Mapa lekcí a aktivit

K mediálnímu vzdělávání nabízíme nyní víc než 50 audiovizuálních lekcí, k většině z nich jsou připravené aktivity do výuky, informační text Otázky a odpovědi a další doporučené materiály.  

Chcete se podívat na všechny lekce na jednom místě? Právě pro tyto účely vznikla Mapa lekcí a aktivit. Lekce jsou řazeny podle témat a u aktivit je uvedena jejich délka a krátký popis, který vám pomůže vybrat pro Vás tu nejvhodnější.

Připadáte si množstvím lekcí zahlceni? Přemýšlíte, jaké vybrat? Čím začít?  Vyzkoušejte výukový plán Krok za krokem, v němž najdete výběr doporučených lekcí včetně aktivit, rozdělených do 3. úrovní podle obtížnosti. 

Pro zobrazení aktivit a doprovodných materiálů se prosím přihlaste ke svém účtu na JSNS.CZ.

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Sympatičtí hrdinové seriálu Mína a Filip vysvětlují principy tvorby bezpečného hesla, rozebírají důvody rodičovské kontroly a upozorňují na nezbytnost ověřování informací. Seriál otevírá i problematická témata, jako jsou například projevy nenávisti a rizikového chování na internetu.

Přejít do okruhu

V digitálním světě: Cookies – špioni na internetu

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Cookies – špioni na internetu

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si, že jsou o nás všech při užívání internetu sbírána data 
 2. pochopit, že existuje personalizovaná reklama
 3. poučit se, jak se vyhnout nevyžádaným reklamám
AKTIVITY:

Cookies 45 min. (včetně projekce), 8+

Žáci se při počáteční aktivitě a během sledování snímku zamýšlejí nad funkcí cookies-špionů na internetu. Poté debatují nad pozitivy a negativy reklam. Vytvoří si vlastní vtipnou e-mailovou adresu pouze na reklamy a osvojí si, jak dále se nevyžádaných reklam zbavit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (co jsou cookies a jak fungují, zákonné rámce osobního sběru dat, negativa a pozitiva personalizované reklamy)

Zavřít

×

V digitálním světě: Digitální svět

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Digitální svět

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si rozdíl mezi reálným a digitálním světem
 2. seznámit se s binárním kódem
 3. začít se základy programování
AKTIVITY:

Binární kód 45 min. (včetně projekce), 8+

Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí rozdíly mezi digitálním a reálným světem. Ve trojicích si v pracovních listech vyzkoušejí převádět slova do binárního kódu, což jim pomůže pochopit práci počítače.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak fungují digitální technologie, co je binární kódování, jak začít programovat)

 

Zavřít

×

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. osvojit si pravidla komunikace online
 2. uvědomit si, že na internetu je všechno navždy
AKTIVITY:

Jak mluvit na internetu 45 min. (včetně projekce filmu), 8+

Žáci si při zážitkové aktivitě se svými portréty, které formou hry „sdílejí” na internetu, uvědomí, jak se jejich obsah může nekontrolovatelně šířit. Společně formulují, jaká pravidla slušné a nezraňující komunikace by měla platit v reálném světě i online.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (specifika a záměry komunikace online, zákonné hranice pro svobodu projevu na internetu, pravidla online komunikace)

Zavřít

×

V digitálním světě: Lajky na internetu

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Lajky na internetu

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. dozvědět se o tom, jak a proč lajky fungují 
 2. uvědomit si, že lajky nejsou odrazem naší offline reality 
 3. přemýšlet nad tím, že by počtům lajků neměl být přikládán příliš velký význam
AKTIVITY:

"Líbí" 60 min. (včetně projekce), 8+

Žáci se zamýšlí nad tím, co jim dělá radost a na čem jim záleží. Ve skupině pracují s fotografiemi, udělují lajky a pokouší se vystihnout, co se jim na nich líbí. Aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, že podporovat a oceňovat něco v reálném životě je náročnější než udělovat lajky.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (vznik a smysl lajků, dopad lajků na uživatele sociálních sítí, obchodování s lajky)

Zavřít

×

V digitálním světě: Online hry

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Online hry

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si rizika spojená s užíváním internetu
 2. pochopit, že na internetu se platí herními měnami i reálnými penězi
 3. uvědomit si důležitost kontroly dětí, když jsou online
AKTIVITY:

Online hry 45 min. (včetně projekce), 8+

Aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, co je na hraní videoher zábavné a poučné a co může být naopak problematické. Žáci formu písemného úkolu reflektují svoje oblíbené hry. Uvědomí si, že v hrách na internetu se utrácí nejen herní, ale i reálné peníze.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (rizika spojená s užíváním internetu, jak a do jaké míry monitorovat čas online, nastavení pravidel pro online)

Zavřít

×

V digitálním světě: Pravda, nebo ne?

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Pravda, nebo ne?

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si, že ne všechny informace na internetu jsou pravdivé 
 2. naučit se několik zásad ověřování pravdivosti informací na internetu
 3. přistupovat k informacím obezřetně a kriticky
AKTIVITY:

Pravda nebo ne? 45 min. (včetně projekce), 8+

Aktivita vede žáky k zamyšlení, jak se k nim dostávají informace. Zahrají si hru, při níž si uvědomí, že každá informace nemusí být pravdivá. Zamyslí se nad vlastními zkušenostmi s (ne)pravdou na internetu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak posoudit důvěryhodnost mediálních sdělení, důvody publikování fakenews, postihy za publikování nepravdivých zpráv)

Zavřít

×

V digitálním světě: Rodičovská kontrola

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Rodičovská kontrola

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si rizika používání internetu dětmi a dospívajícími
 2. určit si pravidla používání internetu
 3. informovat se, v jakých případech by měli nejen rodiče děti na internetu chránit
AKTIVITY:

Rodičovská kontrola 45 min., 6+

Na základě aktivity si žáci uvědomí, že ne všechno na internetu je vhodné pro děti a že dospělí je mohou před nevhodným obsahem chránit. Žáci se zaměří se na svoje emocionální prožívání a určují, na které emoce by „dali zámek” oni sami nebo jejich rodiče.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi  (rizika spojená s užíváním internetu dětmi, jak děti na internetu chránit, jak s dětmi mluvit o nevhodném obsahu)

 

Zavřít

×

V digitálním světě: Sociální sítě

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Sociální sítě

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si rizika sociálních sítí
 2. naučit se regulovat soukromí na sociálních sítích
 3. zamyslet se nad specifiky oblíbených sítí mezi dětmi a mladými
AKTIVITY:

Sociální sítě – 45 min., 8+

Žáci se přesouvají k cedulím „sdílet veřejně” nebo „sdílet s rodinou a přáteli“. Při tom se zamýšlí nad tím, jaké fotky jsou osobní a které by naopak publikovali veřejně. Tím si uvědomují rozdíl mezi soukromým a veřejným sdílením a postupně se zamýšlí nad výhodami i nevýhodami sociálních sítí.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi  (specifika oblíbených sociálních sítí u dětí, rizika na sociálních sítí, regulace soukromí na sociálních sít)

Zavřít

×

V digitálním světě: Tvořit na internetu

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Tvořit na internetu

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s možnostmi tvorby na internetu
 2. uvědomit si úskalí, která mohou autora potkat
 3. umět se rozhodnout, kde a kdy tvorbu uveřejnit
AKTIVITY:

Tvořit na internetu – 45 min. (včetně projekce), 8+

Žáci si ve skupinách vyzkouší přípravy pro natočení videa. Vyberou si nebo vymyslí vlastní téma a námět videa a naplánují jeho přípravy, scénář i rozdělení rolí ve štábu. Zamýšlí se nad možnostmi sdílet tvorbu na internetu a nad reakcemi uživatelů, které se mohou objevit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak začít s autorskou tvorbou na internetu, na co si dát při vytváření videí pozor, influenceři a jejich vliv na diváky)

Zavřít

×

V digitálním světě: Vyhledávače

Francie / 2017 / 2 min.   TÉMA: Mediální...
Rozbalit

V digitálním světě: Vyhledávače

Francie / 2017 / 2 min.

 

TÉMA:

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠFilmy pro veřejnost

 

CÍLE LEKCE:
 1. pochopit funkci internetových vyhledávačů
 2. seznámit se s tím, jak vyhledávání ovlivnit
 3. uvědomit si, že jsou o nás sbírána osobní data
AKTIVITY:

Vyhledávače – 45 min. (včetně projekce), 8+

Žáci se blíže seznámí s nejznámějšími vyhledávači, propojují loga vyhledávačů a jejich názvy. Sami zkouší vyhledávat klíčová slova, čímž si vyzkouší, jak internetové vyhledávače fungují a jak je používat.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (funkce a kategorizace vyhledávačů, řazení a zobrazování výsledků vyhledávání, jaká osobní data o nás vyhledávače sbírají)

Zavřít

×

KOVYHO MEDIÁLNÍ RING

Pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení.

Přejít do okruhu

Kovyho mediální ring - 1. díl: KDO?

Jeden svět na školách / Česká republika /...
Rozbalit

Kovyho mediální ring - 1. díl: KDO?

Jeden svět na školách / Česká republika / 2019 / 6 min.

