Mapa lekcí a aktivit

mediálnímu vzdělávání nabízíme nyní 23 audiovizuálních lekcí, ke každé jsou minimálně 3 aktivity, otázky a odpovědi a další doporučené materiály.  Pro snadnější orientaci jsme pro vás vytvořili mapu lekcí a aktivit. Lekce jsou řazeny podle tematických okruhů u aktivit je uvedena jejich délka a krátký popis, který vám pomůže vybrat pro vás tu nejvhodnější.

Pro zobrazení aktivit a doprovodných materiálů se prosím přihlašte ke svém účtu na JSNS.CZ.

 ZPRAVODAJSTVÍ

Jak poznat, že je daná informace objektivní a interpretace nezávislá? Co může způsobit jedna neověřená zpráva? Nahlédněte pod pokličku toho, jak funguje zpravodajství a jaké se v něm uplatňují kontrolní mechanismy. Přejít do okruhu LEKCE: Plážová bouře jako žádná jiná / Diana Andringa /Portugalsko /2005 /25 min.TÉMA: MigraceRasismusZpravodajství


CÍLE LEKCE:

 1. uvědomit si důležitost kritického postoje k mediálnímu sdělení
 2. chápat, že televizní zpravodajství poskytuje pouze určitý výběr faktů a informací a pohledy jen některých účastníků události
 3. uvědomit si, že k získání objektivní informace je zapotřebí více zdrojů

AKTIVITY:

Žáci se zamýšlejí nad otázkou důvěryhodnosti médií a uvědomují si rizika zkreslování informací. Diskutují také o problémy stereotypního uvažování o menšinách nejen v médiích.

Žáci si vyzkoušejí práci redaktorů televize - v časovém stresu vybírají zprávy do večerního vysílání. Uvědomí si tak selektivitu TV zpravodajství a faktory ovlivňující výběr zpráv.


INFORMAČNÍ TEXTY:


 

 REKLAMA A ZÁBAVA

Showbyznys často cílí na teenagery. Jak ovlivňuje jejich názory? Je snadné žít jinak, než je právě IN? Následující AV lekce vás zavedou do zákulisí mediálního světa, jehož cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé. Přejít do okruhu LEKCE: Po čem holky touží / Elizabeth Massie / Spojené státy / 2001 / 33 min.TÉMA: Reklama a zábava, Ideál krásy


CÍLE LEKCE:

 1. uvědomit si, jaký vliv mají média na formování životních cílů a priorit mladého člověka
 2. vědět, že časopisy a další média (nejen) pro mladé lidi jsou nástrojem reklamy
 3. naučit se vnímat mediální obsah kriticky

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k přemýšlení o vlivu médií na formování jejich priorit a životních cílů. Na konkrétních citacích z webů pro mladé porovnávají přání skutečná a ta předkládaná médii.

 • Čas na sex – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Žáci se zamýšlejí nad tím, proč sexu věnují média zaměřená na mládež tolik pozornosti. Úkolem je ve skupinách vyhodnotit test o sexu a erotice z dívčího časopisu.

Žáci ve skupinách pomocí časopisů zkoumají medializovaný ideál krásy, jak je předkládán médii, a posléze ho porovnávají se svými představami o životním partnerovi/partnerce.

Prostřednictvím videoklipu a textu písně jsou žáci uvedeni do problematiky hudebního průmyslu, kde jsou emoce a potřeby často prezentovány prostřednictvím otevřené sexuality.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Úvod do problematiky (jak se orientovat ve světě médií a mediální výchovy, jak správně porozumět mediálnímu sdělení, na co se ptát)

 LEKCE: Show! / Bohdan Bláhovec / Česká republika / 2013 / 68 min.TÉMA: Showbyznys, Hudební průmysl, Reklama a média, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. uvědomit si vliv komerce v showbyznysu
 2. kriticky přistupovat k mediálnímu obsahu i produktům
 3. uvědomit si, jak hudební průmysl vytváří idoly

AKTIVITY:

Žáci na příkladu několika písní porovnají kvalitu textů „klasických“ interpretů a těch interpretů, jejichž kariéra byla od počátku marketingovou strategií.

