č. 3 (Ztracení a nalezení, Sdílení: Instagramová hvězda na rozcestí, Děti z mizejícího ostrova) 14-15 let Pásmem filmů provádí moderátor, je třeba zajistit si tlumočení.
České titulky - obyčejné Lepší profil 14 a více let Po filmu následuje diskuze s hostem, je třeba zajistit si tlumočení.
České titulky - obyčejné Čínský umělec v exilu 16 a více let Po filmu následuje diskuze s hostem, je třeba zajistit si tlumočení.
České titulky - obyčejné Mai Khoi & The Dissidents 16 a více let Po filmu následuje diskuze s hostem, je třeba zajistit si tlumočení.
České titulky - barevné Pro Samu 16 a více let Po filmu následuje diskuze s hostem, je třeba zajistit si tlumočení. U tohoto filmu apelujeme na dodržování doporučeného věku z důvodu explicitních záběrů na oběti násilí.