 

TÉMA:

Kovyho mediální ring

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení
 2. umět dohledat více informací o médiu, které sdělení publikovalo
 3. znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii
AKTIVITY:

Kdo je tajemný vedoucí kolotoče? - 45 min. (včetně projekce videa a související reportáže), 12+

V krátké aktivitě žáci analyzují článek, který je podepsán pseudonymem. Žáci přemýšlejí nad tím, jaké záměry mohou tvůrci mediálních sdělení sledovat a proč je pro příjemce důležité autory mediálních sdělení znát.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (jednoduchý nástroj pro analýzu textových i audiovizuálních mediálních sdělení)

Tipy, jak na internetu nenaletět (osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál)

Zavřít

×

Kovyho mediální ring - 2. díl: CO?

Jeden svět na školách / Česká republika /...
Rozbalit

Kovyho mediální ring - 2. díl: CO?

Jeden svět na školách / Česká republika / 2019 / 7 min.

 

TÉMA:

Kovyho mediální ring

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. zamýšlet se nad obsahem mediálních sdělení
 2. umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů
 3. rozpoznat, jaké názory či hodnoty sdělení obsahuje a jaké naopak chybějí
AKTIVITY:

V jakém státu žijeme? - 45 min. (včetně projekce videa), 12+

Žáci v aktivitě analyzují velmi často sdílenou nepravdivou zprávu o tom, že rozdělení Československa je neplatné. Zamýšlejí se nad tím, co všechno tvoří obsah sdělení, jak důvěryhodné jsou citované zdroje informací, jaké názory a hodnoty sdělení propaguje a jaké úhly pohledu v něm naopak chybějí.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (jednoduchý nástroj pro analýzu textových i audiovizuálních mediálních sdělení)

Tipy, jak na internetu nenaletět (osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál)

Zavřít

×

Kovyho mediální ring - 3. díl: KOMU?

Jeden svět na školách / Česká republika /...
Rozbalit

Kovyho mediální ring - 3. díl: KOMU?

Jeden svět na školách / Česká republika / 2019 / 5 min.

 

TÉMA:

Kovyho mediální ring

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. umět rozpoznat, komu jsou jednotlivá mediální sdělení určena
 2. vědět, jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří
 3. zamýšlet se nad tím, jak mohou jednotlivá mediální sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců
AKTIVITY:

Komu je to ušito na míru? - 45 min. (včetně projekce videa), 12+

Žáci v průběhu aktivity analyzují autentickou poplašnou zprávu, která se na internetu šířila. Zamýšlejí se nad tím, komu bylo toto nepravdivé sdělení určeno (kdo byl hlavní cílovou skupinou). Zjišťují, jak se sdělení k příjemcům dostávalo a jak mohlo ovlivnit jejich názory, postoje a chování.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (jednoduchý nástroj pro analýzu textových i audiovizuálních mediálních sdělení)

Tipy, jak na internetu nenaletět (osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál)

Zavřít

×

Kovyho mediální ring - 4. díl: JAK?

Jeden svět na školách / Česká republika /...
Rozbalit

Kovyho mediální ring - 4. díl: JAK?

Jeden svět na školách / Česká republika / 2019 / 5 min.

 

TÉMA:

Kovyho mediální ring

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. umět rozpoznat, jak se jednotlivá mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců
 2. dokázat zanalyzovat mediální sdělení z hlediska použité formy
 3. zamýšlet se nad tím, jaké pocity mohou jednotlivá mediální sdělení v příjemcích vyvolávat
AKTIVITY:

Láska a sex místo volebního programu? - 45 min. (včetně projekce videa), 12+

Žáci se v aktivitě zamýšlejí nad tím, jaké prostředky a techniky využívá politický marketing. Východiskem pro následnou debatu je analýza vybraného předvolebního billboardu z voleb do Senátu, a to jak z hlediska použitého jazyka, tak i vizuálních prvků. 

INFORMAČNÍ TEXTY:

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (jednoduchý nástroj pro analýzu textových i audiovizuálních mediálních sdělení)

Tipy, jak na internetu nenaletět (osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál)

Zavřít

×

Kovyho mediální ring - 5. díl: PROČ?

Jeden svět na školách / Česká republika /...
Rozbalit

Kovyho mediální ring - 5. díl: PROČ?

Jeden svět na školách / Česká republika / 2019 / 7 min.

 

TÉMA:

Kovyho mediální ring

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. znát různé motivace, které vedou ke vzniku mediálních sdělení
 2. zamýšlet se nad tím, kdo má z konkrétních mediálních sdělení prospěch
 3. znát vlastníky českých soukromých médií
AKTIVITY:

Různé motivace v pozadí- 45 min. (včetně projekce videa), 12+

Žáci v aktivitě analyzují vybraný facebookový příspěvek. Hledají odpověď na následující otázky: Proč bylo sdělení vytvořeno? Kdo má ze sdělení prospěch či užitek? Při jejich zodpovídání zjišťují, že se jedná o placenou reklamu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Jak se ptát - 5 klíčových otázek (jednoduchý nástroj pro analýzu textových i audiovizuálních mediálních sdělení)

Tipy, jak na internetu nenaletět (osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál)

Zavřít

×

ZPRAVODAJSTVÍ A PUBLICISTIKA

Žurnalistika má dva základní pilíře: zpravodajství a publicistiku. Cílem zpráv je informovat publikum o aktuálních a významných událostech, oproštěně od osobních názorů či hodnocení. Oproti tomu publicistika názory a postoje autora zahrnuje, do této kategorie patří například komentáře, glosy nebo satira.

Přejít do okruhu 

Barmský VJ

Anders Østergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká...
Rozbalit

Barmský VJ

Anders Østergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie/ 2008 / 55 minut

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimyAktivní občanství, Zpravodajství a publicistika

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat povědomí o Barmě, její historii i současnosti
 2. vědět, co byla tzv. šafránová revoluce, a vnímat ji v souvislostech
 3. uvědomit si možnosti moderních AV technologií
AKTIVITY:

Videožurnalismus – 30 minut (včetně projekce ukázky), 16+  

Vybrané ukázky a řízená diskuse přibližují úlohu nezávislých reportérů v zemích s nedemokratickým režimem a rizika, která tito novináři podstupují.

Moje kampaň – 90 minut (včetně projekce ukázky) 16+

Žáci si vyzkouší přípravu různých typů propagačních kampaní a zamyslí se, jaké nástroje a postupy lze využít v různých podmínkách (demokracie x nedemokratická země).

Dovolená v Barmě – 90 minut (včetně projekce), 16+

Žáci se rozdělí do čtyř skupin (turisté, cestovatelé, novináři, skupina se zamítnutou žádostí), poté písemně zpracovávají informace o Barmě, které odpovídají jejich roli (dopis, deník, reportáž).

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historie a současná situace v Barmě, „šafránová revoluce”, osobnost Aun Schan Su Ťij, Democratic Voice of Burma a videožurnalismus)

Doprovodné materiály o Barmě a činnosti Člověka v tísni v Barmě

Zavřít

×

Gabrielova reportáž z mistrovství světa ve fotbale

Els van Driel / Nizozemsko / 2014 / 17 min.

 

TÉMA:

Aktivní občanství, Zpravodajství a publicistika

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. vnímat pozitiva i negativa spojená s pořádáním velkých sportovních akcí a uvědomit si jejich vliv na místní komunitu
 2. inspirace k řešení lokálních problémů pomocí komunitních akcí nebo formou reportáže
 3. uvědomit si, že i děti mají svůj hlas a mohou v případě problému zasáhnout
AKTIVITY:

Oslov veřejnost - 45 min (včetně projekce filmu), 12+

Žáci diskutují nad konkrétními problémy ze svého okolí, na které by rádi upozornili. Poté ve skupinách přemýšlejí, jakými způsoby je nejlépe medializovat tak, aby se o nich dozvědělo více lidí.

Scénář - 90 min. + samostatná práce žáků, 12+

Žáci se zamýšlejí nad možnostmi řešení problémů v jejich komunitě a okolí. Na základě příkladu hlavního hrdiny filmu vytvoří scénář své vlastní reportáže. Pokusí se tak nahlédnout na konkrétní problém z různých stran a zohlednit všechny zúčastněné skupiny, které se k problému mohou vyjádřit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (sociální nerovnost a kriminalita v Brazílii, FIFA a organizace MS, rozpočet MS a sociální programy, velké sportovní akce v problematických zemích, způsoby medializace lokálních problémů)

Zavřít

×

Mimořádná zpráva

Tomáš Bojar / Česká republika / 2018 / 32...
Rozbalit

Mimořádná zpráva

Tomáš Bojar / Česká republika / 2018 / 32 min.

 

TÉMA:

Zpravodajství

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. poznat základní kroky vzniku zpráv: od porady až po výchozí mediální produkt
 2. mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěným médiu
 3. uvědomit si rozdíly při tvorbě sdělení u veřejnoprávního a soukromého média, u televize a tištěných novin
AKTIVITY:

Výroba zpráv - 45 min. (včetně projekce filmu), 13+

Žáci procházejí jednotlivé kroky, které se ve zpravodajské televizní redakci odehrávají, a snaží se je uspořádat do správného pořadí. Uvědomují si, v čem se televizní zpravodajství odlišuje od zpráv v tištěných médiích a na internetu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (rozdíly mezi veřejnoprávními a komerčními médii, jak vzniká zpravodajské sdělení, jaké jsou postupy a zásady novinářské práce)

Zavřít

×

Nic se neodpouští

Vincent Coen, Guillaume Vandenberghe / Belgie,...
Rozbalit

Nic se neodpouští

Vincent Coen, Guillaume Vandenberghe / Belgie, Francie, Maroko / 2017 / 62 min.

