Mapa lekcí a aktivit

mediálnímu vzdělávání nabízíme nyní 26 audiovizuálních lekcí, ke každé jsou minimálně 3 aktivity, otázky a odpovědi a další doporučené materiály.  Pro snadnější orientaci jsme pro vás vytvořili mapu lekcí a aktivit. Lekce jsou řazeny podle témat a u aktivit je uvedena jejich délka a krátký popis, který vám pomůže vybrat pro vás tu nejvhodnější.

Kromě audiovizuálních lekcí také nabízíme aktivity do hodin, které nejsou vázané k žádnému filmu. Prohlédněte si tipy do výuky v sekci Inspirujte se a Mediální lahůdka.  

Pro zobrazení aktivit a doprovodných materiálů se prosím přihlaste ke svém účtu na JSNS.CZ.

ZPRAVODAJSTVÍ

Jak poznat, že je daná informace objektivní a interpretace nezávislá? Co může způsobit jedna neověřená zpráva? Nahlédněte pod pokličku toho, jak funguje zpravodajství a jaké se v něm uplatňují kontrolní mechanismy.

Přejít do okruhu 

Co dokáže lež

Tomáš Kudrna / Česká republika, Francie / 2016 / 27...
Rozbalit

Co dokáže lež

Tomáš Kudrna / Česká republika, Francie / 2016 / 27 min.

 

TÉMA:

Zpravodajství

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o dezinformačních webech působících v ČR
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. seznámit se s trollingem coby nástrojem propagandy

Zavřít

×

Mimořádná zpráva

Tomáš Bojar / Česká republika / 2018 / 32...
Rozbalit

Mimořádná zpráva

Tomáš Bojar / Česká republika / 2018 / 32 min.

 

TÉMA:

Zpravodajství

 

CÍLE LEKCE:
 1. poznat základní kroky vzniku zpráv: od porady až po výchozí mediální produkt
 2. mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěným médiu
 3. uvědomit si rozdíly při tvorbě sdělení u veřejnoprávního a soukromého média, u televize a tištěných novin

Zavřít

×

Nic než lži

  Tim White / Velká Británie / 2017 / 26...
Rozbalit

Nic než lži

 
Tim White / Velká Británie / 2017 / 26 min.

 

TÉMA: 

Zpravodajství, Fake news, Rusko-ukrajinský konflikt

 

CÍLE LEKCE:
 1. ukázat na konkrétních příkladech vznik a šíření falešných zpráv 
 2. naučit, jak informace na internetu ověřovat 
 3. posílit kritické myšlení při posuzování mediálních obsahů
AKTIVITY:

Pravda, nebo lež? - 45 min (aktivita bez filmu), 13+

Část žáků píše pravdivé zprávy, druhá falešné. Poté čtou zprávy spolužáků a zdůvodňují, proč je považují za pravdivé, nebo nepravdivé.  Přitom se učí posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (co jsou fake news, jak je rozpoznat, kdo je vytváří, proč jim lidé věří)

Nic než lži z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

Plážová bouře jako žádná jiná 

  Diana Andringa /Portugalsko /2005 /25...
Rozbalit

Plážová bouře jako žádná jiná 

 
Diana Andringa /Portugalsko /2005 /25 min.

 

TÉMA: 

MigraceRasismusZpravodajství

 
CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si důležitost kritického postoje k mediálnímu sdělení
 2. chápat, že televizní zpravodajství poskytuje pouze určitý výběr faktů a informací a pohledy jen některých účastníků události
 3. uvědomit si, že k získání objektivní informace je zapotřebí více zdrojů
AKTIVITY:

Co se stalo na pláží Carcavelos? – 90 minut (včetně projekce), 13+

Žáci se zamýšlejí nad otázkou důvěryhodnosti médií a uvědomují si rizika zkreslování informací. Diskutují také o problémy stereotypního uvažování o menšinách nejen v médiích.

Svět ve 22 minutách – 90 minut (včetně projekce), 13+

Žáci si vyzkoušejí práci redaktorů televize - v časovém stresu vybírají zprávy do večerního vysílání. Uvědomí si tak selektivitu TV zpravodajství a faktory ovlivňující výběr zpráv.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (pojmy mediální zpráva a migrace, fungování médií, příčiny migrace, uprchlíci v ČR)

Doprovodné materiály o migraci

Zavřít

×

REKLAMA A ZÁBAVA

Showbyznys často cílí na teenagery. Jak ovlivňuje jejich názory? Je snadné žít jinak, než je právě IN? Následující AV lekce vás zavedou do zákulisí mediálního světa, jehož cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé. 

Přejít do okruhu 

Po čem holky touží 

  Elizabeth Massie / Spojené státy / 2001 / 33...
Rozbalit

Po čem holky touží 

 
Elizabeth Massie / Spojené státy / 2001 / 33 min.

 

TÉMA: 

Reklama a zábava, Ideál krásy

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si, jaký vliv mají média na formování životních cílů a priorit mladého člověka
 2. vědět, že časopisy a další média (nejen) pro mladé lidi jsou nástrojem reklamy
 3. naučit se vnímat mediální obsah kriticky
AKTIVITY:

Po čem touží moderní slečna (a nejen ona) – 45 minut (včetně projekce ukázky), 13+

Aktivita vede žáky k přemýšlení o vlivu médií na formování jejich priorit a životních cílů. Na konkrétních citacích z webů pro mladé porovnávají přání skutečná a ta předkládaná médii.