Žáci nejprve definují pojem „idol“ a následně se prostřednictvím pracovních listů učí rozpoznat standardní redakční článek od PR článku.

Žáci v pracovním listu vyberou a okomentují výroky, které se jim zdají nejvýstižnější pro působení skupiny 5Angels. K citátům žáci zaujmou stanovisko a popíšou, proč je zaujaly.

Aktivita slouží jako motivační před zhlédnutím snímku. Žáci si uvědomí, co považují za úspěch a co všechno je k dosažení úspěchu potřeba, zamyslí se nad klady a zápory úspěchu.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (protagonisté filmu, producent Michal Mertl a skupina 5Agels, "výchova hvězd", reklama a showbyznys)

 

 SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Žáci využívají sociální sítě ke komunikaci, získávání i sdílení informací nebo prostě jen k zábavě. Uvědomují si ale i rizika, která s sebou online svět přináší? Co je kyberšikana? Může se prolnout i do běžného života? Přejít do okruhu LEKCE: Asociální síť Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.TÉMA: ŠikanaSociální sítě


CÍLE LEKCE:

 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

AKTIVITY:

V první části sestaví žáci seznam informací, které o sobě uvádějí na sociálních sítích. V druhé pak vyberou z uvedených informací ty, které by zveřejnili kdekoliv, například na školní nástěnce.

Úkoly v pracovním listu se týkají různých forem kyberšikany. Jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat mladší spolužáky o rizicích, která kyberprostor vytváří.

 • Projekt proti kyberšikaně – 90 minut – Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Nenávist na internetu / DR2 / Dánsko / 2013 / 1 min.TÉMA: ŠikanaSociální sítě


CÍLE LEKCE:

 1. přemýšlet o příčinách a důsledcích nenávistné komunikace v prostředí internetu
 2. uvědomit si nebezpečí nenávistné rétoriky
 3. chápat význam vlastního chování pro vytváření kultury diskuze

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k přemýšlení o příčinách nenávistné komunikace na internetu a možnostech, jak se jí bránit.

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad negativními důsledky hate speech, a to z pohledů oběti, agresora i celé společnosti. Při diskutování ve skupině si uvědomují závažnost tohoto fenoménu.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi  (co je to hate speech a jak se proti němu bránit, jak vzniká hoax, jací jsou lidé šířící nenávistné názory, ve skutečnosti, pravidla pro používání internetu)

 • Doprovodné materiály o hoaxech, mýtech, hejtech


 

 


 


MEDIÁLNÍ AKTIVISMUS 

Moderní technologie poskytly lidem, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, snadno dostupný a zároveň velmi účinný nástroj, jak upozornit na věci, které jim vadí. Kde všude a jak mohou média měnit věci k lepšímu? Přejít do okruhu LEKCE: Barmský VJ / Anders Østergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie/ 2008 / 55 minutTÉMA: Nedemokratické režimyAktivní občanstvíMediální aktivismus


CÍLE LEKCE:

 1. získat povědomí o Barmě, její historii i současnosti
 2. vědět, co byla tzv. šafránová revoluce, a vnímat ji v souvislostech
 3. uvědomit si možnosti moderních AV technologií

AKTIVITY:

Vybrané ukázky a řízená diskuse přibližují úlohu nezávislých reportérů v zemích s nedemokratickým režimem a rizika, která tito novináři podstupují.

Žáci si vyzkouší přípravu různých typů propagačních kampaní a zamyslí se, jaké nástroje a postupy lze využít v různých podmínkách (demokracie x nedemokratická země).

Žáci se rozdělí do čtyř skupin (turisté, cestovatelé, novináři, skupina se zamítnutou žádostí), poté písemně zpracovávají informace o Barmě, které odpovídají jejich roli (dopis, deník, reportáž).