 

TÉMA:

 

Zpravodajství a publicistika

 

 

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomovat si význam svobody slova
 2. zamýšlet se nad hranicemi svobody slova
 3. vědět, co je to satira a jakou plní roli ve společnosti
AKTIVITY:

Karikatury - 90 min. (včetně projekce filmu) nebo 45 min. (včetně projekce ukázky), 16+

Žáci během aktivity formulují a obhajují své názory na (ne)přijatelnost karikatur publikovaných týdeníkem Charlie Hebdo. Zamýšlejí se nad rolí satiry ve společnosti a nad hranicemi svobody slova.

Svoboda projevu v České republice - 90 min. (včetně projekce filmu) nebo 45 min. (bez projekce filmu), 16+

Žáci se zamýšlejí nad významem svobody projevu a jejích hranic. Seznamují se se zákony, které vymezují, jaké typy projevů mohou být klasifikovány jako trestný čin. Poté přiřazují k definicím těchto zákonů příklady jednání, které podle policie mohly podstatu těchto trestných činů naplňovat.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (Charlie Hebdo a útok na redakci satirického časopisu v roce 2015, zobrazování postav v islámu a význam proroka Mohameda pro muslimy, problematika svobody slova z pohledu islámu a z pohledu západního demokratického liberálního myšlení)

Nic se neodpouští z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

Plážová bouře jako žádná jiná 

  Diana Andringa / Portugalsko / 2005 / 25...
Rozbalit

Plážová bouře jako žádná jiná 

 
Diana Andringa / Portugalsko / 2005 / 25 min.

 

TÉMA: 

MigraceRasismusZpravodajství a publicistika

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si důležitost kritického postoje k mediálnímu sdělení
 2. chápat, že televizní zpravodajství poskytuje pouze určitý výběr faktů a informací a pohledy jen některých účastníků události
 3. uvědomit si, že k získání objektivní informace je zapotřebí více zdrojů
AKTIVITY:

Co se stalo na pláží Carcavelos? – 90 minut (včetně projekce), 13+

Žáci se zamýšlejí nad otázkou důvěryhodnosti médií a uvědomují si rizika zkreslování informací. Diskutují také o problémy stereotypního uvažování o menšinách nejen v médiích.

Svět ve 22 minutách – 90 minut (včetně projekce), 13+

Žáci si vyzkoušejí práci redaktorů televize - v časovém stresu vybírají zprávy do večerního vysílání. Uvědomí si tak selektivitu TV zpravodajství a faktory ovlivňující výběr zpráv.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (pojmy mediální zpráva a migrace, fungování médií, příčiny migrace, uprchlíci v ČR)

Doprovodné materiály o migraci

Zavřít

×

Rádio Kobání

Reber Dosky / Nizozemsko / 2016 / 69...
Rozbalit

Rádio Kobání

Reber Dosky / Nizozemsko / 2016 / 69 min.

 

TÉMA:

Krizové oblasti, Nedemokratické režimy, Zpravodajství a publicistika

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. dozvědět se o občanské válce v Sýrii a o postavení Kurdů
 2. uvědomit si, jak může válka změnit hodnoty a zasáhnout do lidských životů
 3. uvědomit si, jakou roli hrají média ve válečných konfliktech
AKTIVITY:

Zpravodajství v ozvěně bomb - 90 min. (včetně projekce filmu) nebo 45 min. (včetně projekce ukázky), 16+

Žáci se v aktivitě zamýšlejí nad tím, jaké role mohou masová média zastávat ve válečných konfliktech. Hledají odpovědi na otázky: V čem může být zpravodajství z válečných oblastí přínosné? V čem mohou být úskalí zpravodajství z válečných oblastí?

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historie Sýrie, současná válečná situace v Sýrii, práce novináře ve válečné zóně)

Rádio Kobání z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

FAKE NEWS A DEZINFORMACE

Dezinformace obvykle nevznikají jen tak, ale jsou vytvářeny a šířeny záměrně a systematicky. Jaké jsou motivace jejich tvůrců? Dá se na nich vydělat? Jaké mohou mít dopady?

Přejít do okruhu

Co dokáže lež

Tomáš Kudrna / Česká republika, Francie / 2016 / 27...
Rozbalit

Co dokáže lež

Tomáš Kudrna / Česká republika, Francie / 2016 / 27 min.

 

TÉMA:

Fake news a dezinformace

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o dezinformačních webech působících v ČR
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. seznámit se s trollingem coby nástrojem propagandy
AKTIVITY:

Fakta, nebo názory? - 45 min. (včetně projekce filmu), 15+

Aktivita vede žáky k tomu, aby porovnali základní zásady novinářské práce s fungováním takzvaných dezinformačních webů. Žáci se ve skupinách zamýšlejí nad tím, jaké informace by zpravodajské weby měly přinášet, jak posuzovat jejich důvěryhodnost a zda je důležité znát autory mediálních sdělení.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (pojmy dezinformace, misinformace, hoax, fake news, šíření a dopad dezinformací, informační válka a jak se proti dezinformacím bránit)

Zavřít

×

Kdo trolí Ameriku

Ahmed Shihab-Eldin / Spojené státy / 2018 / 12...
Rozbalit

Kdo trolí Ameriku

Ahmed Shihab-Eldin / Spojené státy / 2018 / 12 min.

 

TÉMA:

Fake news a dezinformace, Studentské volby

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomovat si vliv médií na naše rozhodování
 2. znát charakteristiky různých mediálních sdělení 
 3. nenechat sebou manipulovat 
AKTIVITY:

Předvolební mediální masáž - 45 min. (včetně projekce), 14+

Žáci se v aktivitě zamýšlejí nad tím, jak na lidi působí v období před volbami různá mediální sdělení. Pracují ve skupinách, každá přitom rozebírá mediální sdělení v jednom typu média (např. billboard, příspěvky na sociálních sítích, noviny apod.).

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jaku funguje reklama na Facebooku, jakou roli hrál v kampani během voleb v USA Facebook a další sociální sítě, kolik falešných účtů bylo po volbách odhaleno, co dělají sociální sítě proti šíření fake news)

Zavřít

×

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1...
Rozbalit

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1 min.

 

TÉMA:

Fake news a dezinformace

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s fenoménem konspiračních teorií a jejich základními rysy
 2. uvědomovat si, k jakým negativním důsledkům mohou lživé informace v mediálním prostoru vést
 3. umět posuzovat důvěryhodnost zdrojů na internetu 
AKTIVITY:

Naivátor – 45 min. (včetně projekce spotu), 13+

Aktivita vede žáky k seznámení se s tématem konspiračních teorií na příkladu teorie o placaté Zemi. Žáci pracují ve třech skupinách – jedna z nich analyzuje web s konspiracemi, druhá zkouší pomocí experimentu dokázat, že Země placatá být nemůže, a třetí se zamýšlí nad důvody, proč někteří lidé této teorii věří.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (znaky konspiračních teorií , nejrozšířenější konspirační teorie , motivace k jejich šíření , důvody, proč jim část lidí věří, nebezpečí konspiračních teorií, jak je odhalit)

Zavřít

×

Nic než lži

Tim White / Velká Británie / 2017 / 26...
Rozbalit

Nic než lži

Tim White / Velká Británie / 2017 / 26 min.

 

TÉMA: 

Fake news a dezinformace

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. ukázat na konkrétních příkladech vznik a šíření falešných zpráv 
 2. naučit, jak informace na internetu ověřovat 
 3. posílit kritické myšlení při posuzování mediálních obsahů
AKTIVITY:

Pravda, nebo lež? - 45 min (aktivita bez filmu), 13+

Část žáků píše pravdivé zprávy, druhá falešné. Poté čtou zprávy spolužáků a zdůvodňují, proč je považují za pravdivé, nebo nepravdivé.  Přitom se učí posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (co jsou fake news, jak je rozpoznat, kdo je vytváří, proč jim lidé věří)

Nic než lži z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

RIZIKA KYBERPROSTORU

Rozvoj digitálních technologií s sebou přináší mnoho možností i nebezpečí. Prozkoumejte se žáky za pomoci připravených lekcí fenomény jako jsou: nenávistné projevy na internetu (hate speech), kyberšikanazávislost, nebo zneužití intimních fotografií mnohdy spojené s vydíráním. 

Přejít do okruhu 

Asociální síť

Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58...
Rozbalit

Asociální síť

Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.

 

TÉMA: 

Šikana, Rizika kyberprostoru

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru
AKTIVITY:

Kyberprostor jako náměstí – 90 minut (včetně projekce), 13+

V první části sestaví žáci seznam informací, které o sobě uvádějí na sociálních sítích. V druhé pak vyberou z uvedených informací ty, které by zveřejnili kdekoliv, například na školní nástěnce.

Kyberšikana ve statistických datech – 45 minut (včetně projekce ukázky, nebo aktivita bez filmu) 14+

Úkoly v pracovním listu se týkají různých forem kyberšikany. Jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.

Prevence šikany na internetu – 135 minut + samostatná práce žáků (projektová aktivita), 14+

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat mladší spolužáky o rizicích, která kyberprostor vytváří.

