Studentské volby do Evropského parlamentu 2014

V roce 2010 jsme uspořádali první Studentské volby v České republice. Od té doby pravidelně pořádáme v souvislosti s konáním řádných voleb v ČR i volby studentské, kterých se účastní stále více škol a žáků. Letos poprvé připravujeme volby do Evropského parlamentu.

Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Probíhají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice a účastní se jich studenti starší patnácti let.

KDY: 28.-29.4.2014 (v jeden nebo oba z těchto dnů)

KDE: na všech středních školách v ČR, které se do projektu zaregistrují

KDO: účastnit se mohou žáci starší 15 let studující na střední škole (bez ohledu na národnost)

CO: žáci budou volit politické strany kandidující do Evropského parlamentu, pro učitele jsou připraveny informační materiály a návrhy aktivit do hodin, pro studentské volební komise pokyny k organizaci voleb a propagační materiály

jSTE STUDENT/KA A RÁD/A BYSTE SE SE SVOU ŠKOLOU ZÚČASTNIL/A STUDENTSKÝCH VOLEB? pŘEČTĚTE SI, JAK NA TO a při organizaci se řiďte podle těchto pokynŮ.

JSTE VOLIČ/KA A ZAJÍMÁ VÁS, JAK VOLBY BUDOU PROBÍHAT? pODÍVEJTE SE NA POKYNY PRO VOLIČE.

zaJÍMAJÍ VÁS INFORMACE O EVROPSKÉM PARLAMENTU? pROČTĚTE SI PŘÍRUČKU.

PŘIDEJTE SE KE STUDENTSKÝM VOLBÁM I NA FACEBOOKU A POZVĚTE OSTATNÍ!

stáhněte si informační leták.

VÝSLEDKY STUDENTSKÝCH VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 NALEZNETE V PDF.

registrace:

Do Studentských voleb se mohou zapojit všechny střední školy v České republice. Účast v projektu je pro školy zdarma. ZAREGISTRUJTE svou školu prostřednictvím elektronického formuláře do 1. dubna 2014.

Prosíme, nenechávejte vyplňování registračního formuláře na poslední chvíli. Pro registraci potřebujete znát např. počet studentů starších 15 let na vaší škole, adresu školy a jména a emailové adresy tří členů studentské volební komise.

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŠKOL DO STUDENTSKÝCH VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PODLE KRAJŮ naleznete v pdf formátu.

Zaregistrované školy od nás obdrží:

  1. příručku Studentské volby do Evropského parlamentu 2014 s informacemi o institucích Evropské unie se zaměřením na Evropský parlament, včetně návrhů aktivit do hodin pro pedagogy
  2. plakáty pro propagaci voleb na škole
  3. pokyny pro realizaci Studentských voleb a sběr výsledků
  4. volební hlasovací lístky
  5. unikátní přístup pro zadání výsledků voleb

 

Organizace:

Studentské volby organizují na škole sami studenti (tříčlenná volební komise) pod garancí jednoho pedagoga. Školu do Studentských voleb přihlašuje pedagog-garant.

Po přihlášení škola obdrží výše popsané materiály. Studentská volební komise je zodpovědná za propagaci voleb ve škole a pod vedením a s pomocí pedagoga připravuje samotné Studentské volby (urnu, seznam oprávněných voličů, apod.).

Pedagogové mají možnost začlenit téma voleb do vyučovacích hodin např. prostřednictvím navrhovaných aktivit v příručce a organizací doprovodných aktivit ve škole (např. debatou, apod.).

Výsledky STUDENTSKÝCH VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 bude sbírat a zpracovávat nezávislá agentura Millward Brown.

Výsledky budou zveřejněny v druhý den konání studentských voleb, tj. 29. 4. 2013 ve večerních hodinách.

POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

POKYNY PRO VOLIČE

Cíle:

  • podporovat aktivní účast mladých lidí na občanské společnosti
  • přiblížit středoškolským studentům volební systém a základní demokratické principy
  • zvýšit účast prvovoličů a mladých voličů v řádných volbách
  • podpořit debaty o společenských tématech
  • seznámit širokou veřejnost s volebními preferencemi mladých lidí

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: studentskevolby@jsns.cz

 

 

 

 

 

 

Podívejte se jak probíhaly Studentské volby v minulých letech.

 

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.