Čas na sex – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Žáci se zamýšlejí nad tím, proč sexu věnují média zaměřená na mládež tolik pozornosti. Úkolem je ve skupinách vyhodnotit test o sexu a erotice z dívčího časopisu.

Ideál krásy – 35 minut (aktivita bez filmu), 12+

Žáci ve skupinách pomocí časopisů zkoumají medializovaný ideál krásy, jak je předkládán médii, a posléze ho porovnávají se svými představami o životním partnerovi/partnerce.

Chci být slyšet! Chci být vidět! – 60 minut (včetně projekce), 13+

Prostřednictvím videoklipu a textu písně jsou žáci uvedeni do problematiky hudebního průmyslu, kde jsou emoce a potřeby často prezentovány prostřednictvím otevřené sexuality.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Úvod do problematiky (jak se orientovat ve světě médií a mediální výchovy, jak správně porozumět mediálnímu sdělení, na co se ptát)

Otázky a odpovědi (fungování médií, mediální typy, sexuální témata)

Doprovodné materiály o reklamě, o sexismu, o dětské plastické chirurgii

Zavřít

×

Show! 

  Bohdan Bláhovec / Česká republika / 2013 / 68...
Rozbalit

Show! 

 
Bohdan Bláhovec / Česká republika / 2013 / 68 min.

 

TÉMA:

Showbyznys, Hudební průmysl, Reklama a média, Rodina

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si vliv komerce v showbyznysu
 2. kriticky přistupovat k mediálnímu obsahu i produktům
 3. uvědomit si, jak hudební průmysl vytváří idoly
AKTIVITY:

Kvalita se prodává sama? – 90 minut (včetně projekce), 12+

Žáci na příkladu několika písní porovnají kvalitu textů „klasických“ interpretů a těch interpretů, jejichž kariéra byla od počátku marketingovou strategií.

Jak se rodí idol? – 90 minut (včetně projekce), 12+

Žáci nejprve definují pojem „idol“ a následně se prostřednictvím pracovních listů učí rozpoznat standardní redakční článek od PR článku.

Porovnejte citáty – 90 minut (včetně projekce), 12+

Žáci v pracovním listu vyberou a okomentují výroky, které se jim zdají nejvýstižnější pro působení skupiny 5Angels. K citátům žáci zaujmou stanovisko a popíšou, proč je zaujaly.

Úspěšný člověk – 90 minut (včetně projekce), 12+

Aktivita slouží jako motivační před zhlédnutím snímku. Žáci si uvědomí, co považují za úspěch a co všechno je k dosažení úspěchu potřeba, zamyslí se nad klady a zápory úspěchu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (protagonisté filmu, producent Michal Mertl a skupina 5Agels, "výchova hvězd", reklama a showbyznys)

Zavřít

×

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Žáci využívají sociální sítě ke komunikaci, získávání i sdílení informací nebo prostě jen k zábavě. Uvědomují si ale i rizika, která s sebou online svět přináší? Co je kyberšikana? Může se prolnout i do běžného života? 

Přejít do okruhu 

Ve skutečném životě

Spojené státy / 2017 / 2 min.       ...
Rozbalit

Ve skutečném životě

Spojené státy / 2017 / 2 min.              

 

TÉMA:

Sociální sítě, Šikana

 

CÍLE LEKCE:
 1. přemýšlet o příčinách a důsledcích nenávistné komunikace v prostředí internetu
 2. uvědomit si nebezpečí nenávistné rétoriky
 3. chápat dopad vlastního chování na diskuzi
AKTIVITY:

Nenech se strhnout – 30 minut (včetně projekce), 12+

Aktivita vede žáky k přemýšlení o příčinách nenávistné komunikace na internetu a možnostech, jak se jí bránit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi: (co je to hate speech a jak se proti němu bránit, jak vzniká hoax, jací jsou lidé šířící nenávistné názory, ve skutečnosti, pravidla pro používání internetu)

Doprovodné materiály: o hoaxech, mýtech, hejtech

Zavřít

×

Holka z Instagramu 

  Marks Mirjam / Nizozemsko / 2016 / 18...
Rozbalit

Holka z Instagramu 

 
Marks Mirjam / Nizozemsko / 2016 / 18 min.

 

TÉMA: 

Sociální sítě

 

CÍLE LEKCE:
 1. znát pozitiva i negativa sociálních sítí 
 2. uvědomovat si specifika sebeprezentace online
 3. reflektovat vlastní vztah k sociálním sítím
AKTIVITY:

Já a sociální sítě 45 minut (včetně projekce), 12+

Žáci v aktivitě vyplňují dotazník, v němž poodhalují, jak vnímají sociální sítě a jak reflektují svůj vztah k nim. Zamýšlejí se také nad tím, jaká specifika má komunikace a sebeprezentace v tomto online prostředí. 

 Posedlost lajky – 45 minut (včetně projekce) 12+

Žáci se ve skupinách zamýšlejí nad tím, jaká pozitiva a negativa Instagram přináší protagonistce filmu. Pokládají si také otázku, kde leží hranice mezi obohacujícím využitím sociálních sítí a závislostí.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (rizika a příležitosti sociálních sítí, specifika sebeprezentace online, nebezpečí závislosti)

Holka z Instagramu z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

Nenávist na internetu 

  DR2 / Dánsko / 2013 / 1...
Rozbalit

Nenávist na internetu 

 
DR2 / Dánsko / 2013 / 1 min.

