Aktuální projekty

V současnosti běží 13 žákovských projektů na základních a středních školách v Praze a v dalších městech po celé České republice. 

 

Občanská angažovanost mladých lidí

Šest škol spolupracuje v rámci mezinárodního projektu Kdo jiný? se školami v Estonsku a na Slovensku. Cílem projektu je právě v těchto zemích podpořit občanskou angažovanost mladých lidí. Ukázat jim účinné způsoby, jak se aktivně zapojit.

Gymnázium Česká České Budějovice 

Gymnázium Nové Strašecí 

Gymnázium Joachima Barranda Beroun 

Lauderovy školy Praha 

Gymnázium Český Krumlov 

Obchodní akademie Neveklov 

 
Menšinová problematika

Dalších sedm škol se v rámci projektu Kdo jiný? tematicky zaměřuje na problematiku menšin.

Gymnázium Čakovice Praha  

Gymnázium a střední škola EDUCAnet Praha 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 

Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK Praha  

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Praha 

Pražské humanitní gymnázium š.p.o 

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy