Pilotní školy


Mediální vzdělávání na odborných školách

Projekt Mediální vzdělávání na odborných školách 2019-2020 zaměřený na podporu výuky mediální výchovy a kritického myšlení na středních odborných školách a učilištích v pěti vybraných krajích Česka (Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém) zahrnuje:

 • Spolupráci vybraných pilotních odborných škol
 • Testování výukového plánu mediálního vzdělávání
 • Tvorbu Strategie mediálního vzdělávání pro odborné školy
 • Dny mediální gramotnosti na 30 odborných školách ve vybraných regionech
 • Týdny mediálního vzdělávání 2020
 • Školení lektorů mediálního vzdělávání

Pilotní odborné školy

 

 


 

Být v obraze

Projekt Být v obraze 2017-2019 pro pražské střední školy (využitelný i pro starší ročníky základních škol) zaměřený na propojení multikulturní a mediální výchovy zahrnuje:

 • Výzkumná šetření úrovně mediální gramotnosti žáků a vyučujících
 • Metodickou sadu založenou na audiovizuálních prostředcích
 • Intenzivní celoroční kurz pro vyučující
 • Spolupráci vybraných pilotních škol
 • Sdílení dobré praxe
 • Výstavu, workshopy a další aktivity

Pilotní školy

 

Projekt Být v obraze – propojení multikulturní a mediální výchovy, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.