 

TÉMA: 

ŠikanaSociální sítě

 

CÍLE LEKCE:
 1. přemýšlet o příčinách a důsledcích nenávistné komunikace v prostředí internetu
 2. uvědomit si nebezpečí nenávistné rétoriky
 3. chápat význam vlastního chování pro vytváření kultury diskuze
AKTIVITY:

Nenech se strhnout – 30 minut (včetně projekce), 12+

Aktivita vede žáky k přemýšlení o příčinách nenávistné komunikace na internetu a možnostech, jak se jí bránit.

Nenávist škodí zdraví – 45 minut, (včetně projekce), 14 +

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad negativními důsledky hate speech, a to z pohledů oběti, agresora i celé společnosti. Při diskutování ve skupině si uvědomují závažnost tohoto fenoménu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi  (co je to hate speech a jak se proti němu bránit, jak vzniká hoax, jací jsou lidé šířící nenávistné názory, ve skutečnosti, pravidla pro používání internetu)

Doprovodné materiály o hoaxech, mýtech, hejtech

Zavřít

×

Asociální síť 

  Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58...
Rozbalit

Asociální síť 

 
Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.

 

TÉMA: 

ŠikanaSociální sítě

 

CÍLE LEKCE:
 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru
AKTIVITY:

Kyberprostor jako náměstí – 90 minut (včetně projekce), 13+

V první části sestaví žáci seznam informací, které o sobě uvádějí na sociálních sítích. V druhé pak vyberou z uvedených informací ty, které by zveřejnili kdekoliv, například na školní nástěnce.

Kyberšikana ve statistických datech – 45 minut (včetně projekce ukázky, nebo aktivita bez filmu) 14+

Úkoly v pracovním listu se týkají různých forem kyberšikany. Jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.

Prevence šikany na internetu – 135 minut + samostatná práce žáků (projektová aktivita), 14+

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat mladší spolužáky o rizicích, která kyberprostor vytváří.

Projekt proti kyberšikaně – 90 minut – Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (formy kyberšikany, trolling a jeho projevy, krádež identity, obrana proti kyberšikaně)

Příklady dobré praxe (Popisy situací šikany na školách a jejich řešení)

Doprovodné materiály o kyberšikaně a trollingu na sociálních sítích

Zavřít

×

MEDIÁLNÍ AKTIVISMUS 

Moderní technologie poskytly lidem, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, snadno dostupný a zároveň velmi účinný nástroj, jak upozornit na věci, které jim vadí. Kde všude a jak mohou média měnit věci k lepšímu? 

Přejít do okruhu 

Barmský VJ 

  Anders Østergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko,...
Rozbalit

Barmský VJ 

 
Anders Østergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie/ 2008 / 55 minut

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimyAktivní občanstvíMediální aktivismus

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat povědomí o Barmě, její historii i současnosti
 2. vědět, co byla tzv. šafránová revoluce, a vnímat ji v souvislostech
 3. uvědomit si možnosti moderních AV technologií
AKTIVITY:

Videožurnalismus – 30 minut (včetně projekce ukázky), 16+  

Vybrané ukázky a řízená diskuse přibližují úlohu nezávislých reportérů v zemích s nedemokratickým režimem a rizika, která tito novináři podstupují.

Moje kampaň – 90 minut (včetně projekce ukázky) 16+

Žáci si vyzkouší přípravu různých typů propagačních kampaní a zamyslí se, jaké nástroje a postupy lze využít v různých podmínkách (demokracie x nedemokratická země).

Dovolená v Barmě – 90 minut (včetně projekce), 16+

Žáci se rozdělí do čtyř skupin (turisté, cestovatelé, novináři, skupina se zamítnutou žádostí), poté písemně zpracovávají informace o Barmě, které odpovídají jejich roli (dopis, deník, reportáž).

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historie a současná situace v Barmě, „šafránová revoluce”, osobnost Aun Schan Su Ťij, Democratic Voice of Burma a videožurnalismus)

Doprovodné materiály o Barmě a činnosti Člověka v tísni v Barmě

Zavřít

×

PROPAGANDA

Slovo propaganda slýcháme nejčastěji v souvislosti s politikou. Jaká je podoba propagandy v moderním světě? Jaká jsou její největší nebezpečí? Liší se v něčem od nacistické a komunistické propagandy? 

Přejít do okruhu 

Kyberdžihád 

  Hans Busstra / Nizozemsko / 2016 /48...
Rozbalit

Kyberdžihád 

 
Hans Busstra / Nizozemsko / 2016 /48 min.

 

TÉMA: 

Propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. poznat nástroje propagandy tzv. Islámského státu 
 2. posílit odolnost vůči mediální manipulaci 
 3. znát příčiny vedoucí k radikalizaci mladých lidí 
AKTIVITY:

Na okraji společnosti – 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci ve skupinkách debatují o citátech protagonistů dokumentu, kteří svou identitu nejsilněji spojují s národností nebo náboženstvím. zamýšlejí se nad pocitem vykořeněnosti, který zažívají. 

