NAHLÉDNĚTE DO FOTOGALERIÍ

Literární soutěž
 
Výtvarná soutěž
 
Studentská porota
 
Akce pro vyučující
 
Projekce pro rodiče s dětmi
 
Setkání filmových klubů

Festival Jeden svět není jen pro dospělé

Mezinárodní filmový festival Jeden svět cílí především na dospělé příznivce dokumentárních filmů o lidských právech, na své si ale přijdou i mladší diváci – žáci základních a středních škol. Pro ty každý rok připravujeme speciální dopolední projekce, a to ve všech festivalových městech po celé České republice.

Filmy vybíráme s ohledem na věk diváků. Mladší z nich se mohou těšit na kratší snímky z kategorie Jeden svět dětem, starším žákům a studentům středních škol je určena kategorie Jeden svět pro studentky a studenty.

O projekce pro školy bývá každoročně velký zájem, jen v Praze se jich v roce 2016 zúčastnilo 13 063 diváků a divaček a v dalších městech celkem 40 574 návštěvníků a návštěvnic.

Kromě samotných projekcí se během festivalu tradičně odehrávají i další věci:

Studentská porota

 

Každý rok vybíráme čtyři aktivní středoškoláky, kteří jsou zapojeni do programu Jeden svět na školách (vedoucí filmových klubů, účastníci projektů nebo zástupci organizátorů regionálních festivalů Jeden svět). Ty pak společně hodnotí vybrané filmy v kategorii Jeden svět pro studentky a studenty a vyberou ten nejlepší. Vítězný film pak na slavnostním zakončení Jednoho světa obdrží cenu studentské poroty.

 

Představujeme letošní Studentskou porotu

Promítání pro rodiče s dětmi

 

Během festivalového víkendu, ale i v pracovní den můžou do kina přijít rodiče se svými dětmi na společný program, který je uzpůsoben pro malé i velké. Na tyto speciální projekce jsme připravili výběr těch nejlepších krátkých dokumentárních filmů z kategorie Jeden svět dětem, které běžně promítáme na projekcích pro školy. Celou projekcí provází zkušený moderátor a v některých případech na projekci navazuje i výtvarná dílna.

 

 

Setkání filmových klubů

Studentské filmové kluby promítají naše filmy celoročně, ale aby měli studenti možnost zažít si festivalovou atmosféru na vlastní kůži a nabrat inspiraci třeba i pro vlastní činnost, zveme je na víkendové setkání do Prahy během hlavního festivalu. Tam mají možnost setkat se s festivalovými hosty, zajít na projekci nebo se účastnit workshopů, které pro ně připravujeme.

Akce pro vyučující

 

Nezapomínáme ani na vyučující, kteří nám žáky a studenty přivádí do kin, nebo během roku pracují s našimi filmy na webu. Jako poděkování pro ně každý rok během festivalu pořádáme speciální projekci či debatu.