Koordinátorky  projektu

Eva Lukášová

E-mail: eva.lukasova@jsns.cz

Tel.: 222 350 847

Kateřina Suchá

Akvizice filmů, AV lekce a program festivalových školních projekcí

E-mail: katerina.sucha@jsns.cz

Tel.: 777 787 911

Soňa Perglerová

Kdo jiný?

E-mail: sona.perglerova@jsns.cz

Tel.: 723 277 023

Nabízíme vám a vašim žákům ucelený výukový program pro rok 2019/2020

Letošní projekt Kdo jiný? je koncipován jako filmařský akcelerátor. Účastníci se naučí natočit krátký film a zároveň skrze něj představovat témata, která je v jejich okolí pálí, ať se již bude jednat o téma životního prostředí, lidských práv nebo třeba občanské angažovanosti.


Žádné teoretické poučky. Máme dlouhodobé praktické zkušenosti a propracované postupy

Aby žáci a žákyně se svými nápady uspěli, je pro ně důležitá vaše podpora a vedení. Velmi si proto vážíme vašeho úsilí. Na oplátku se vám snažíme práci co nejvíce ulehčit a nabízíme:

  • úvodní inspirativní setkání pro vás a vaše žáky;
  • tři setkání týmů naplněné praktickými workshopy;
  • užitečné metodické materiály pro vás i pro žáky;
  • po celý školní rok podporu od filmového odborníka;
  • podle potřeby lektorovanou hodinu šitou přímo na míru;
  • tipy jak žákovský týmový projekt zařadit do ŠVP.

 Líbilo se mi, že jsme řešili věci z praxe. Šlo to samo a přitom mi to dalo důležité věci do života.“ (žák SŠ)

 

Jak to v Kdo jiný? probíhá krok za krokem

září

Přijímání přihlášek

Vyplnění přihlášky vám zabere jen několik minut. Přínos pro vaše žáky a žákyně bude ale dlouhodobý. Hlásit se mohou týmy složené ze studentů starších 15 let.
listopad

Úvodní inspirativní setkání (tržnice skvělých nápadů)

Namotivujeme váš tým, aby rozjel vlastní aktivitu. Na setkání proto pozveme představitele zajímavých projektů především z oblasti životního prostředí a filmařiny. Proběhnou diskuze, projekce filmů i workshop. 
listopad

Dvoudenní setkání týmů (volba tématu a plánování s  „profíkem“)

Bezprostředně po úvodním inspirativním setkání bude následovat dvoudenní setkání účastníků. Každý tým si určí, na čem konkrétním v průběhu roku chce pracovat. Bude to hlavně jejich rozhodnutí a zodpovědnost. Na setkání si promluví s odborníkem  na řešené téma a dostanou se tak věcem více „na kloub“. Seznámíme je navíc se zkušenými filmaři, kteří je zasvětí do tvorby scénáře a dramaturgie filmu. Společně budou plánovat a organizovat. Nápady tak začnou získávat jasnější obrysy.

„Nejzajímavější pro mě bylo vyzkoušet si pracovat v týmu. Občas je to opravdu dost složité.“ (žák SŠ)
„Neřekla bych do sebe, že se přestanu stydět mluvit před lidmi. Také se už nebojím říct svůj názor.“ (žákyně SŠ)
listopad/březen

Průběžná práce na školách (z nápadů se stává realita)

Filmaři se za vámi osobně vypraví na školu a pomohou vám s případnými komplikacemi. V případě potřeby vám budeme schopni zajistit lektorovanou hodinu přesně na míru vašemu týmu a škole.

březen                            

Víkendové setkání týmů  (umět svou práci dobře „prodat“)

Přesvědčíme váš tým, že důležitou součástí každého dobrého plánu je i kvalitní propagace. Společně posuneme vznikající filmy zase o něco dál.

Zároveň navštívíme program Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět.

květen/červen

 

 

 

 

 

 

červen

Závěrečné dvoudenní setkání (zhodnocení celého úsilí)

Věřte, že doposud se všechny projekty podařilo nakonec uskutečnit a dotáhnout až do konce! Týmy se na závěrečném setkání pochlubí výsledky svého několikaměsíčního snažení. Promluvíme si o tom, co se jim podařilo a co naopak „skřípalo“. V neposlední řadě je to vždy velká hrdost, radost a oslava. Jsou to i pro nás silné okamžiky.

 

 

Vybrané týmy se vydají na mezinárodní setkání do Varšavy, kde odprezentují vzniklé počiny.

> Přihlaste své žáky a žákyně do Kdo jiný?