Přitažlivá - 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci si pokládají následující otázky: Jaké myšlenky a hodnoty obsahují propagandistická videa? Na koho cílí? Jak se šíří? Své nápady zakreslují do myšlenkových map a poté o nich debatují.  

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi  (definice islamismu, džihádismu a fundamentalismu, příčiny radikalizace mladých, prevence, charakteristiky džihádistické propagandy) 

Kyberdžihád z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

Proč zabili své sousedy 

  Kumiko Igarashi / Japonsko / 1998 / 49...
Rozbalit

Proč zabili své sousedy 

 
Kumiko Igarashi / Japonsko / 1998 / 49 min.

 

TÉMA: 

Krizové oblastiPropaganda

 
CÍLE LEKCE:
 1. znát krizové oblasti, ve kterých probíhají či probíhaly etnické konflikty
 2. aplikovat znalosti z historie na současnost
 3. umět rozpoznat manipulaci a propagandu
AKTIVITY:

Kdo je vinen? – 35 minut (pracuje se pouze s částmi filmu), 13+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí sílu prvního dojmu. Zamyslí se nad mírou odpovědnosti jednotlivce za činy spáchané v rámci davového jednání.

Příběh ruky – 90 minut (včetně projekce), 13+

Pomocí aktivity si žáci uvědomí, jak těžké může být přijmout zodpovědnost za své chování. Vžijí se do kůže hrdiny a zločince a zamyslí se nad tím, jakou roli u nich hrálo svědomí.

Minulost a současnost – 90 minut (včetně projekce),15+

Aktivita rozvíjí u žáků schopnost kritického čtení a analýzy předložených textů, které se týkají omezujících opatření pro určité skupiny obyvatel.

Etnické konflikty – 180 minut (včetně projekce), 15+

Jedná se o časově náročnější aktivitu, kterou lze rovněž zadat jako samostatnou domácí práci. Žáci mapují současnou situaci ve světě v oblasti etnických konfliktů.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (genocida, historie a současnost Rwandy, genocida ve Rwandě)

Zavřít

×

Mistr propagandy 

  Laurence Rees / Velká Británie /...
Rozbalit

Mistr propagandy 

 
Laurence Rees / Velká Británie / 1992  / 51 min.

 

TÉMA: 

Nacistická propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat informace o vzniku a vývoji nacistické propagandy
 2. pochopit roli zábavy v moderní propagandě
 3. uvědomit si využitelnost filmu a filmových technik v propagandistickém působení
AKTIVITY:

Zábava je nejlepší propaganda – 45 minut (včetně projekce ukázky), 14+

Žáci seznámí se základy moderní propagandy, které sahají do období před druhou světovou válkou, kdy se stala účinným nástrojem pro uchopení a udržení moci nacisty v Německu.

Film a propaganda – 45 minut (včetně projekce ukázky), 14+

Žáci hledají odpovědi na otázky týkající se zneužití filmu v Goebbelsově propagandě a zamýšlejí se nad podílem viny tvůrců propagandistických snímků na zločinech nacismu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (nástup A. Hitlera a NSDAP k moci – osobnost J. Goebbelse – nacistická propaganda)

Zavřít

×

Masterplan 

  Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52...
Rozbalit

Masterplan 

 
Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52 min. 

 

TÉMA: 

Současná ruská propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s různými nástroji a cíli ruské propagandy
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. rozvíjet svou mediální gramotnost
AKTIVITY:

Informační bubliny – 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci na základě zhlédnutého filmu o působení ruské propagandy v Pobaltí ve skupinách popíšou, jak historické události zde interpretují samy země a jak ruská propaganda.

Média jako hlídací pes demokracie – 90 minut (včetně projekce), 16+

Prostřednictvím aktivity žáci porovnají koncept médií jako hlídacích psů demokracie se situací ruských médií představených ve filmu.

Jsem ruský okupant – 90 minut (včetně projekce),16+  

Žáci porovnají interpretaci různých vojenských intervencí sovětské a ruské armády, kterou nabízí propagandistické video, s historickými fakty.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historické vztahy Pobaltí a Ruska, postavení ruské menšiny v pobaltských zemích, ruská zahraniční propaganda)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

Zavřít

×

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení 

  Přemysl Freiman / Česká republika, Slovensko...
Rozbalit

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení 

 
Přemysl Freiman / Česká republika, Slovensko /1950 /12 min.

 

TÉMA: 

Únor 1948 a 50. létaPropaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s fungováním komunistické propagandy
 2. diskutovat nad účelem a cíli propagandy
 3. analyzovat roli propagandy v dnešním světě
AKTIVITY:

Tábor pravdy – 45 minut (včetně projekce), 15+

V aktivitě se žáci seznámí s charakteristickými znaky totalitních systémů. Ty pak konfrontují s konkrétním snímkem.

Černobílý svět – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity žáci analyzují propagandistický jazyk a všímají si použití jednotlivých slov k přesvědčení diváka. Zároveň si uvědomují význam kontextu.

Obraz, hudba, slovo – 45 minut (včetně projekce), 15+

Žáci si všímají filmového ztvárnění, zaměřují se na obraz, hudbu a mluvené slovo. Zamýšlejí se, jaký mají uvedené scény účel a jaké symboly se v nich vyskytují.

