Konference a semináře 

Pro vyučující základních a středních škol pořádáme pravidelně semináře a konference. Součástí seminářů bývá představení nových materiálů (AV lekcí, výukových aktivit, publikací apod.). Vyučující společně diskutují o tématech, která jsou s nimi spojená a zamýšlejí se nad tím, jak je začlenit do výuky. Díky workshopu nebo přednášce s odborníkem také získávají hlubší vhled do problematiky. Konference pořádáme dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Jejich součástí jsou debaty s zajímavými hosty a workshopy organizací zabývajícími se mediálním vzděláváním. Níže najdete pozvánku na nadcházející akce a přehled těch již proběhlých. 

Připravujeme: 

  • listopad 2018 celodenní seminář pro vyučující Nic se neodpouští
  • listopad 2018 celodenní seminář pro vyučující Radio Kobání
  • celoroční kurz pro vyučující 
  • únor 2019 konference

 

Jaké akce jsme už uspořádali? 

Konference

 

Semináře