Studentská literární soutěž Jednoho světa na školách 2015

V tomto roce byla poprvé studentská literární soutěž na téma Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět. Do soutěže se mohli zapojit žáci a studenti (15–20 let), stačilo poslat esej, fejeton nebo rozhovor a to do 15. února 2015.

Téma soutěže: Naše ochranné bubliny

Žijeme obklopeni pohodlím, které si chráníme. Prestože se dozvídáme téměř o všem, co se děje mimo tuto bublinu, máme pocit, že se nás to netýká. Kdy praskne křehká bariéra mezi námi a světem „tam venku“? Co všechno jsme schopni ješte přehlížet? Co nás zvedne ze židle?

Během zahájení 17. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v pražském kině Lucerna jsme vyhlásili výherce studentské literární soutěže Naše ochranné bubliny. Přečtěte si vítězné práce o tom, co bychom neměli přehlížet a kterou z našich ochranných bublin prasknout.

Porota, v níž zasedl ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota a Marek Švehla společně s Ivanem Lamperem z týdeníku Respekt, vybírala z 85 soutěžních prací z celé České republiky.

Vítězné práce jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách týdeníku Respekt, který je již tradičně mediálním partnerem soutěže.

Na slavnostní vyhlášení vítězů se můžete podívat ve fotogalerii Jednoho světa na školách.