Naše je pravda – 45 minut (včetně projekce), 15+

Aktivita se zaměřuje na analýzu jazyka totalitní komunistické moci v Československu padesátých let.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (Josef Toufar a číhošťský zázrak, vztah komunistického režimu a katolické církve, vznik propagandistického snímku Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a reakce diváků, proticírkevní propaganda)

Slovo historika (okolnosti a průběh vzniku propagandistického snímku, Josef Toufar při natáčení filmu, promítání filmu v tehdejším Československu)

Medailonek Josefa Toufara (tříminutové video o životě Josefa Toufara)

Doprovodné materiály o Josefu Toufarovi

Zavřít

×

SOUČASNÁ RUSKÁ PROPAGANDA

Cílem propagandy často není přesvědčovat o „své pravdě“, ale navodit dojem, že všechny verze jsou možné a pravdu nelze poznat. Jaké jsou nástroje moderní ruské propagandy? Jak ji odhalit? A je pro ni zajímavé i Česko? 

Přejít do okruhu 

Krym, návrat do vlasti 

  Andrej Kondrašov / Rusko /  2015...
Rozbalit

Krym, návrat do vlasti 

 
Andrej Kondrašov / Rusko /  2015 / 10 min.

 

TÉMA: 

Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s některými nástroji ruské propagandy; rozvíjet svou mediální gramotnost
 2. pracovat s ruským propagandistickým filmem a videi zaměřenými na mladé lidi  
 3. analyzovat rétoriku ruské propagandy, a to především hojně využívanou hrozbu fašismu
AKTIVITY:

Dokonalý muž – 45 minut, (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí, že jednou z důležitých cílových skupin ruské propagandy jsou i mladí lidé. Diskutují o formě a obsahu propagandistického videa.

A pak přišli ti zdvořilí zelení mládenci – 45 minut (včetně projekce), 16+

Žáci provedou analýzu zhlédnuté ukázky, přičemž se zaměří především na výrazy, které v ní byly použity.

Konference 45 minut (včetně projekce),  15+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí rozpor mezi antifašistickou rétorikou ruské propagandy a skutečným postavením ultrapravicových názorů v ruské politice.

Lež v přímém přenosu – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity se žáci zamyslí nad fenoménem lhaní, a to především nad dopady lhaní veřejného činitele. Provedou analýzu dvou prohlášení ruského prezidenta Putina.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (vývoj rusko-ukrajinského konfliktu a aktuální situace na Ukrajině, Krymu a v Rusku, informace o filmu Krym, návrat do vlasti, reakce mezinárodního společenství a českých politiků na rusko-ukrajinský konflikt)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem – klíčové události, osoby, místa a média)

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Zavřít

×

Svět podle Russia Today 

  Misja Pekel / Nizozemsko / 2015 / 40...
Rozbalit

Svět podle Russia Today 

 
Misja Pekel / Nizozemsko / 2015 / 40 min.

 

TÉMA: 

Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s vnitřními mechanismy státem řízeného média a s trollingem coby nástrojem propagandy
 2. chápat rusko-ukrajinský konflikt v souvislostech
 3. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
AKTIVITY:

Co se stalo s MH17? – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Úkolem žáků je vyhledat co nejvíce verzí příčin pádu letadla, které byly zveřejněny v on-line médiích. Prostřednictvím aktivity si uvědomí nutnost ověřování informací.

Majdan – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity si žáci připomenou historii rusko-ukrajinského konfliktu. Nejprve zhlédnou reportáž o událostech na kyjevském Majdanu a poté pracují s textem na toto téma.

Trollové – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+

Úkolem žáků je – s obdobným zadáním, jako mají ruští trollové – rozpoutat tematickou on-line diskusi. Zároveň se zamyslí nad tím, zda se jedná o trolling nebo o moderní propagandu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (zákulisí propagandistické TV stanice Russia Today (RT)  Majdan a další události vedoucí k rusko-ukrajinské válce,  přiblížení událostí zmíněných ve filmu - pád malajsijského letadla, válka v Gruzii aj.)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem – klíčové události, osoby, místa a média)

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Tipy jak na internetu nenaletět – osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál

Zavřít

×

Ruská propaganda v Česku 

  Jan Turek / Česká republika / 2015 / 6...
Rozbalit

Ruská propaganda v Česku 

 
Jan Turek / Česká republika / 2015 / 6 min.

 

TÉMA: 

Současná ruská propaganda, Kritické myšlení

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o médiích šířících ruskou propagandu v ČR
 2. umět poznat nepravdivou informaci i neseriózní informační zdroj  
 3. být kritický/á k mediálnímu sdělení, rozvíjet svou mediální gramotnost
AKTIVITY:

Porovnání článků – 45 min (aktivita bez filmu) 

Ve skupinách analyzují žáci pět článků týkajících se stejné události uveřejněných na různých informačních serverech. Porovnají jejich obsah, styl i důvěryhodnost.

Neověřená informace – 30 minut (včetně projekce)

Žáci si přečtou zprávu uveřejněnou na českém proruském webu a zhlédnou reportáž ruské TV stanice, která ji odvysílala. Následně zhlédnou reportáž BBC odhalující účelovou mystifikaci.

Americký konvoj – 45 minut (včetně projekce)

Aktivita žákům přiblíží, jak ruská státní média informovala o průjezdu amerického konvoje přes ČR. Reportáž ruské televize o této události porovnají s etickým kodexem novináře.