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (historie a současná situace v Barmě, „šafránová revoluce”, osobnost Aun Schan Su Ťij, Democratic Voice of Burma a videožurnalismus)

 

 PROPAGANDA

Slovo propaganda slýcháme nejčastěji v souvislosti s politikou. Jaká je podoba propagandy v moderním světě? Jaká jsou její největší nebezpečí? Liší se v něčem od nacistické a komunistické propagandy? Přejít do okruhu LEKCE: Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení / Přemysl Freiman / Česká republika, Slovensko /1950 /12 min.TÉMA: Únor 1948 a 50. létaPropaganda


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s fungováním komunistické propagandy
 2. diskutovat nad účelem a cíli propagandy
 3. analyzovat roli propagandy v dnešním světě

AKTIVITY:

V aktivitě se žáci seznámí s charakteristickými znaky totalitních systémů. Ty pak konfrontují s konkrétním snímkem.

Prostřednictvím aktivity žáci analyzují propagandistický jazyk a všímají si použití jednotlivých slov k přesvědčení diváka. Zároveň si uvědomují význam kontextu.

Žáci si všímají filmového ztvárnění, zaměřují se na obraz, hudbu a mluvené slovo. Zamýšlejí se, jaký mají uvedené scény účel a jaké symboly se v nich vyskytují.

Aktivita se zaměřuje na analýzu jazyka totalitní komunistické moci v Československu padesátých let.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (Josef Toufar a číhošťský zázrak, vztah komunistického režimu a katolické církve, vznik propagandistického snímku Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a reakce diváků, proticírkevní propaganda)

 • Slovo historika (okolnosti a průběh vzniku propagandistického snímku, Josef Toufar při natáčení filmu, promítání filmu v tehdejším Československu)

 


 


LEKCE: Mistr propagandy / Laurence Rees / Velká Británie / 1992  / 51 min.TÉMA: Nacistická propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. získat informace o vzniku a vývoji nacistické propagandy
 2. pochopit roli zábavy v moderní propagandě
 3. uvědomit si využitelnost filmu a filmových technik v propagandistickém působení

AKTIVITY:

Žáci seznámí se základy moderní propagandy, které sahají do období před druhou světovou válkou, kdy se stala účinným nástrojem pro uchopení a udržení moci nacisty v Německu.

Žáci hledají odpovědi na otázky týkající se zneužití filmu v Goebbelsově propagandě a zamýšlejí se nad podílem viny tvůrců propagandistických snímků na zločinech nacismu.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (nástup A. Hitlera a NSDAP k moci – osobnost J. Goebbelse – nacistická propaganda)

 LEKCE: Masterplan / Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016  / 52 min. TÉMA: Současná ruská propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s různými nástroji a cíli ruské propagandy
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. rozvíjet svou mediální gramotnost

AKTIVITY:

Žáci na základě zhlédnutého filmu o působení ruské propagandy v Pobaltí ve skupinách popíšou, jak historické události zde interpretují samy země a jak ruská propaganda.

Prostřednictvím aktivity žáci porovnají koncept médií jako hlídacích psů demokracie se situací ruských médií představených ve filmu.

Žáci porovnají interpretaci různých vojenských intervencí sovětské a ruské armády, kterou nabízí propagandistické video, s historickými fakty.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (historické vztahy Pobaltí a Ruska, postavení ruské menšiny v pobaltských zemích, ruská zahraniční propaganda)

 • Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

 • Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

 • Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

 LEKCE: Proč zabili své sousedy /  Kumiko Igarashi / Japonsko / 1998 / 49 min.TÉMA Krizové oblastiPropaganda


CÍLE LEKCE:

 1. znát krizové oblasti, ve kterých probíhají či probíhaly etnické konflikty
 2. aplikovat znalosti z historie na současnost
 3. umět rozpoznat manipulaci a propagandu

AKTIVITY:

 • Kdo je vinen? – 35 minut (pracuje se pouze s částmi filmu), 13+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí sílu prvního dojmu. Zamyslí se nad mírou odpovědnosti jednotlivce za činy spáchané v rámci davového jednání.

Pomocí aktivity si žáci uvědomí, jak těžké může být přijmout zodpovědnost za své chování. Vžijí se do kůže hrdiny a zločince a zamyslí se nad tím, jakou roli u nich hrálo svědomí.

Aktivita rozvíjí u žáků schopnost kritického čtení a analýzy předložených textů, které se týkají omezujících opatření pro určité skupiny obyvatel.