Projekt proti kyberšikaně – 90 minut – Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (formy kyberšikany, trolling a jeho projevy, krádež identity, obrana proti kyberšikaně)

Příklady dobré praxe (Popisy situací šikany na školách a jejich řešení)

Doprovodné materiály o kyberšikaně a trollingu na sociálních sítích

Zavřít

×

Bezpečnostní prohlídka

2017 / 1 min.   TÉMA: Rizika...
Rozbalit

Bezpečnostní prohlídka

2017 / 1 min.

 

TÉMA:

Rizika kyberprostoru

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. varovat před nezdravým vztahem k digitálním technologiím 
 2. uvědomit si význam přímé mezilidské komunikace a času tráveného s rodinou 
 3. umět regulovat čas, během něhož využíváme digitální technologie

Zavřít

×

Děti online (Nikola a Anna)

Kateřina Hager / Česká republika / 2017 /...
Rozbalit

Děti online (Nikola a Anna)

Kateřina Hager / Česká republika / 2017 / 14 min.

 

TÉMA:

Rizika kyberprostoru

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit žáky s možnými důsledky zasílání intimních fotografií 
 2. uvědomit si, že lidé mohou vystupovat na internetu pod falešnou identitou 
 3. rozpoznat vydírání a manipulaci a umět jim čelit

Zavřít

×

Jak jsem vyhrál

Švédsko / 2016 /...
Rozbalit

Jak jsem vyhrál

Švédsko / 2016 / 14 min.

 

TÉMA:

Rizika kyberprostoru

 

CÍLE LEKCE:
 1. reflektovat míru trávení volného času na internetu a hraním her 
 2. zjistit, jak může hraní her ovlivňovat mezilidské vztahy a každodenní život
 3. uvědomit si, že hraní her může být přínosné i škodlivé
AKTIVITY:

Hráčem na plný úvazek – 45 minut, 13+

Aktivita vede žáky k zamyšlení se nad tím, jaká je zdravá míra hraní počítačových her. V úvodu ve skupinách sdílejí, jaká jsou pozitiva a negativa hraní her, poté se seznamují se znaky závislosti na počítačových hrách.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak funguje virtuální realita, jaké jsou motivace ke hraní počítačových her, jak vzniká závislost na počítačových hrách, a které hry jsou nejnávykovější)

Zavřít

×

Nenávist na internetu

DR2 / Dánsko / 2013 / 1...
Rozbalit

Nenávist na internetu

DR2 / Dánsko / 2013 / 1 min.

 

TÉMA: 

Šikana, Rizika kyberprostoru

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. přemýšlet o příčinách a důsledcích nenávistné komunikace v prostředí internetu
 2. uvědomit si nebezpečí nenávistné rétoriky
 3. chápat význam vlastního chování pro vytváření kultury diskuze
AKTIVITY:

Nenech se strhnout – 30 minut (včetně projekce), 12+

Aktivita vede žáky k přemýšlení o příčinách nenávistné komunikace na internetu a možnostech, jak se jí bránit.

Nenávist škodí zdraví – 45 minut, (včetně projekce), 14 +

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad negativními důsledky hate speech, a to z pohledů oběti, agresora i celé společnosti. Při diskutování ve skupině si uvědomují závažnost tohoto fenoménu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi  (co je to hate speech a jak se proti němu bránit, jak vzniká hoax, jací jsou lidé šířící nenávistné názory, ve skutečnosti, pravidla pro používání internetu)

Doprovodné materiály o hoaxech, mýtech, hejtech

Zavřít

×

Ve skutečném životě

Spojené státy / 2017 / 2 min.       ...
Rozbalit

Ve skutečném životě

Spojené státy / 2017 / 2 min.              

 

TÉMA:

Sociální sítě, Rizika kyberprostoru

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. přemýšlet o příčinách a důsledcích nenávistné komunikace v prostředí internetu
 2. uvědomit si nebezpečí nenávistné rétoriky
 3. chápat dopad vlastního chování na diskuzi
AKTIVITY:

Nenech se strhnout – 30 minut (včetně projekce), 12+

Aktivita vede žáky k přemýšlení o příčinách nenávistné komunikace na internetu a možnostech, jak se jí bránit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (co je to hate speech a jak se proti němu bránit, jak vzniká hoax, jací jsou lidé šířící nenávistné názory, ve skutečnosti, pravidla pro používání internetu)

Doprovodné materiály o hoaxech, mýtech, hejtech

Zavřít

×

Večeře bez mobilu

2017 / 1 min.   TÉMA: Rizika...
Rozbalit

Večeře bez mobilu

2017 / 1 min.

 

TÉMA:

Rizika kyberprostoru

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. varovat před nezdravým vztahem k digitálním technologiím 
 2. uvědomit si význam přímé mezilidské komunikace a času tráveného s rodinou 
 3. umět regulovat čas, během něhož využíváme digitální technologie
AKTIVITY:

Mobil: pomocník i otrokář – 45 minut, 11+

Žáci v aktivitě reflektují, jaké pocity v nich vyvolává nadměrné používání mobilních telefonů během komunikace tváří v tvář. Následně ve skupinách sdílejí, jaká pozitiva a negativa jim těsné soužití s mobily přináší. 

Zavřít

×

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A INTERNET

Mladí lidé jsou na sociálních sítích jako doma, využívají je ke komunikaci, získávání i sdílení informací i zábavě. Jak tyto platformy fungují? Jaké data o uživatelích sbírají? Nebo jakou roli hrají v životě teenagerů? 

Přejít do okruhu 

#FollowMe

Nicolaas Veul, Duco Coops / Nizozemsko / 2018 /...
Rozbalit

#FollowMe

Nicolaas Veul, Duco Coops / Nizozemsko / 2018 / 50 min.

 

TÉMA:

Sociální sítě a internet, Reklama a marketing

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. upozornit na to, že část účtů na sociálních sítích je falešná 
 2. přiblížit, jak funguje na Instagramu obchodování s falešnými účty
 3. vést ke kritickému náhledu na vnímání popularity na Instagramu
AKTIVITY:

Falešné profily - 45 min. (včetně projekce filmu), 13+

Aktivita vede žáky ke kritickému nahlížení na popularitu celebrit na Instagramu. Poté, co se seznámí s problematikou falešných účtů na této sociální síti, přemýšlejí o tom, co je pro falešné účty typické. Následně zkoušejí definovaná kritéria aplikovat na profily jejich oblíbených instagramových celebrit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak funguje Instagram, rizika, falešné profily a kupování lajků na Instagramu, influenceři na Instagramu)

Zavřít

×

Děti online (Zachy)

Kateřina Hager / Česká republika / 2017 / 17...
Rozbalit

Děti online (Zachy)

Kateřina Hager / Česká republika / 2017 / 17 min.

 

TÉMA:

Sociální sítě a internet

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. znát pozitiva i negativa fungování sociální sítě YouTube
 2. uvědomit si specifika sebeprezentace online
 3. reflektovat vlastní vztah k YouTube
AKTIVITY:

Já a YouTube - 45 min. (včetně projekce filmu), 10+

Žáci přemýšlejí a diskutují o výhodách a nevýhodách YouTube a trávení času na této sociální síti. Zamýšlejí se také nad obsahem videí a nad tím, jaká specifika má sebeprezentace a komunikace v tomto online prostředí. Uvědomují si, že sociální sítě jako YouTube mohou přinášet do jejich života jak pozitiva, tak negativa.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak funguje YouTube, charakteristika, motivace, cílové skupiny youtuberů, fenomén youtuberů a starší generace)

Zavřít

×

Holka z Instagramu 

Marks Mirjam / Nizozemsko / 2016 / 18...
Rozbalit

Holka z Instagramu 

Marks Mirjam / Nizozemsko / 2016 / 18 min.

 

TÉMA: 

Sociální sítě a internet

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. znát pozitiva i negativa sociálních sítí 
 2. uvědomovat si specifika sebeprezentace online
 3. reflektovat vlastní vztah k sociálním sítím
AKTIVITY:

Já a sociální sítě 45 minut (včetně projekce), 12+

Žáci v aktivitě vyplňují dotazník, v němž poodhalují, jak vnímají sociální sítě a jak reflektují svůj vztah k nim. Zamýšlejí se také nad tím, jaká specifika má komunikace a sebeprezentace v tomto online prostředí. 

 Posedlost lajky – 45 minut (včetně projekce) 12+

Žáci se ve skupinách zamýšlejí nad tím, jaká pozitiva a negativa Instagram přináší protagonistce filmu. Pokládají si také otázku, kde leží hranice mezi obohacujícím využitím sociálních sítí a závislostí.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (rizika a příležitosti sociálních sítí, specifika sebeprezentace online, nebezpečí závislosti)

Holka z Instagramu z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1...
Rozbalit

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1 min.