Co se stalo s MH17? – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Aktivita žákům na příkladu pádu letadla MH17 odhaluje jednu ze strategií ruské propagandy, a to záměrné vypouštění spekulací za účelem zpochybnění objektivních informací.

Zavřít

×

Rusko-ukrajinská informační válka 

  Josef Pazderka / Česká republika / 2015 / 7...
Rozbalit

Rusko-ukrajinská informační válka 

 
Josef Pazderka / Česká republika / 2015 / 7 min.

 

TÉMA: 

Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost
 2. mít povědomí o cílech a nástrojích propagandy v rusko-ukrajinském konfliktu
 3. uvědomit si snadnost zneužití fotografií a videí k manipulaci s příjemcem 
AKTIVITY:

Co je na fotografii? – 45 minut (včetně projekce), 15+

Žáci dostanou fotografii a zodpoví jednoduché otázky směřující k tomu, co na ní vidí. Následně své odpovědi porovnají s jejím reálným obsahem.

Popisky – 40 minut (včetně projekce), 15+

Žáci pracují ve skupinách, přičemž všechny skupiny dostanou stejné fotografie a na základě tří různých zadání k nim vytvoří popisky.

Trojí identita – 45 minut, (včetně projekce), 15+

Žáci jsou rozdělení do tří skupin. Každé bude přidělena jedna ze tří identit, pod kterými byla ruskými médii prezentovaná jedna a tatáž osoba. Každá skupina poté zodpoví jednoduché otázky týkající se toho, koho reprezentuje a s jakým cílem přijela tato osoba na Ukrajinu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (role propagandy v rusko-ukrajinském konfliktu, historie a souvislosti rusko-ukrajinského konfliktu, novinářská etika vs. propaganda)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (abecední rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem, klíčové události, osoby, místa a média)

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Tipy jak na internetu nenaletět – osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál

Zavřít

×

U nás pomáhali taky 

  Karel Strachota / Česká republika / 2015 / 6...
Rozbalit

U nás pomáhali taky 

 
Karel Strachota / Česká republika / 2015 / 6 min.

 

TÉMA: 

Sovětská propaganda, Současná ruská propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. porovnat okupace našeho území v moderních dějinách se současnou ruskou okupací ukrajinského území 
 2. porovnat sovětskou propagandistickou rétoriku z roku 1968 se současnou ruskou 
 3. seznámit se s konkrétními propagandistickými materiály vydanými v srpnu 1968 okupační propagandou 
AKTIVITY:

Paralela – 45 min, (včetně projekce), 15+  

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad paralelou mezi okupacemi našeho území v moderních dějinách s okupací ukrajinského území Ruskem v roce 2014.

Fašismus v ruské propagandě – 30 min, (včetně projekce),15+

Aktivita žákům přiblíží rétoriku ruské propagandy, která často využívá hrozbu fašismu. Žáci dostanou citace z let 1968 a 2014, které porovnají a pokusí se je historicky zařadit.

Dnešní vydání – 45 min (včetně projekce), 17+

Prostřednictvím aktivity se žáci seznámí s nástroji propagandy využitými při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, srovnání okupace ČSSR v roce 1968 s ruskou anexí Krymu, s důrazem na propagandu, zájmy SSSR v tehdejší ČSSR a zájmy Ruské federace na Ukrajině)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (abecední rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem, klíčové události, osoby, místa a média)

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

Kontrolní mechanismy médií  schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Tipy jak na internetu nenaletět– osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál

Zavřít

×

Masterplan 

  Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52...
Rozbalit

Masterplan 

 
Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52 min. 

 

TÉMA:

Současná ruská propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s různými nástroji a cíli ruské propagandy
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. rozvíjet svou mediální gramotnost
AKTIVITY:

Informační bubliny – 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci na základě zhlédnutého filmu o působení ruské propagandy v Pobaltí ve skupinách popíšou, jak historické události v těchto zemích interpretují ony samy a jak ruská propaganda.

Média jako hlídací pes demokracie – 90 minut (včetně projekce), 16+

Prostřednictvím aktivity žáci porovnají koncept médií jako hlídacích psů demokracie se situací ruských médií představených ve filmu.

Jsem ruský okupant – 90 minut (včetně projekce),16+  

Žáci porovnají interpretaci různých vojenských intervencí sovětské a ruské armády, kterou nabízí propagandistické video, s historickými fakty.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historické vztahy Pobaltí a Ruska, postavení ruské menšiny v pobaltských zemích, ruská zahraniční propaganda)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (pět klíčových otázek, které bychom si měli položit při čtení/sledování mediálního sdělení)

Zavřít

×

KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA

S propagandou se člověk před listopadem 1989 setkával téměř na každém kroku: v mládežnických organizacích, na ulicích, během rituálních oslav, valila se z výloh obchodů, z televizních pořadů, seriálů i detektivek. 

Přejít do okruhu

OBECNÁ AKTIVITA: Propaganda v kostce – 20 minut, 14+ 

Žáci si vyrobí kostky z papíru. Na každou stranu napíšou jeden z následujících pokynů: popiš z pohledu propagandy, popiš dle skutečnosti, uveď příklad propagandy, porovnej s dneškem, proč?, argumentuj pro a proti. Po zhlédnutí filmu nebo ukázky na téma propaganda žáci házejí kostkou a nahlížejí na snímek z dané perspektivy. 

