Koordinátorky projektu

Soňa Perglerová

Kdo jiný?, Environmentální projekty

E-mail: sona.perglerova@jsns.cz

Tel.: 723 277 023

Eva Lukášová

E-mail: eva.lukasova@jsns.cz

Tel.: 222 350 847

Kampaň Umění odpadu

Připravujeme pro Vás ke Dni Země novou kampaň zaměřenou na předcházení vzniku odpadu. 

 

Přihlašování škol - od 23. března 2020

Termín kampaně - 20. - 24. dubna 2020

Den Země - 22. dubna 2020

 

Sledujte webové stránky a Věstník Jednoho světa na školách pro aktuální informace. 

 

Partneři kampaně