Jedná se o časově náročnější aktivitu, kterou lze rovněž zadat jako samostatnou domácí práci. Žáci mapují současnou situaci ve světě v oblasti etnických konfliktů.


INFORMAČNÍ TEXTY:


 

 SOUČASNÁ RUSKÁ PROPAGANDA

Cílem propagandy často není přesvědčovat o „své pravdě“, ale navodit dojem, že všechny verze jsou možné a pravdu nelze poznat. Jaké jsou nástroje moderní ruské propagandy? Jak ji odhalit? A je pro ni zajímavé i Česko? Přejít do okruhu LEKCE: Krym, návrat do vlasti / Andrej Kondrašov / Rusko / 2015 / 10 min.TÉMA: Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s některými nástroji ruské propagandy; rozvíjet svou mediální gramotnost
 2. pracovat s ruským propagandistickým filmem a videi zaměřenými na mladé lidi  
 3. analyzovat rétoriku ruské propagandy, a to především hojně využívanou hrozbu fašismu

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí, že jednou z důležitých cílových skupin ruské propagandy jsou i mladí lidé. Diskutují o formě a obsahu propagandistického videa.

Žáci provedou analýzu zhlédnuté ukázky, přičemž se zaměří především na výrazy, které v ní byly použity.

 • Konference 45 minut (včetně projekce),  15+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí rozpor mezi antifašistickou rétorikou ruské propagandy a skutečným postavením ultrapravicových názorů v ruské politice.

Prostřednictvím aktivity se žáci zamyslí nad fenoménem lhaní, a to především nad dopady lhaní veřejného činitele. Provedou analýzu dvou prohlášení ruského prezidenta Putina.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (vývoj rusko-ukrajinského konfliktu a aktuální situace na Ukrajině, Krymu a v Rusku, informace o filmu Krym, návrat do vlasti, reakce mezinárodního společenství a českých politiků na rusko-ukrajinský konflikt)

 • Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

 • Rejstřík pojmů (rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem – klíčové události, osoby, místa a média)

 • Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

 • Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

 LEKCE: Svět podle Russia Today  / Misja Pekel / Nizozemsko / 2015 / 40 min.TÉMA: Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s vnitřními mechanismy státem řízeného média a s trollingem coby nástrojem propagandy
 2. chápat rusko-ukrajinský konflikt v souvislostech
 3. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace

AKTIVITY:

Úkolem žáků je vyhledat co nejvíce verzí příčin pádu letadla, které byly zveřejněny v on-line médiích. Prostřednictvím aktivity si uvědomí nutnost ověřování informací.

 • Majdan – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity si žáci připomenou historii rusko-ukrajinského konfliktu. Nejprve zhlédnou reportáž o událostech na kyjevském Majdanu a poté pracují s textem na toto téma.

 • Trollové – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+

Úkolem žáků je – s obdobným zadáním, jako mají ruští trollové – rozpoutat tematickou on-line diskusi. Zároveň se zamyslí nad tím, zda se jedná o trolling nebo o moderní propagandu.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (zákulisí propagandistické TV stanice Russia Today (RT)  Majdan a další události vedoucí k rusko-ukrajinské válce,  přiblížení událostí zmíněných ve filmu - pád malajsijského letadla, válka v Gruzii aj.)

 • Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

 • Rejstřík pojmů (rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem – klíčové události, osoby, místa a média)

 • Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

 • Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

 • Tipy jak na internetu nenaletět – osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál

 LEKCE: Ruská propaganda v Česku / Jan Turek / Česká republika / 2015 / 6 min.TÉMA: Současná ruská propaganda, Kritické myšlení


CÍLE LEKCE:

 1. mít povědomí o médiích šířících ruskou propagandu v ČR
 2. umět poznat nepravdivou informaci i neseriózní informační zdroj  
 3. být kritický/á k mediálnímu sdělení, rozvíjet svou mediální gramotnost

AKTIVITY:

Ve skupinách analyzují žáci pět článků týkajících se stejné události uveřejněných na různých informačních serverech. Porovnají jejich obsah, styl i důvěryhodnost.