Propaganda a rituál / 1. máj v Praze 

  Archiv České televize / Rusko / 1987 / 5...
Rozbalit

Propaganda a rituál / 1. máj v Praze 

 
Archiv České televize / Rusko / 1987 / 5 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Komunistická propaganda

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat povědomí o způsobu slavení Svátku práce za minulého režimu
 2. uvědomit si socialistickou realitu zbavenou roušky propagandy
 3. dokázat popsat a rozlišit organizace Sokol a Pionýr
AKTIVITY:

Pionýři na tribunách – 45 minut (včetně projekce), 14+ 

Žáci analyzují materiál týkající se úlohy pionýrů v prvomájových průvodech a seznámí se s termíny běžně užívanými komunistickou propagandou.

A pak přišly Spartakiády – 45 minut (včetně projekce) 14+

Ve skupinách žáci pracují s materiály týkajícími se organizace Sokol a Všesokolských sletů. Diskutují nad způsoby zneužití a proměn těchto institucí ze strany orgánů propagandy.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Doprovodné materiály ohledně spartakiád a prvomájových oslav

Zavřít

×

Propaganda v literatuře a ve výtvarném umění / Schůze před průvodem 

 
Archiv České televize / Rusko / 1975 / 3 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Normalizace

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat povědomí o kulturních aktivitách za minulého režimu
 2. dokázat popsat obsah a formu v tehdejším prostředí
 3. být schopen/schopna odhalit tendenční prvky v umění
AKTIVITY:

Když zítra bylo vlastně už včera – 45 minut (včetně projekce), 15+ 

Žáci zhlédnou dobovou ukázku kulturní tvorby a diskutují o jejím obsahu i formě. Snaží se nalézt konkrétní znaky propagandy a popisují tehdejší život běžných občanů.

Sochy jako živoucí pomník ideologie – 30 minut (aktivita bez filmu) 14+

Žáci ve skupinách pracují s materiály týkajícími se organizace Sokol a Všesokolských sletů. Diskutují nad způsoby zneužití a proměn těchto institucí ze strany propagandistických orgánů.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Ukázky umělecké produkce socialistického realismu

Zavřít

×

Propaganda v populární hudbě / Děti ráje 

  Archiv České televize / Rusko / 1985 / 2...
Rozbalit

Propaganda v populární hudbě / Děti ráje 

 
Archiv České televize / Rusko / 1985 / 2 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Normalizace

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o tom, co je to socialistický realismus
 2. získat přehled o předlistopadové hudební produkci
 3. znát příklady komunistické propagandy ve vztahu k běžným lidem
AKTIVITY:

Děti ráje – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+ 

Žáci se seznámí s produkty hudební produkce z doby komunistického režimu a diskutují o překážkách, které byly v tomto období mladým lidem kladeny.

Do práce, soudruzi – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+

Při práci ve skupinách se žáci zamýšlejí, jak postavením dělníků v komunistické společnosti vykreslovala tehdejší propaganda, a jaké bylo doopravdy.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Hudba režimu navzdory (vývoj populární hudby v komunistickém Československu, kopírování západních trendů a restrikce ze strany cenzorů, přejímání jednotlivých hudebních stylů).

Doprovodné materiály (ukázky textů a písní předrevolučních autorů)

Zavřít

×

Propaganda v televizi / Vrah se skrývá v poli 

  Jiří Sequens / Rusko / 1975 / 63...
Rozbalit

Propaganda v televizi / Vrah se skrývá v poli 

 
Jiří Sequens / Rusko / 1975 / 63 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimyÚnor 1948 a 50. létaNormalizace

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat přehled o dobové televizní zábavě
 2. dokázat identifikovat aspekty propagandy v seriálové tvorbě
 3. uvědomit si možnosti zkreslení historických faktů
AKTIVITY:

Co se stalo v Babicích – 180 minut (včetně projekce), 14+ 

Během práce ve skupinách žáci odhalují příčiny, které vedly k vraždě tří místních komunistických funkcionářů, při „vyšetřování“ mohou použít internetové zdroje.

Přichází major – 90 minut (včetně projekce ukázek), 14+ 

Navazuje na předchozí aktivitu. Žáci diskutují o možné propagandistické dezinterpretaci skutečných událostí, a tom jak komunistický režim využil událost v Babicích.

Major Zeman dnes – 45 minut (aktivita bez filmu), 14+ 

Aktivita žáky seznamuje s procesem vzniku televizního pořadu a jeho propagandistickým využitím pro dezinterpretaci historických událostí.

V televizi jako doma – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+ 

Aktivita žákům přibližuje, jakým způsobem se komunistický režim snažil získat občana na svoji stranu prostřednictvím televizní zábavy.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Televizní program z 6. května 1985 (Program vysílání Československé televize z pondělí 6. května 1985)

Televizní program ze 7. listopadu 1985 (Program vysílání Československé televize ze čtvrtka 7. listopadu 1985)

Zavřít

×

Propaganda v tisku / Anticharta v divadle 

  Archiv České televize / Rusko / 1977 / 6...
Rozbalit

Propaganda v tisku / Anticharta v divadle 

 
Archiv České televize / Rusko / 1977 / 6 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s formami cenzury v totalitním režimu
 2. dokázat analyzovat dobové informace
 3. umět kriticky zhodnotit vystoupení veřejných funkcionářů
AKTIVITY:

Očima novinářů Rudého práva – 25 minut (aktivita bez filmu), 14+ 

Žáci si prostřednictvím aktivity vyzkoušejí čtení s porozuměním, vyhledávání objektivních informací a využití čistě popisného jazyka na příkladu událostí 17. listopadu 1989.

