Koordinátorky  projektu

Eva Lukášová

E-mail: eva.lukasova@jsns.cz

Tel.: 222 350 847

Soňa Perglerová

Kdo jiný?, Environmentální projekty

E-mail: sona.perglerova@jsns.cz

Tel.: 723 277 023

Kateřina Suchá

Akvizice filmů, AV lekce a program festivalových školních projekcí

E-mail: katerina.sucha@jsns.cz

Tel.: 777 787 911

Ve školním roce 2019/2020 již probíhá ucelený výukový program pro žákovské týmy

Letošní projekt Kdo jiný? je koncipován jako filmařský akcelerátor. Účastníci se učí natočit krátký film a zároveň skrze něj představovat témata, která je v jejich okolí pálí. Jedná se o témata životního prostředí, lidských práv nebo třeba občanské angažovanosti.


Žádné teoretické poučky. Máme dlouhodobé praktické zkušenosti a propracované postupy

Aby žáci a žákyně se svými nápady uspěli, je pro ně důležitá vaše podpora a vedení. Velmi si proto vážíme vašeho úsilí. Na oplátku se vám snažíme práci co nejvíce ulehčit a nabízíme:

  • úvodní inspirativní setkání pro vás a vaše žáky;
  • dvě následná setkání týmů naplněné praktickými workshopy;
  • užitečné metodické materiály pro vás i pro žáky;
  • po celý školní rok podporu od filmového odborníka;
  • podle potřeby lektorovanou hodinu šitou přímo na míru;
  • tipy jak žákovský týmový projekt zařadit do ŠVP.

 Líbilo se mi, že jsme řešili věci z praxe. Šlo to samo a přitom mi to dalo důležité věci do života.“ (žák SŠ)

 

Jak to v Kdo jiný? probíhá krok za krokem

září 2019

Proběhl sběr přihlášek

Hlásit se mohli týmy složené ze studentů starších 15 let.
listopad 2019

Úvodní inspirativní setkání (tržnice skvělých nápadů)

Na motivačním setkání vystoupili představitelé zajímavých projektů především z oblasti životního prostředí a filmařiny. Následně proběhly diskuze, projekce filmů i workshopy. 
listopad 2019

Dvoudenní setkání týmů (volba tématu a plánování s „profíkem“)

Každý tým si zvolil téma svého filmového počinu a konzultoval námět s profesionálními filmaři. Společně plánovali a organizovali. Nápady tak začaly získávat jasnější obrysy.

„Nejzajímavější pro mě bylo vyzkoušet si pracovat v týmu. Občas je to opravdu dost složité.“ (žák SŠ)
„Neřekla bych do sebe, že se přestanu stydět mluvit před lidmi. Také se už nebojím říct svůj názor.“ (žákyně SŠ)
listopad/březen 2020

Průběžná práce na školách (z nápadů se stává realita)

Filmaři osobně navštěvují týmy a pomáhají s případnými komplikacemi. 

březen 2020                            

Víkendové setkání týmů  (umět svou práci dobře „prodat“)

Společně posuneme vznikající filmy zase o něco dál. Zároveň navštívíme program Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět.

epidemie koronaviru

Během tohoto období nebylo možné pokračovat na studentských filmech. Vytvořili jsme proto kolektivní film: Album lidí - aneb tři deníky z karantény
.

srpen/září 2020

Závěrečné setkání (zhodnocení celého úsilí)

Věřte, že doposud se všechny projekty podařilo nakonec uskutečnit a dotáhnout až do konce! Týmy se na závěrečném setkání pochlubí výsledky svého několikaměsíčního snažení. Promluvíme si o tom, co se jim podařilo a co naopak „skřípalo“. V neposlední řadě je to vždy velká hrdost, radost a oslava. Jsou to i pro nás silné okamžiky.

říjen 2020

Vybrané týmy se vydají na mezinárodní setkání do Varšavy, kde odprezentují vzniklé počiny, pokud