 
TÉMA:

Sociální sítě a internet

 
CÍLE LEKCE:
 1. uvědomovat si, že to, co je jednou online, už nemáme nikdy zcela pod kontrolou 
 2. uvědomovat si, že osobní informace publikované online se dají mnoha způsoby zneužít 
 3. chránit si v prostředí internetu své soukromí 
AKTIVITY:

Vykecávačka – 45 min. (včetně projekce videa), 12+

Žáci se prostřednictvím hravé aktivity seznamují s různými scénáři, kdy se informace zasílané přes internet původně jako důvěrné staly veřejnými a způsobily mnoho negativních dopadů. Cílem aktivity je vést žáky k tomu, aby si chránili svou digitální stopu a soukromí.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (co jsou sociální sítě, jak zacházejí s publikovanými daty, jaké informace publikované na internetu lze nejsnadněji zneužít, (ne)možnost jednou publikované informace zcela odstranit, co dělat, když už se nějaká ubližující informace rozšířila)

Zavřít

×

Proč a jak klikáme

Martijn Kieft / Nizozemsko / 2016 / 47...
Rozbalit

Proč a jak klikáme

Martijn Kieft / Nizozemsko / 2016 / 47 min.

 

TÉMA:

Sociální sítě a internet, Reklama a marketing

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si, že shromažďování dat se dá využít pro efektivní cílení reklamy
 2. uvědomit si nebezpečí uveřejňování osobních údajů na internetu
 3. vědět, jak chránit své osobní údaje
AKTIVITY:

Naše digitální stopy - 90 min. (včetně projekce filmu) nebo 45 min. (včetně projekce ukázek), 13+

Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí citlivost osobních údajů, které sdílejí na internetu. Zjistí, že sesbíraná data o nich samých slouží internetovým společnostem k vytváření přesně cílené reklamy a k vydělávání peněz. V první části aktivity se žáci zamyslí nad tím, jaké informace jsou o nich na internetu dohledatelné. Díky dokumentu a druhé části aktivity si uvědomí, že webové služby o nich mnohdy vědí více než oni sami. Následně se zamýšlejí nad tím, jak svoje data chránit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (personalizace obsahu na internetu, její benefity a rizika pro uživatele, monitorování a analýza dat o uživatelích internetu, možnosti omezení personalizace služeb online, osobní údaje a práva uživatelů internetu)

Zavřít

×

REKLAMA A MARKETING

Před reklamou prakticky není úniku, je na produktech, které si kupujeme, na plakátech a billboardech, na tramvajích, v rádiu, v televizi i na sociálních sítích. Jaké strategie marketéři používají k upoutání naší pozornosti a prodeji svých obsahů? 

Přejít do okruhu 

#FollowMe

Nicolaas Veul, Duco Coops / Nizozemsko / 2018 /...
Rozbalit

#FollowMe

Nicolaas Veul, Duco Coops / Nizozemsko / 2018 / 50 min.

 

TÉMA:

Reklama a marketing, Sociální sítě a internet

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. upozornit na to, že část účtů na sociálních sítích je falešná 
 2. přiblížit, jak funguje na Instagramu obchodování s falešnými účty
 3. vést ke kritickému náhledu na vnímání popularity na Instagramu
AKTIVITY:

Falešné profily - 45 min. (včetně projekce filmu), 13+

Aktivita vede žáky ke kritickému nahlížení na popularitu celebrit na Instagramu. Poté, co se seznámí s problematikou falešných účtů na této sociální síti, přemýšlejí o tom, co je pro falešné účty typické. Následně zkoušejí definovaná kritéria aplikovat na profily jejich oblíbených instagramových celebrit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (jak funguje Instagram, rizika, falešné profily a kupování lajků na Instagramu, influenceři na Instagramu)

Zavřít

×

Mediální gramotnost se vyplatí: Výhodný telefon

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1...
Rozbalit

Mediální gramotnost se vyplatí: Výhodný telefon

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1 min.

 

TÉMA:

Reklama a marketing, Sociální sítě a internet

 

CÍLE LEKCE:
 • znát přesvědčovací techniky reklam svádějících k okamžitému nákupu
 • umět si spočítat, kolik za půjčku zaplatím 
 • znát nebezpečí spojená se zadlužováním se
AKTIVITY:

Výhodný telefon – 45 min. (včetně projekce spotu), 13+

Aktivita je zaměřena na rozvoj mediální a finanční gramotnosti. Žáci ve skupinách porovnávají výhodnost půjček, které lze sjednat přes internet, a analyzují strategie, které firmy v online prostředí využívají k přesvědčení uživatelů k nákupu jejich produktu nebo služby.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (co je to úrok, co je to RPSN, kdo může v ČR poskytovat půjčky, co musí být ve smlouvě k půjčce, jak porovnat výhodnost půjček , co dělat, když nedokážu půjčku splácet, informace o exekuci a oddlužení)

Zavřít

×

Po čem holky touží 

Elizabeth Massie / Spojené státy / 2001 / 33...
Rozbalit

Po čem holky touží 

Elizabeth Massie / Spojené státy / 2001 / 33 min.

 

TÉMA: 

Reklama a marketing

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si, jaký vliv mají média na formování životních cílů a priorit mladého člověka
 2. vědět, že časopisy a další média (nejen) pro mladé lidi jsou nástrojem reklamy
 3. naučit se vnímat mediální obsah kriticky
AKTIVITY:

Po čem touží moderní slečna (a nejen ona) – 45 minut (včetně projekce ukázky), 13+

Aktivita vede žáky k přemýšlení o vlivu médií na formování jejich priorit a životních cílů. Na konkrétních citacích z webů pro mladé porovnávají přání skutečná a ta předkládaná médii.

Čas na sex – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Žáci se zamýšlejí nad tím, proč sexu věnují média zaměřená na mládež tolik pozornosti. Úkolem je ve skupinách vyhodnotit test o sexu a erotice z dívčího časopisu.

Ideál krásy – 35 minut (aktivita bez filmu), 12+

Žáci ve skupinách pomocí časopisů zkoumají medializovaný ideál krásy, jak je předkládán médii, a posléze ho porovnávají se svými představami o životním partnerovi/partnerce.

Chci být slyšet! Chci být vidět! – 60 minut (včetně projekce), 13+

Prostřednictvím videoklipu a textu písně jsou žáci uvedeni do problematiky hudebního průmyslu, kde jsou emoce a potřeby často prezentovány prostřednictvím otevřené sexuality.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Úvod do problematiky (jak se orientovat ve světě médií a mediální výchovy, jak správně porozumět mediálnímu sdělení, na co se ptát)

Otázky a odpovědi (fungování médií, mediální typy, sexuální témata)

Doprovodné materiály o reklamě, o sexismu, o dětské plastické chirurgii

Zavřít

×

Proč a jak klikáme

Martijn Kieft / Nizozemsko / 2016 / 47...
Rozbalit

Proč a jak klikáme

Martijn Kieft / Nizozemsko / 2016 / 47 min.

 

TÉMA:

Reklama a marketingSociální sítě a internet

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si, že shromažďování dat se dá využít pro efektivní cílení reklamy
 2. uvědomit si nebezpečí uveřejňování osobních údajů na internetu
 3. vědět, jak chránit své osobní údaje
AKTIVITY:

Naše digitální stopy - 90 min. (včetně projekce filmu) nebo 45 min. (včetně projekce ukázek), 13+

Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí citlivost osobních údajů, které sdílejí na internetu. Zjistí, že sesbíraná data o nich samých slouží internetovým společnostem k vytváření přesně cílené reklamy a k vydělávání peněz. V první části aktivity se žáci zamyslí nad tím, jaké informace jsou o nich na internetu dohledatelné. Díky dokumentu a druhé části aktivity si uvědomí, že webové služby o nich mnohdy vědí více než oni sami. Následně se zamýšlejí nad tím, jak svoje data chránit.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (personalizace obsahu na internetu, její benefity a rizika pro uživatele, monitorování a analýza dat o uživatelích internetu, možnosti omezení personalizace služeb online, osobní údaje a práva uživatelů internetu)

Zavřít

×

Show! 

Bohdan Bláhovec / Česká republika / 2013 / 68...
Rozbalit

Show! 

Bohdan Bláhovec / Česká republika / 2013 / 68 min.

 

TÉMA:

Reklama a marketing

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. uvědomit si vliv komerce v showbyznysu
 2. kriticky přistupovat k mediálnímu obsahu i produktům
 3. uvědomit si, jak hudební průmysl vytváří idoly
AKTIVITY:

Kvalita se prodává sama? – 90 minut (včetně projekce), 12+

Žáci na příkladu několika písní porovnají kvalitu textů „klasických“ interpretů a těch interpretů, jejichž kariéra byla od počátku marketingovou strategií.

Jak se rodí idol? – 90 minut (včetně projekce), 12+

Žáci nejprve definují pojem „idol“ a následně se prostřednictvím pracovních listů učí rozpoznat standardní redakční článek od PR článku.

Porovnejte citáty – 90 minut (včetně projekce), 12+

Žáci v pracovním listu vyberou a okomentují výroky, které se jim zdají nejvýstižnější pro působení skupiny 5Angels. K citátům žáci zaujmou stanovisko a popíšou, proč je zaujaly.

Úspěšný člověk – 90 minut (včetně projekce), 12+

Aktivita slouží jako motivační před zhlédnutím snímku. Žáci si uvědomí, co považují za úspěch a co všechno je k dosažení úspěchu potřeba, zamyslí se nad klady a zápory úspěchu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (protagonisté filmu, producent Michal Mertl a skupina 5Agels, "výchova hvězd", reklama a showbyznys)

Zavřít

×

PROPAGANDA

Slovo propaganda slýcháme nejčastěji v souvislosti s politikou. Jaká je podoba propagandy v moderním světě? Jaká jsou její největší nebezpečí? Liší se v něčem od nacistické a komunistické propagandy? 