Může lež sloužit dobré věci – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+ 

Prostřednictvím aktivity žáci porovnávají originální a upravené fotografie zobrazující komunistické státníky a učí se kriticky přijímat médii předkládaná fakta.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru (Text prohlášení, které bylo předloženo k podpisu čelným kulturním představitelům komunistického režimu jako reakce na vznik Charty 77)

Novoroční projev Gustáva Husáka (Přetisk prezidentského novoročního projedu ve formě, v jaké byl zveřejněn v Rudém právu 3. ledna 1977)

Zavřít

×

Propaganda ve filmu / Lidé ocelových let 

  Krátký film / Rusko / 1961 / 11...
Rozbalit

Propaganda ve filmu / Lidé ocelových let 

 
Krátký film / Rusko / 1961 / 11 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s odvětvími průmyslu, na která kladl komunistický režim největší důraz
 2. dokázat popsat důsledky upřednostňování určitého odvětví pro celou ekonomiku
 3. umět vysvětlit pojmy „brigády socialistické práce“ či „socialistické závazky“
AKTIVITY:

Lidé ocelových let – 45 minut (včetně projekce), 14+ 

Aktivita žákům ukazuje, na jaká odvětví průmyslové výroby kladl komunistický režim důraz a jaké důsledky to mělo pro běžného spotřebitele, ale například i pro životní prostředí.

Propaganda jako řemeslo – 60 minut (včetně projekce), 14+ 

Aktivita dává žákům nahlédnout na techniky propagandy, a to pomocí sestřihu filmů z 50. let. Žáci se pokusí konfrontovat předkládaný obraz tehdejší společnosti s poznatky o destrukci totality.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Doprovodné materiály (O realismu pravém a nepravém – ukázka z knihy Zdeňka Nejedlého O umění a politice)

Zavřít

×

Propaganda ve školství / Branná výchova mládeže 

  Archiv České televize / Rusko / 1986 / 2...
Rozbalit

Propaganda ve školství / Branná výchova mládeže 

 
Archiv České televize / Rusko / 1986 / 2 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s prostředím školního vzdělávání v totalitě
 2. dokázat popsat důležitost působení na mladé lidi pro tehdejší státní vedení
 3. umět popsat branné cvičení a interpretovat historické události
AKTIVITY:

Plynové masky nasadit – 45 minut (včetně projekce), 14+ 

Prostřednictvím aktivity se žáci seznamují s významem branného cvičení a jeho parodiemi. Zamýšlejí se nad tím, proč branné cvičení vyvolává dodnes u pamětníků humorné reakce.

Dějiny píší vítězové – 20 minut (včetně projekce) 13+ 

Aktivita zábavnou formou seznamuje žáky s novodobou národní historií a zároveň je vede k uvědomění, jak je možné historii zkreslit a využít ve prospěch totalitní moci.

Nástěnky včera a dnes – 20 minut (aktivita bez filmu) 14+ 

Při porovnání fotografií školních nástěnek z doby komunistické totality a z dnešní doby se žáci zamyslí nad funkcí těchto informačních prostředků a jejich vlivu na myšlení žáků.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Doprovodné materiály (Odkazy na dobová videa)

Zavřít

×

Propaganda ve veřejném prostoru / Stavba Stalinova pomníku 

  Archiv České televize / Rusko / 1954 / 1...
Rozbalit

Propaganda ve veřejném prostoru / Stavba Stalinova pomníku 

 
Archiv České televize / Rusko / 1954 / 1 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

CÍLE LEKCE:
 1. umět vlastními slovy popsat, jak sochařská díla využívala komunistická propaganda
 2. vědět kdy a kde byl postaven Stalinův pomník a jakou roli hrál v komunistické propagandě
 3. rozumět manipulativnímu charakteru komunistické řeči
AKTIVITY:

Poručíme větru dešti – 45 minut (aktivita bez filmu), 14+ 

Prostřednictvím aktivity žáci nahlédnou do procesu tvorby propagandistických kampaní. Učí se analyzovat propagandistická hesla dle jejich funkcí a hledat jejich ideologickou podstatu.

Ideologie mezi konzervami – 35 minut (aktivita bez filmu) 14+ 

Žáci se prostřednictvím aktivity seznámí s příznačnými prvky socialistických výloh a tyto prvky se naučí pojmenovávat a chápat v dobových souvislostech.

Fronta na maso – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+ 

Aktivita ukazuje, jak komunistická propaganda pronikala do umění, které jí mělo sloužit a podpořit kult, který kolem sebe sovětský vůdce budoval.

Pořád tu s námi jsou – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+ 

Aktivita žákům ukazuje, jak komunistická propaganda pronikala prostřednictvím sochařského umění do každodenního života občanů někdejšího Československa.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Propaganda ve veřejném prostoru (Text Adama Drdy o formách a všudypřítomnosti totalitní předlistopadové propagandy)

Zavřít

×