Inspirace z minulých ročníků

Minulé ročníky projektu Kdo jiný 1

Minulé ročníky projektu Kdo jiný? přinesly krátkodobé i dlouhodobé projekty, ve kterých se žákovské týmy věnovali tématům ve svých obcích mezi typy projektů běžely také sociální minipodniky. 

„Nejlepší na tom bylo, že jsme museli sami najít, kde to je a jak se tam dostaneme, bylo to celé na nás, naše paní učitelka jen přihlížela a nechala to celé na nás.“
- Tadeáš, šešťák ze ZŠ konečná v Karlových Varech.

Minulé ročníky projektu Kdo jiný 2Mě se moc se mi líbilo, že když jsme přišli do Containallu jednala s námi paní provozní jako s dospělými.“ 
- Adéla, sedmačka, ze ZŠ z Polničky u Žďáru nad Sázavou.

„Děti jsou lépe schopné dávat pozitivně zpětnou vazbu, dokonce i paní ředitelce, naučili se mezi sebou komunikovat a inspirovali i většinu svých spolužáků, aby se do příprav projektu zapojili,“
- Mgr. Martina Eicher ze ZŠ Potěhy u Čáslavi.

 

SOCIÁLNÍ MINIPODNIKY