Přejít do okruhu 

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení 

Přemysl Freiman / Česká republika, Slovensko /1950 /12...
Rozbalit

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení 

Přemysl Freiman / Česká republika, Slovensko /1950 /12 min.

 

TÉMA: 

Únor 1948 a 50. létaPropaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s fungováním komunistické propagandy
 2. diskutovat nad účelem a cíli propagandy
 3. analyzovat roli propagandy v dnešním světě
AKTIVITY:

Tábor pravdy – 45 minut (včetně projekce), 15+

V aktivitě se žáci seznámí s charakteristickými znaky totalitních systémů. Ty pak konfrontují s konkrétním snímkem.

Černobílý svět – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity žáci analyzují propagandistický jazyk a všímají si použití jednotlivých slov k přesvědčení diváka. Zároveň si uvědomují význam kontextu.

Obraz, hudba, slovo – 45 minut (včetně projekce), 15+

Žáci si všímají filmového ztvárnění, zaměřují se na obraz, hudbu a mluvené slovo. Zamýšlejí se, jaký mají uvedené scény účel a jaké symboly se v nich vyskytují.

Naše je pravda – 45 minut (včetně projekce), 15+

Aktivita se zaměřuje na analýzu jazyka totalitní komunistické moci v Československu padesátých let.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (Josef Toufar a číhošťský zázrak, vztah komunistického režimu a katolické církve, vznik propagandistického snímku Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a reakce diváků, proticírkevní propaganda)

Slovo historika (okolnosti a průběh vzniku propagandistického snímku, Josef Toufar při natáčení filmu, promítání filmu v tehdejším Československu)

Medailonek Josefa Toufara (tříminutové video o životě Josefa Toufara)

Doprovodné materiály o Josefu Toufarovi

Zavřít

×

Kyberdžihád 

Hans Busstra / Nizozemsko / 2016 /48...
Rozbalit

Kyberdžihád 

Hans Busstra / Nizozemsko / 2016 /48 min.

 

TÉMA: 

Propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. poznat nástroje propagandy tzv. Islámského státu 
 2. posílit odolnost vůči mediální manipulaci 
 3. znát příčiny vedoucí k radikalizaci mladých lidí 
AKTIVITY:

Analýza propagandistických islamistických videí - 90 min. (včetně projekce ukázky nebo celého filmu), 15+

Žáci analyzují ve skupinách propagandistická videa tzv. Islámského státu. Pokládají si následující otázky: Jak se tato videa snaží upoutat pozornost diváka? Jak jsou zpracována? Na koho cílí? Jaké emoce mohou v příjemcích vyvolat?

Na okraji společnosti – 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci ve skupinkách debatují o citátech protagonistů dokumentu, kteří svou identitu nejsilněji spojují s národností nebo náboženstvím. zamýšlejí se nad pocitem vykořeněnosti, který zažívají. 

Přitažlivá - 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci si pokládají následující otázky: Jaké myšlenky a hodnoty obsahují propagandistická videa? Na koho cílí? Jak se šíří? Své nápady zakreslují do myšlenkových map a poté o nich debatují.  

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi  (definice islamismu, džihádismu a fundamentalismu, příčiny radikalizace mladých, prevence, charakteristiky džihádistické propagandy) 

Kyberdžihád z pohledu filmové výchovy (čeho si u filmu všimnout)

Zavřít

×

Masterplan 

Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52...
Rozbalit

Masterplan 

Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52 min. 

 

TÉMA: 

Současná ruská propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s různými nástroji a cíli ruské propagandy
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. rozvíjet svou mediální gramotnost
AKTIVITY:

Informační bubliny – 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci na základě zhlédnutého filmu o působení ruské propagandy v Pobaltí ve skupinách popíšou, jak historické události zde interpretují samy země a jak ruská propaganda.

Média jako hlídací pes demokracie – 90 minut (včetně projekce), 16+

Prostřednictvím aktivity žáci porovnají koncept médií jako hlídacích psů demokracie se situací ruských médií představených ve filmu.

Jsem ruský okupant – 90 minut (včetně projekce),16+  

Žáci porovnají interpretaci různých vojenských intervencí sovětské a ruské armády, kterou nabízí propagandistické video, s historickými fakty.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historické vztahy Pobaltí a Ruska, postavení ruské menšiny v pobaltských zemích, ruská zahraniční propaganda)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

Zavřít

×

Mistr propagandy 

Laurence Rees / Velká Británie / 1992  /...
Rozbalit

Mistr propagandy 

Laurence Rees / Velká Británie / 1992  / 51 min.

 

TÉMA: 

Propaganda, 2. světová válka a holocaust

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat informace o vzniku a vývoji nacistické propagandy
 2. pochopit roli zábavy v moderní propagandě
 3. uvědomit si využitelnost filmu a filmových technik v propagandistickém působení
AKTIVITY:

Zábava je nejlepší propaganda – 45 minut (včetně projekce ukázky), 14+

Žáci seznámí se základy moderní propagandy, které sahají do období před druhou světovou válkou, kdy se stala účinným nástrojem pro uchopení a udržení moci nacisty v Německu.

Film a propaganda – 45 minut (včetně projekce ukázky), 14+

Žáci hledají odpovědi na otázky týkající se zneužití filmu v Goebbelsově propagandě a zamýšlejí se nad podílem viny tvůrců propagandistických snímků na zločinech nacismu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (nástup A. Hitlera a NSDAP k moci – osobnost J. Goebbelse – nacistická propaganda)

Zavřít

×

Proč zabili své sousedy 

Kumiko Igarashi / Japonsko / 1998 / 49...
Rozbalit

Proč zabili své sousedy 

Kumiko Igarashi / Japonsko / 1998 / 49 min.

 

TÉMA: 

Krizové oblastiPropaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. znát krizové oblasti, ve kterých probíhají či probíhaly etnické konflikty
 2. aplikovat znalosti z historie na současnost
 3. umět rozpoznat manipulaci a propagandu
AKTIVITY:

Kdo je vinen? – 35 minut (pracuje se pouze s částmi filmu), 13+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí sílu prvního dojmu. Zamyslí se nad mírou odpovědnosti jednotlivce za činy spáchané v rámci davového jednání.

Příběh ruky – 90 minut (včetně projekce), 13+

Pomocí aktivity si žáci uvědomí, jak těžké může být přijmout zodpovědnost za své chování. Vžijí se do kůže hrdiny a zločince a zamyslí se nad tím, jakou roli u nich hrálo svědomí.

Minulost a současnost – 90 minut (včetně projekce),15+

Aktivita rozvíjí u žáků schopnost kritického čtení a analýzy předložených textů, které se týkají omezujících opatření pro určité skupiny obyvatel.

Etnické konflikty – 180 minut (včetně projekce), 15+

Jedná se o časově náročnější aktivitu, kterou lze rovněž zadat jako samostatnou domácí práci. Žáci mapují současnou situaci ve světě v oblasti etnických konfliktů.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (genocida, historie a současnost Rwandy, genocida ve Rwandě)

Zavřít

×

SOUČASNÁ RUSKÁ PROPAGANDA

Cílem propagandy často není přesvědčovat o „své pravdě“, ale navodit dojem, že všechny verze jsou možné a pravdu nelze poznat. Jaké jsou nástroje moderní ruské propagandy? Jak ji odhalit? A je pro ni zajímavé i Česko? 

Přejít do okruhu 

Krym, návrat do vlasti 

Andrej Kondrašov / Rusko /  2015 / 10...
Rozbalit

Krym, návrat do vlasti 

Andrej Kondrašov / Rusko /  2015 / 10 min.

 

TÉMA: 

Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s některými nástroji ruské propagandy; rozvíjet svou mediální gramotnost
 2. pracovat s ruským propagandistickým filmem a videi zaměřenými na mladé lidi  
 3. analyzovat rétoriku ruské propagandy, a to především hojně využívanou hrozbu fašismu
AKTIVITY:

Dokonalý muž – 45 minut, (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí, že jednou z důležitých cílových skupin ruské propagandy jsou i mladí lidé. Diskutují o formě a obsahu propagandistického videa.

A pak přišli ti zdvořilí zelení mládenci – 45 minut (včetně projekce), 16+

Žáci provedou analýzu zhlédnuté ukázky, přičemž se zaměří především na výrazy, které v ní byly použity.

Konference 45 minut (včetně projekce),  15+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí rozpor mezi antifašistickou rétorikou ruské propagandy a skutečným postavením ultrapravicových názorů v ruské politice.

Lež v přímém přenosu – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity se žáci zamyslí nad fenoménem lhaní, a to především nad dopady lhaní veřejného činitele. Provedou analýzu dvou prohlášení ruského prezidenta Putina.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (vývoj rusko-ukrajinského konfliktu a aktuální situace na Ukrajině, Krymu a v Rusku, informace o filmu Krym, návrat do vlasti, reakce mezinárodního společenství a českých politiků na rusko-ukrajinský konflikt)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem – klíčové události, osoby, místa a média)

Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Zavřít

×

Masterplan 

Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52...
Rozbalit

Masterplan 

Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52 min. 