Žáci si přečtou zprávu uveřejněnou na českém proruském webu a zhlédnou reportáž ruské TV stanice, která ji odvysílala. Následně zhlédnou reportáž BBC odhalující účelovou mystifikaci.

Aktivita žákům přiblíží, jak ruská státní média informovala o průjezdu amerického konvoje přes ČR. Reportáž ruské televize o této události porovnají s etickým kodexem novináře.

Aktivita žákům na příkladu pádu letadla MH17 odhaluje jednu ze strategií ruské propagandy, a to záměrné vypouštění spekulací za účelem zpochybnění objektivních informací.

 LEKCE: Rusko-ukrajinská informační válka / Josef Pazderka / Česká republika / 2015 / 7 min.TÉMA: Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost
 2. mít povědomí o cílech a nástrojích propagandy v rusko-ukrajinském konfliktu
 3. uvědomit si snadnost zneužití fotografií a videí k manipulaci s příjemcem 

AKTIVITY:

Žáci dostanou fotografii a zodpoví jednoduché otázky směřující k tomu, co na ní vidí. Následně své odpovědi porovnají s jejím reálným obsahem.

 • Popisky – 40 minut (včetně projekce), 15+

Žáci pracují ve skupinách, přičemž všechny skupiny dostanou stejné fotografie a na základě tří různých zadání k nim vytvoří popisky.

Žáci jsou rozdělení do tří skupin. Každé bude přidělena jedna ze tří identit, pod kterými byla ruskými médii prezentovaná jedna a tatáž osoba. Každá skupina poté zodpoví jednoduché otázky týkající se toho, koho reprezentuje a s jakým cílem přijela tato osoba na Ukrajinu.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (role propagandy v rusko-ukrajinském konfliktu, historie a souvislosti rusko-ukrajinského konfliktu, novinářská etika vs. propaganda)

 • Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

 • Rejstřík pojmů (abecední rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem, klíčové události, osoby, místa a média)

 • Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

 • Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

 • Tipy jak na internetu nenaletět – osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál

 LEKCE: U nás pomáhali taky / Karel Strachota / Česká republika / 2015 / 6 min.TÉMA: Sovětská propaganda, Současná ruská propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. porovnat okupace našeho území v moderních dějinách se současnou ruskou okupací ukrajinského území 
 2. porovnat sovětskou propagandistickou rétoriku z roku 1968 se současnou ruskou 
 3. seznámit se s konkrétními propagandistickými materiály vydanými v srpnu 1968 okupační propagandou 

AKTIVITY:

 • Paralela – 45 min, (včetně projekce), 15+  

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad paralelou mezi okupacemi našeho území v moderních dějinách s okupací ukrajinského území Ruskem v roce 2014.

Aktivita žákům přiblíží rétoriku ruské propagandy, která často využívá hrozbu fašismu. Žáci dostanou citace z let 1968 a 2014, které porovnají a pokusí se je historicky zařadit.

Prostřednictvím aktivity se žáci seznámí s nástroji propagandy využitými při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, srovnání okupace ČSSR v roce 1968 s ruskou anexí Krymu, s důrazem na propagandu, zájmy SSSR v tehdejší ČSSR a zájmy Ruské federace na Ukrajině)

 • Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

 • Rejstřík pojmů (abecední rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem, klíčové události, osoby, místa a média)

 • Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

 • Kontrolní mechanismy médií  schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

 • Tipy jak na internetu nenaletět– osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál

 LEKCE: Masterplan / Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016  / 52 min. TÉMA: Současná ruská propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s různými nástroji a cíli ruské propagandy
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. rozvíjet svou mediální gramotnost

AKTIVITY:

Žáci na základě zhlédnutého filmu o působení ruské propagandy v Pobaltí ve skupinách popíšou, jak historické události v těchto zemích interpretují ony samy a jak ruská propaganda.

Prostřednictvím aktivity žáci porovnají koncept médií jako hlídacích psů demokracie se situací ruských médií představených ve filmu.

