Gymnazisti z Boskovic diskutovali s žáky ZŠ o drogách

Představujeme vám další z týmových projektů - tentokrát aktivity studentů boskovického gymnázia, kteří se rozhodli zaměřit na drogovou scénu Boskovicka a na závěr školního roku uspořádat besedy s žáky tamní základní školy.

Samotným besedám předcházela nezanedbatelná práce v podobě dotazníků, konzultací s odborníky a rozhovorů s občany Boskovic.
Po sesbírání všech informací a podkladů si středoškoláci připravili interaktivní program besed pro žáky 2. stupně ZŠv Boskovicích, kterou dříve také navštěvovali. Kromě prezentace, vyplňovali žáci kvíz a diskutovali. Besedy vzbudily u žáků velký ohlas a zájem. Nejvíce ocenili fakt, že je o problematice teoreticky nepoučují dospělí a mají možnost o tématech diskutovat se svými staršími vrstevníky, kteří se vybavili nejen teorií, ale získávali i informace z terénu. Prohlédněte si fotografie z prezentací na ZŠ.