 

TÉMA:

Současná ruská propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s různými nástroji a cíli ruské propagandy
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. rozvíjet svou mediální gramotnost
AKTIVITY:

Informační bubliny – 90 minut (včetně projekce), 15+

Žáci na základě zhlédnutého filmu o působení ruské propagandy v Pobaltí ve skupinách popíšou, jak historické události v těchto zemích interpretují ony samy a jak ruská propaganda.

Média jako hlídací pes demokracie – 90 minut (včetně projekce), 16+

Prostřednictvím aktivity žáci porovnají koncept médií jako hlídacích psů demokracie se situací ruských médií představených ve filmu.

Jsem ruský okupant – 90 minut (včetně projekce),16+  

Žáci porovnají interpretaci různých vojenských intervencí sovětské a ruské armády, kterou nabízí propagandistické video, s historickými fakty.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (historické vztahy Pobaltí a Ruska, postavení ruské menšiny v pobaltských zemích, ruská zahraniční propaganda)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

Zavřít

×

Ruská propaganda v Česku 

Jan Turek / Česká republika / 2015 / 6...
Rozbalit

Ruská propaganda v Česku 

Jan Turek / Česká republika / 2015 / 6 min.

 

TÉMA: 

Současná ruská propaganda, Kritické myšlení

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o médiích šířících ruskou propagandu v ČR
 2. umět poznat nepravdivou informaci i neseriózní informační zdroj  
 3. být kritický/á k mediálnímu sdělení, rozvíjet svou mediální gramotnost
AKTIVITY:

Porovnání článků – 45 min (aktivita bez filmu) 

Ve skupinách analyzují žáci pět článků týkajících se stejné události uveřejněných na různých informačních serverech. Porovnají jejich obsah, styl i důvěryhodnost.

Neověřená informace – 30 minut (včetně projekce)

Žáci si přečtou zprávu uveřejněnou na českém proruském webu a zhlédnou reportáž ruské TV stanice, která ji odvysílala. Následně zhlédnou reportáž BBC odhalující účelovou mystifikaci.

Americký konvoj – 45 minut (včetně projekce)

Aktivita žákům přiblíží, jak ruská státní média informovala o průjezdu amerického konvoje přes ČR. Reportáž ruské televize o této události porovnají s etickým kodexem novináře.

Co se stalo s MH17? – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Aktivita žákům na příkladu pádu letadla MH17 odhaluje jednu ze strategií ruské propagandy, a to záměrné vypouštění spekulací za účelem zpochybnění objektivních informací.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (cíle a nástroje ruské propagandy v ČR, české proruské servery, Rusové v ČR)

Zavřít

×

Rusko-ukrajinská informační válka 

Josef Pazderka / Česká republika / 2015 / 7...
Rozbalit

Rusko-ukrajinská informační válka 

Josef Pazderka / Česká republika / 2015 / 7 min.

 

TÉMA: 

Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost
 2. mít povědomí o cílech a nástrojích propagandy v rusko-ukrajinském konfliktu
 3. uvědomit si snadnost zneužití fotografií a videí k manipulaci s příjemcem 
AKTIVITY:

Co je na fotografii? – 45 minut (včetně projekce), 15+

Žáci dostanou fotografii a zodpoví jednoduché otázky směřující k tomu, co na ní vidí. Následně své odpovědi porovnají s jejím reálným obsahem.

Popisky – 40 minut (včetně projekce), 15+

Žáci pracují ve skupinách, přičemž všechny skupiny dostanou stejné fotografie a na základě tří různých zadání k nim vytvoří popisky.

Trojí identita – 45 minut, (včetně projekce), 15+

Žáci jsou rozdělení do tří skupin. Každé bude přidělena jedna ze tří identit, pod kterými byla ruskými médii prezentovaná jedna a tatáž osoba. Každá skupina poté zodpoví jednoduché otázky týkající se toho, koho reprezentuje a s jakým cílem přijela tato osoba na Ukrajinu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (role propagandy v rusko-ukrajinském konfliktu, historie a souvislosti rusko-ukrajinského konfliktu, novinářská etika vs. propaganda)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (abecední rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem, klíčové události, osoby, místa a média)

Kontrolní mechanismy médií - schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Zavřít

×

Svět podle Russia Today 

Misja Pekel / Nizozemsko / 2015 / 40...
Rozbalit

Svět podle Russia Today 

Misja Pekel / Nizozemsko / 2015 / 40 min.

 

TÉMA: 

Rusko-ukrajinský konflikt, Současná ruská propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s vnitřními mechanismy státem řízeného média a s trollingem coby nástrojem propagandy
 2. chápat rusko-ukrajinský konflikt v souvislostech
 3. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
AKTIVITY:

Co se stalo s MH17? – 45 minut (včetně projekce ukázky), 15+

Úkolem žáků je vyhledat co nejvíce verzí příčin pádu letadla, které byly zveřejněny v on-line médiích. Prostřednictvím aktivity si uvědomí nutnost ověřování informací.

Majdan – 45 minut (včetně projekce), 15+

Prostřednictvím aktivity si žáci připomenou historii rusko-ukrajinského konfliktu. Nejprve zhlédnou reportáž o událostech na kyjevském Majdanu a poté pracují s textem na toto téma.

Trollové – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+

Úkolem žáků je – s obdobným zadáním, jako mají ruští trollové – rozpoutat tematickou on-line diskusi. Zároveň se zamyslí nad tím, zda se jedná o trolling nebo o moderní propagandu.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (zákulisí propagandistické TV stanice Russia Today (RT)  Majdan a další události vedoucí k rusko-ukrajinské válce,  přiblížení událostí zmíněných ve filmu - pád malajsijského letadla, válka v Gruzii aj.)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem – videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem – klíčové události, osoby, místa a média)

Kontrolní mechanismy médií (schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem)

Zavřít

×

U nás pomáhali taky 

Karel Strachota / Česká republika / 2015 / 6...
Rozbalit

U nás pomáhali taky 

Karel Strachota / Česká republika / 2015 / 6 min.

 

TÉMA: 

Sovětská propaganda, Současná ruská propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. porovnat okupace našeho území v moderních dějinách se současnou ruskou okupací ukrajinského území 
 2. porovnat sovětskou propagandistickou rétoriku z roku 1968 se současnou ruskou 
 3. seznámit se s konkrétními propagandistickými materiály vydanými v srpnu 1968 okupační propagandou 
AKTIVITY:

Paralela – 45 min, (včetně projekce), 15+  

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad paralelou mezi okupacemi našeho území v moderních dějinách s okupací ukrajinského území Ruskem v roce 2014.

Fašismus v ruské propagandě – 30 min, (včetně projekce),15+

Aktivita žákům přiblíží rétoriku ruské propagandy, která často využívá hrozbu fašismu. Žáci dostanou citace z let 1968 a 2014, které porovnají a pokusí se je historicky zařadit.

Dnešní vydání – 45 min (včetně projekce), 17+

Prostřednictvím aktivity se žáci seznámí s nástroji propagandy využitými při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, srovnání okupace ČSSR v roce 1968 s ruskou anexí Krymu, s důrazem na propagandu, zájmy SSSR v tehdejší ČSSR a zájmy Ruské federace na Ukrajině)

Propagandistické lahůdky (7 ruských propagandistických videí s komentářem - videoklipy, TV reportáž o Foru 2000, dětský TV pořad, animovaný film, promo a virální videa)

Rejstřík pojmů (abecední rejstřík pojmů souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem, klíčové události, osoby, místa a média)

Kontrolní mechanismy médií  schéma porovnání kontrolních mechanismů nezávislých médií a médií řízených autoritativním režimem

Zavřít

×

KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA

S propagandou se člověk před listopadem 1989 setkával téměř na každém kroku: v mládežnických organizacích, na ulicích, během rituálních oslav, valila se z výloh obchodů, z televizních pořadů, seriálů i detektivek. 

Přejít do okruhu

OBECNÁ AKTIVITA: Propaganda v kostce – 20 minut, 14+ 

Žáci si vyrobí kostky z papíru. Na každou stranu napíšou jeden z následujících pokynů: popiš z pohledu propagandy, popiš dle skutečnosti, uveď příklad propagandy, porovnej s dneškem, proč?, argumentuj pro a proti. Po zhlédnutí filmu nebo ukázky na téma propaganda žáci házejí kostkou a nahlížejí na snímek z dané perspektivy. 

Propaganda a rituál / 1. máj v Praze 

Archiv České televize / Rusko / 1987 / 5...
Rozbalit

Propaganda a rituál / 1. máj v Praze 

Archiv České televize / Rusko / 1987 / 5 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Komunistická propaganda

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat povědomí o způsobu slavení Svátku práce za minulého režimu
 2. uvědomit si socialistickou realitu zbavenou roušky propagandy
 3. dokázat popsat a rozlišit organizace Sokol a Pionýr
AKTIVITY:

Pionýři na tribunách – 45 minut (včetně projekce), 14+ 

Žáci analyzují materiál týkající se úlohy pionýrů v prvomájových průvodech a seznámí se s termíny běžně užívanými komunistickou propagandou.

