Online konference V digitálním světěTermín: 24. listopadu 2020 (9.00 - 14.30)


Jak mladší děti tráví svůj čas v digitálním světě? Jakým rizikům v něm čelí? Jaká jsou pravidla bezpečného chování na internetu? Jaký vliv mají digitální technologie na dětský svět? Jaká je úloha učitelů v oblasti rozvíjení digitální a mediální gramotnosti žáků na prvním stupni základních škol a s tím spojená nabídka výukových materiálů?

Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi s hosty panelové debaty, v praktickém bloku JSNS a na odpoledních webinářích.
 

Jak bude konference probíhat?

Konference proběhne online, k dopolednímu i odpolednímu programu se budete moci připojit ze svého počítače.

Na konferenci je nutné se registrovat. Závazně přihlášeným zašleme odkazy pro připojení na webináře a pro sledování dopolední části programu.

Stream dopoledního programu konference bude přístupný i veřejně.

 

Bonus pro přihlášené učitele - metodická příručka

Učíte na prvním stupni základní školy? Máte zájem o výukové materiály z oblasti mediální výchovy?

Jako bonus obdrží závazně přihlášení účastníci novou metodickou příručku "V digitálním světě – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků pro první stupeň základních škol".

Příručka je určena především vyučujícím a dalším pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol.

Program online konference

09.00 Zahájení, Karel Strachota (JSNS)
09.10

Panelová debata Děti v digitálním světě, moderuje Luboš Rosí (ČT)
 

Hosté panelové debaty budou:
 

 • Michaela Slussareff

  Aktuálně působí na FF UK, kde na oboru Studia nových médií přednáší o technologiích ve vzdělávání a kulturních institucích či o  interakčním designu.

  Věnuje se výzkumu negativních, ale i pozitivních dopadů technologií na vývoj dětí a zdravé fungování rodiny. Vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a předškolní děti. Spoluzaložila platformu Hrajemesichytre.cz, která nabízí rodičům komentovaný výběr vzdělávacích herních aplikací pro děti nebo novinky z výzkumu.

 • Jan Kršňák

  Zabývá se inovativním vzděláváním, intuitivní pedagogikou a digitalizací společnosti. Rozvíjí koncept interdisciplinárního učení (barevnesite.cz), snažící se o smysluplné zapojení internetu do vzdělávání. Vede besedy a semináře o digitalizaci společnosti, se zvláštním důrazem na výchovu dětí, rodičů a učitelů (digideti.cz).
 • Markéta Břešťanová

  Pedagožka, vyučuje na I. a II. stupni základní školy, mimo jiné také mediální výchovu. Dlouhodobě spolupracuje na metodických materiálech Jednoho světa na školách, vzdělávacího programu Člověk v tísni. V současné době je také členkou expertní skupiny, která se zabývá přípravou výukových materiálů pro mediální vzdělávání na prvním stupni ZŠ.
 • Kateřina Lukavská

  Působí na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK. Zabývá se prevencí digitálních závislostí, konkrétně problematikou nadměrného a problematického užívání digitálních her. Ve svém výzkumu se snaží odhalit, co hráčům pomáhá v tom, aby měli hraní pod kontrolou, a co naopak regulaci hraní komplikuje.
 • Karolína Presová

  Socioložka, odbornice na digitální média a zakladatelka projektu Replug.me, jehož cílem je pomoci lidem najít rovnováhu v digitálním světě, se silným důrazem na empatii a posilování mezilidských vztahů, které se v online prostoru zplošťují. 

  Vede semináře pro děti na školách o tom, jak zdravě a smysluplně používat digitální technologie a jak předcházet digitálním závislostem a pomáhá také rodičům a učitelům dětský online svět chápat, aby v něm své děti nebo žáky uměli zdravě navigovat.

10.45 Přestávka
11.00

Blok JSNS:  Jak o digitálním světě učit na prvním stupni ZŠ – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků.

 

Program:

 

 • Projekce vzdělávacího seriálu V digitálním světě a ukázka doprovodných výukových materiálů
 • Představení nově vydané metodické příručky V digitálním světě
 • Praktické tipy na materiály k mediálnímu vzdělávání pro distanční výuku
 • Co dalšího nabízíme v JSNS k mediálnímu vzdělávání a co chystáme do budoucna?
 12.00 Přestávka
13.00

Webináře 

 

 • V digitálním světě – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků pro první stupeň základních škol

  Seznámíme Vás s jednoduchou metodikou, která vychází z mediálně-vzdělávacího seriálu V digitálním světě.
  Vyzkoušíte si, jak pracovat s výukovými materiály, které seznamují děti s fungováním digitálního (online) světa a pravidly bezpečného chování v něm. 
   

  Pořadatel: Tomáš Titěra (JSNS)

   
 • Digitální závislosti

  Seminář pojednává o možných negativních vlivech online světa, ale také o zdravých návycích okolo technologií. Budeme mluvit o socializaci ve virtuálním světě, závislostech (na online hrách, telefonu, sociálních sítích), multitaskingu a o tom, jak o těchto tématech mluvit s dětmi. 
  Materiály, které účastníci získají a v rámci workshopových aktivit sami zažijí, mohou používat ve výuce s dětmi prvního i druhého stupně ZŠ i SŠ. 
   

  Pořadatel: Michaela Slussareff (SLOW TECH INSTITUTE)
   

 • Co by učitelé měli vědět o online světě dnešních žáků

  Na semináři se dozvíte více o komplexním vlivu online prostoru na mentální zdraví, paměť a soustředění dětí a dospívajících. Proč jsou pro děti hry a sociální sítě tak lákavé a jakou roli hraje digitální svět ve změnách interakcí a vztahů mezi vrstevníky.
  Odnesete si praktické rady a tipy, jak je možné s dětmi v tomto tématu pracovat ve vyučování. Představíme si metodické pomůcky pro otevření tématu digitální hygieny ve třídách a skupinách. Ukážeme si hry a aktivity, které pomohou učitelům v uchopení tématu ve třídě a při práci s dětmi.

        Pořadatel: Markéta Homolková (REPLUG.ME)

14.30 Předpokládaný konec online konference

Konference je zdarma. Je primárně určena pro vyučující na prvním stupni základních škol a pro další pedagogické pracovníky se zájmem o témata týkající se oblasti mediálního vzdělávání a mladších žáků.

Přihlásit na konferenci se můžete níže.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Sandra Telenská

Mediální vzdělávání

E-mail: sandra.telenska@jsns.cz
Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.