Žáci porovnají interpretaci různých vojenských intervencí sovětské a ruské armády, kterou nabízí propagandistické video, s historickými fakty.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (historické vztahy Pobaltí a Ruska, postavení ruské menšiny v pobaltských zemích, ruská zahraniční propaganda)

 • Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

 • Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

 • Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)


 

 


 


KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA

S propagandou se člověk před listopadem 1989 setkával téměř na každém kroku: v mládežnických organizacích, na ulicích, během rituálních oslav, valila se z výloh obchodů, z televizních pořadů, seriálů i detektivek. Přejít do okruhuOBECNÁ AKTIVITA: Propaganda v kostce – 20 minut, 14+ 

Žáci si vyrobí kostky z papíru. Na každou stranu napíšou jeden z následujících pokynů: popiš z pohledu propagandy, popiš dle skutečnosti, uveď příklad propagandy, porovnej s dneškem, proč?, argumentuj pro a proti. Po zhlédnutí filmu nebo ukázky na téma propaganda žáci házejí kostkou a nahlížejí na snímek z dané perspektivy. 


LEKCE: Propaganda a rituál / 1. máj v Praze / Archiv České televize / Rusko / 1987 / 5 minut


TÉMA: Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Komunistická propaganda


CÍLE LEKCE:

 1. získat povědomí o způsobu slavení Svátku práce za minulého režimu
 2. uvědomit si socialistickou realitu zbavenou roušky propagandy
 3. dokázat popsat a rozlišit organizace Sokol a Pionýr

AKTIVITY:

Žáci analyzují materiál týkající se úlohy pionýrů v prvomájových průvodech a seznámí se s termíny běžně užívanými komunistickou propagandou.

Ve skupinách žáci pracují s materiály týkajícími se organizace Sokol a Všesokolských sletů. Diskutují nad způsoby zneužití a proměn těchto institucí ze strany orgánů propagandy.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Propaganda v literatuře a ve výtvarném umění / Schůze před průvodem / Archiv České televize / Rusko / 1975 / 3 minutyTÉMA: Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Normalizace


CÍLE LEKCE:

 1. získat povědomí o kulturních aktivitách za minulého režimu
 2. dokázat popsat obsah a formu v tehdejším prostředí
 3. být schopen/schopna odhalit tendenční prvky v umění

AKTIVITY:

Žáci zhlédnou dobovou ukázku kulturní tvorby a diskutují o jejím obsahu i formě. Snaží se nalézt konkrétní znaky propagandy a popisují tehdejší život běžných občanů.

Žáci ve skupinách pracují s materiály týkajícími se organizace Sokol a Všesokolských sletů. Diskutují nad způsoby zneužití a proměn těchto institucí ze strany propagandistických orgánů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Propaganda v populární hudbě / Děti ráje / Archiv České televize / Rusko / 1985 / 2 minutyTÉMA: Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Normalizace


CÍLE LEKCE:

 1. mít povědomí o tom, co je to socialistický realismus
 2. získat přehled o předlistopadové hudební produkci
 3. znát příklady komunistické propagandy ve vztahu k běžným lidem

AKTIVITY:

Žáci se seznámí s produkty hudební produkce z doby komunistického režimu a diskutují o překážkách, které byly v tomto období mladým lidem kladeny.

Při práci ve skupinách se žáci zamýšlejí, jak postavením dělníků v komunistické společnosti vykreslovala tehdejší propaganda, a jaké bylo doopravdy.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Hudba režimu navzdory (vývoj populární hudby v komunistickém Československu, kopírování západních trendů a restrikce ze strany cenzorů, přejímání jednotlivých hudebních stylů).

 LEKCE: Propaganda v televizi / Vrah se skrývá v poli / Jiří Sequens / Rusko / 1975 / 63 minutTÉMA: Nedemokratické režimy, Únor 1948 a 50. léta, Normalizace


CÍLE LEKCE:

 1. získat přehled o dobové televizní zábavě
 2. dokázat identifikovat aspekty propagandy v seriálové tvorbě
 3. uvědomit si možnosti zkreslení historických faktů

AKTIVITY:

Během práce ve skupinách žáci odhalují příčiny, které vedly k vraždě tří místních komunistických funkcionářů, při „vyšetřování“ mohou použít internetové zdroje.

Navazuje na předchozí aktivitu. Žáci diskutují o možné propagandistické dezinterpretaci skutečných událostí, a tom jak komunistický režim využil událost v Babicích.