A pak přišly Spartakiády – 45 minut (včetně projekce) 14+

Ve skupinách žáci pracují s materiály týkajícími se organizace Sokol a Všesokolských sletů. Diskutují nad způsoby zneužití a proměn těchto institucí ze strany orgánů propagandy.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Doprovodné materiály ohledně spartakiád a prvomájových oslav

Zavřít

×

Propaganda v literatuře a ve výtvarném umění / Schůze před průvodem 

Archiv České televize / Rusko / 1975 / 3 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Normalizace

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat povědomí o kulturních aktivitách za minulého režimu
 2. dokázat popsat obsah a formu v tehdejším prostředí
 3. být schopen/schopna odhalit tendenční prvky v umění
AKTIVITY:

Když zítra bylo vlastně už včera – 45 minut (včetně projekce), 15+ 

Žáci zhlédnou dobovou ukázku kulturní tvorby a diskutují o jejím obsahu i formě. Snaží se nalézt konkrétní znaky propagandy a popisují tehdejší život běžných občanů.

Sochy jako živoucí pomník ideologie – 30 minut (aktivita bez filmu) 14+

Žáci ve skupinách pracují s materiály týkajícími se organizace Sokol a Všesokolských sletů. Diskutují nad způsoby zneužití a proměn těchto institucí ze strany propagandistických orgánů.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Ukázky umělecké produkce socialistického realismu

Zavřít

×

Propaganda v populární hudbě / Děti ráje 

Archiv České televize / Rusko / 1985 / 2...
Rozbalit

Propaganda v populární hudbě / Děti ráje 

Archiv České televize / Rusko / 1985 / 2 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimy, 60. léta a pražské jaro, Normalizace

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o tom, co je to socialistický realismus
 2. získat přehled o předlistopadové hudební produkci
 3. znát příklady komunistické propagandy ve vztahu k běžným lidem
AKTIVITY:

Děti ráje – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+ 

Žáci se seznámí s produkty hudební produkce z doby komunistického režimu a diskutují o překážkách, které byly v tomto období mladým lidem kladeny.

Do práce, soudruzi – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+

Při práci ve skupinách se žáci zamýšlejí, jak postavením dělníků v komunistické společnosti vykreslovala tehdejší propaganda, a jaké bylo doopravdy.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Hudba režimu navzdory (vývoj populární hudby v komunistickém Československu, kopírování západních trendů a restrikce ze strany cenzorů, přejímání jednotlivých hudebních stylů).

Doprovodné materiály (ukázky textů a písní předrevolučních autorů)

Zavřít

×

Propaganda v televizi / Vrah se skrývá v poli 

Jiří Sequens / Rusko / 1975 / 63 min.

 

TÉMA: 

Nedemokratické režimyÚnor 1948 a 50. létaNormalizace

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. získat přehled o dobové televizní zábavě
 2. dokázat identifikovat aspekty propagandy v seriálové tvorbě
 3. uvědomit si možnosti zkreslení historických faktů
AKTIVITY:

Co se stalo v Babicích – 180 minut (včetně projekce), 14+ 

Během práce ve skupinách žáci odhalují příčiny, které vedly k vraždě tří místních komunistických funkcionářů, při „vyšetřování“ mohou použít internetové zdroje.

Přichází major – 90 minut (včetně projekce ukázek), 14+ 

Navazuje na předchozí aktivitu. Žáci diskutují o možné propagandistické dezinterpretaci skutečných událostí, a tom jak komunistický režim využil událost v Babicích.

Major Zeman dnes – 45 minut (aktivita bez filmu), 14+ 

Aktivita žáky seznamuje s procesem vzniku televizního pořadu a jeho propagandistickým využitím pro dezinterpretaci historických událostí.

V televizi jako doma – 45 minut (aktivita bez filmu), 15+ 

Aktivita žákům přibližuje, jakým způsobem se komunistický režim snažil získat občana na svoji stranu prostřednictvím televizní zábavy.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Televizní program z 6. května 1985 (Program vysílání Československé televize z pondělí 6. května 1985)

Televizní program ze 7. listopadu 1985 (Program vysílání Československé televize ze čtvrtka 7. listopadu 1985)

Zavřít

×

Propaganda v tisku / Anticharta v divadle 

Archiv České televize / Rusko / 1977 / 6...
Rozbalit

Propaganda v tisku / Anticharta v divadle 

Archiv České televize / Rusko / 1977 / 6 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s formami cenzury v totalitním režimu
 2. dokázat analyzovat dobové informace
 3. umět kriticky zhodnotit vystoupení veřejných funkcionářů
AKTIVITY:

Očima novinářů Rudého práva – 25 minut (aktivita bez filmu), 14+ 

Žáci si prostřednictvím aktivity vyzkoušejí čtení s porozuměním, vyhledávání objektivních informací a využití čistě popisného jazyka na příkladu událostí 17. listopadu 1989.

Může lež sloužit dobré věci – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+ 

Prostřednictvím aktivity žáci porovnávají originální a upravené fotografie zobrazující komunistické státníky a učí se kriticky přijímat médii předkládaná fakta.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru (Text prohlášení, které bylo předloženo k podpisu čelným kulturním představitelům komunistického režimu jako reakce na vznik Charty 77)

Novoroční projev Gustáva Husáka (Přetisk prezidentského novoročního projedu ve formě, v jaké byl zveřejněn v Rudém právu 3. ledna 1977)

Zavřít

×

Propaganda ve filmu / Lidé ocelových let 

Krátký film / Rusko / 1961 / 11...
Rozbalit

Propaganda ve filmu / Lidé ocelových let 

Krátký film / Rusko / 1961 / 11 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s odvětvími průmyslu, na která kladl komunistický režim největší důraz
 2. dokázat popsat důsledky upřednostňování určitého odvětví pro celou ekonomiku
 3. umět vysvětlit pojmy „brigády socialistické práce“ či „socialistické závazky“
AKTIVITY:

Lidé ocelových let – 45 minut (včetně projekce), 14+ 

Aktivita žákům ukazuje, na jaká odvětví průmyslové výroby kladl komunistický režim důraz a jaké důsledky to mělo pro běžného spotřebitele, ale například i pro životní prostředí.

Propaganda jako řemeslo – 60 minut (včetně projekce), 14+ 

Aktivita dává žákům nahlédnout na techniky propagandy, a to pomocí sestřihu filmů z 50. let. Žáci se pokusí konfrontovat předkládaný obraz tehdejší společnosti s poznatky o destrukci totality.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Doprovodné materiály (O realismu pravém a nepravém – ukázka z knihy Zdeňka Nejedlého O umění a politice)

Zavřít

×

Propaganda ve školství / Branná výchova mládeže 

Archiv České televize / Rusko / 1986 / 2...
Rozbalit

Propaganda ve školství / Branná výchova mládeže 

Archiv České televize / Rusko / 1986 / 2 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s prostředím školního vzdělávání v totalitě
 2. dokázat popsat důležitost působení na mladé lidi pro tehdejší státní vedení
 3. umět popsat branné cvičení a interpretovat historické události
AKTIVITY:

Plynové masky nasadit – 45 minut (včetně projekce), 14+ 

Prostřednictvím aktivity se žáci seznamují s významem branného cvičení a jeho parodiemi. Zamýšlejí se nad tím, proč branné cvičení vyvolává dodnes u pamětníků humorné reakce.

Dějiny píší vítězové – 20 minut (včetně projekce) 13+ 

Aktivita zábavnou formou seznamuje žáky s novodobou národní historií a zároveň je vede k uvědomění, jak je možné historii zkreslit a využít ve prospěch totalitní moci.

Nástěnky včera a dnes – 20 minut (aktivita bez filmu) 14+ 

Při porovnání fotografií školních nástěnek z doby komunistické totality a z dnešní doby se žáci zamyslí nad funkcí těchto informačních prostředků a jejich vlivu na myšlení žáků.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Doprovodné materiály (Odkazy na dobová videa)

Zavřít

×

Propaganda ve veřejném prostoru / Stavba Stalinova pomníku 

Archiv České televize / Rusko / 1954 / 1 min.

 

TÉMA: 

Komunistická propaganda, Nedemokratické režimy, Moderní československé dějiny

 

 

CÍLE LEKCE:
 1. umět vlastními slovy popsat, jak sochařská díla využívala komunistická propaganda
 2. vědět kdy a kde byl postaven Stalinův pomník a jakou roli hrál v komunistické propagandě
 3. rozumět manipulativnímu charakteru komunistické řeči
AKTIVITY:

Poručíme větru dešti – 45 minut (aktivita bez filmu), 14+ 

Prostřednictvím aktivity žáci nahlédnou do procesu tvorby propagandistických kampaní. Učí se analyzovat propagandistická hesla dle jejich funkcí a hledat jejich ideologickou podstatu.

Ideologie mezi konzervami – 35 minut (aktivita bez filmu) 14+ 

Žáci se prostřednictvím aktivity seznámí s příznačnými prvky socialistických výloh a tyto prvky se naučí pojmenovávat a chápat v dobových souvislostech.

Fronta na maso – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+ 

Aktivita ukazuje, jak komunistická propaganda pronikala do umění, které jí mělo sloužit a podpořit kult, který kolem sebe sovětský vůdce budoval.

Pořád tu s námi jsou – 45 minut (aktivita bez filmu) 15+ 

Aktivita žákům ukazuje, jak komunistická propaganda pronikala prostřednictvím sochařského umění do každodenního života občanů někdejšího Československa.

INFORMAČNÍ TEXTY:

Propaganda ve veřejném prostoru (Text Adama Drdy o formách a všudypřítomnosti totalitní předlistopadové propagandy)

Zavřít

×