Vítáme vás na audiovizuálním portále JSNS.CZ

Zajímá vás, jak můžete rozvíjet digitální a mediální gramotnost mladších žáků?

Rádi byste seznámili své děti s pravidly bezpečného chování v digitálním světě?

 

Jsme vzdělávací program a audiovizuální portál JSNS.CZ a připravili jsme pro vás širokou nabídku výukových materiálů a aktivit (nejen) v oblasti mediálního vzdělávání. Můžete s nimi začít pracovat hned.

Co nabízíme?

 

Animovaný seriál V digitálním světě

Nový mediálně-vzdělávací animovaný seriál, který seznamuje děti s pravidly bezpečného chování v digitálním světě. Je určen pro 6–12leté diváky (I. a II. stupeň základních škol). 

K seriálu jsme připravili komplexní vzdělávací materiály, se kterými mohou pracovat učitelé ve výuce nebo rodiče doma s dětmi.

Více informací najdete zde.
 

 


Metodická příručka V digitálním světě

Nová metodická příručka navazuje na stejnojmenný seriál V digitálním světě a vyučujícím na I. a II. stupni ZŠ nabízí praktický návod, jak začít s mediálním vzděláváním ve výuce s využitím audiovizuálních materiálů. Vedle detailních postupů obsahuje i sdílení zkušeností vyučujících, kteří se už mediálnímu vzdělávání věnují.

Více informací najdete zde.
 

 


Distanční výuka s tématy mediálního vzdělávání pro žáky prvního stupně ZŠ

Využijte materiály JSNS přizpůsobené distanční výuce – žáci tak mohou zhlédnout film a samostatně vypracovat úkoly přímo z domova.

Pro koho jsou materiály určeny:

  • Vyučující na prvním stupni ZŠ

Více informací najdete zde.
 


Webináře pro učitele na prvním stupni ZŠ

Představíme Vám možnosti, jak už na prvním stupni ZŠ otevřít témata mediální a digitální gramotnosti a to za použití atraktivních audiovizuálních materiálů a metodiky k nim.
Dotkneme se témat jako je e-bezpečí, kyberšikana, digitální stopa, ověřování informací a další. Nabídneme Vám inspiraci i praktické aktivity do výuky, včetně online distanční výuky.

Pro koho jsou webináře určeny:

  • Vyučující, vychovatele, metodiky prevence a další, kteří pracují především s věkovou skupinou 6 až 12 let.

Více informací najdete zde.
 


Online konference "V digitálním světě" (24. 11. 2020)

  • Chtěli byste vědět, jak mladší děti tráví svůj čas v digitálním světě?
  • Zajímá vás, jakým rizikům děti v digitálním světě čelí a jaký vliv mají digitální technologie na dětský svět?
  • Přemýšlíte, jak můžete jako vyučující a rodiče rozvíjet digitální a mediální gramotnost mladších žáků a s jakými materiály přitom pracovat?

Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi s hosty panelové debaty, v praktickém bloku JSNS a na odpoledních webinářích.

Program konference a registrační formulář najdete zde.

 

Pro koho je konference určena:

  • pro vyučující na I. a II. stupni základních škol
  • pro rodiče a všechny další zájemce o mediální vzdělávání mladších dětí
Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.