Aktivita žáky seznamuje s procesem vzniku televizního pořadu a jeho propagandistickým využitím pro dezinterpretaci historických událostí.

Aktivita žákům přibližuje, jakým způsobem se komunistický režim snažil získat občana na svoji stranu prostřednictvím televizní zábavy.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Propaganda v tisku / Anticharta v divadle / Archiv České televize / Rusko / 1977 / 6 minutTÉMA: Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s formami cenzury v totalitním režimu
 2. dokázat analyzovat dobové informace
 3. umět kriticky zhodnotit vystoupení veřejných funkcionářů

AKTIVITY:

Žáci si prostřednictvím aktivity vyzkoušejí čtení s porozuměním, vyhledávání objektivních informací a využití čistě popisného jazyka na příkladu událostí 17. listopadu 1989.

Prostřednictvím aktivity žáci porovnávají originální a upravené fotografie zobrazující komunistické státníky a učí se kriticky přijímat médii předkládaná fakta.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Propaganda ve filmu / Lidé ocelových let / Krátký film / Rusko / 1961 / 11 minutTÉMA: Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s odvětvími průmyslu, na která kladl komunistický režim největší důraz
 2. dokázat popsat důsledky upřednostňování určitého odvětví pro celou ekonomiku
 3. umět vysvětlit pojmy „brigády socialistické práce“ či „socialistické závazky“

AKTIVITY:

Aktivita žákům ukazuje, na jaká odvětví průmyslové výroby kladl komunistický režim důraz a jaké důsledky to mělo pro běžného spotřebitele, ale například i pro životní prostředí.

Aktivita dává žákům nahlédnout na techniky propagandy, a to pomocí sestřihu filmů z 50. let. Žáci se pokusí konfrontovat předkládaný obraz tehdejší společnosti s poznatky o destrukci totality.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Doprovodné materiály (O realismu pravém a nepravém – ukázka z knihy Zdeňka Nejedlého O umění a politice)

 LEKCE: Propaganda ve školství / Branná výchova mládeže / Archiv České televize / Rusko / 1986 / 2 minutyTÉMA: Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s prostředím školního vzdělávání v totalitě
 2. dokázat popsat důležitost působení na mladé lidi pro tehdejší státní vedení
 3. umět popsat branné cvičení a interpretovat historické události

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci seznamují s významem branného cvičení a jeho parodiemi. Zamýšlejí se nad tím, proč branné cvičení vyvolává dodnes u pamětníků humorné reakce.

Aktivita zábavnou formou seznamuje žáky s novodobou národní historií a zároveň je vede k uvědomění, jak je možné historii zkreslit a využít ve prospěch totalitní moci.

Při porovnání fotografií školních nástěnek z doby komunistické totality a z dnešní doby se žáci zamyslí nad funkcí těchto informačních prostředků a jejich vlivu na myšlení žáků.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Propaganda ve veřejném prostoru / Stavba Stalinova pomníku / Archiv České televize / Rusko / 1954 / 1 minutaTÉMA: Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny


CÍLE LEKCE:

 1. umět vlastními slovy popsat, jak sochařská díla využívala komunistická propaganda
 2. vědět kdy a kde byl postaven Stalinův pomník a jakou roli hrál v komunistické propagandě
 3. rozumět manipulativnímu charakteru komunistické řeči

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity žáci nahlédnou do procesu tvorby propagandistických kampaní. Učí se analyzovat propagandistická hesla dle jejich funkcí a hledat jejich ideologickou podstatu.

Žáci se prostřednictvím aktivity seznámí s příznačnými prvky socialistických výloh a tyto prvky se naučí pojmenovávat a chápat v dobových souvislostech.

Aktivita ukazuje, jak komunistická propaganda pronikala do umění, které jí mělo sloužit a podpořit kult, který kolem sebe sovětský vůdce budoval.

Aktivita žákům ukazuje, jak komunistická propaganda pronikala prostřednictvím sochařského umění do každodenního života občanů někdejšího Československa.


INFORMAČNÍ TEXTY:


 

 

Témata lekcí okruhu Mediální vzdělávání