Mediální manipulace - fake news, dezinformace, propaganda

Co dokáže lež

Tomáš Kudrna / Česká republika, Francie / 2016 / 27...
Rozbalit

Co dokáže lež

Tomáš Kudrna / Česká republika, Francie / 2016 / 27 min.

 

CÍLE LEKCE:
 1. mít povědomí o dezinformačních webech působících v ČR
 2. posílit svou schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům manipulace
 3. seznámit se s trollingem coby nástrojem propagandy
AKTIVITA:

Fakta, nebo názory? - 45 min. (včetně projekce filmu), 15+

Aktivita vede žáky k tomu, aby porovnali základní zásady novinářské práce s fungováním takzvaných dezinformačních webů. Žáci se ve skupinách zamýšlejí nad tím, jaké informace by zpravodajské weby měly přinášet, jak posuzovat jejich důvěryhodnost a zda je důležité znát autory mediálních sdělení.

INFORMAČNÍ TEXT:

Otázky a odpovědi (pojmy dezinformace, misinformace, hoax, fake news, šíření a dopad dezinformací, informační válka a jak se proti dezinformacím bránit)

Zavřít

×

Kyberdžihád

Hans Busstra / Nizozemsko / 2016 /48 min.   CÍLE...
Rozbalit

Kyberdžihád

Hans Busstra / Nizozemsko / 2016 /48 min.

 

CÍLE LEKCE:
 1. poznat nástroje propagandy tzv. Islámského státu 
 2. posílit odolnost vůči mediální manipulaci 
 3. znát příčiny vedoucí k radikalizaci mladých lidí 
AKTIVITA:

Analýza propagandistických islamistických videí - 90 min. (včetně projekce ukázky nebo celého filmu), 15+

Žáci analyzují ve skupinách propagandistická videa tzv. Islámského státu. Pokládají si následující otázky: Jak se tato videa snaží upoutat pozornost diváka? Jak jsou zpracována? Na koho cílí? Jaké emoce mohou v příjemcích vyvolat?

INFORMAČNÍ TEXT:

Otázky a odpovědi  (definice islamismu, džihádismu a fundamentalismu, příčiny radikalizace mladých, prevence, charakteristiky džihádistické propagandy) 

Zavřít

×

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1...
Rozbalit

Mediální gramotnost se vyplatí: Naivátor

Jeden svět na školách / Česká republika / 2020 / 1 min.

 

CÍLE LEKCE:
 1. seznámit se s fenoménem konspiračních teorií a jejich základními rysy
 2. uvědomovat si, k jakým negativním důsledkům mohou lživé informace v mediálním prostoru vést
 3. umět posuzovat důvěryhodnost zdrojů na internetu 
AKTIVITA:

Naivátor – 45 min. (včetně projekce spotu), 13+

Aktivita vede žáky k seznámení se s tématem konspiračních teorií na příkladu teorie o placaté Zemi. Žáci pracují ve třech skupinách – jedna z nich analyzuje web s konspiracemi, druhá zkouší pomocí experimentu dokázat, že Země placatá být nemůže, a třetí se zamýšlí nad důvody, proč někteří lidé této teorii věří.

INFORMAČNÍ TEXT:

Otázky a odpovědi (znaky konspiračních teorií , nejrozšířenější konspirační teorie , motivace k jejich šíření , důvody, proč jim část lidí věří, nebezpečí konspiračních teorií, jak je odhalit)

Zavřít

×

 

Co nás ještě do konce projektu čeká:

Projekt trvá do konce roku 2020. O co Vás ještě prosíme?

 • Zápisy z testování AV lekcí - prosíme alespoň jednu lekci vyzkoušet a poslat do 5.10., zbytek pak ideálně do 15.10.

 

 • Vyplnění závěrečného dotazníku - Na začátku projektu jsme vymysleli a zkoušíme způsob, jak zachytit a do jisté míry změřit Váš posun v oblasti zařazování mediálně vzdělávacích témat do výuky. Vyplnili jste evaluační dotazník, jehož cílem bylo zmapovat Vaši výchozí situaci v tématu mediální vzdělávání a identifikovat, v jakých oblastech byste uvítali podporu. Stejný dotazník od nás dostanete k vyplnění i v první polovině října, díky čemu zaznamenáme případné změny a posun.
 • Okomentování Příkladů dobré praxe u mediálního vzdělávání na SOŠ a SOU (pracovně tzv. strategie) - Katka finalizuje text dokumentu, který Vám pošleme ve čtvrtek 24.9. Prosíme o jeho pročtení a okomentování do 7. 10.

Co nabízíme?

 • Školení pedagogického sboru u vás na škole - Uvidíme, co ještě covid přinese, každopádně školení u Vás rádi zorganizujeme online nebo offline. Mnozí z Vás by radši školení offline a až ve druhém pololetí či v přípravném týdnu, což nevylučujeme, situace je ale taková, že teď v rámci našeho společného projektu máme na školení dostatek finančních prostředků a moc rádi bychom je touto cestou do konce roku 2020 využili. Je pravděpodobné, že na to budou peníze i v roce 2021, není to ale úplně jisté.

 

Kam Vás zveme?

 • Zveme Vás na barcamp (5. -6.11.2020)! - Pro naše lektory a úzce spolupracující vyučující organizujeme barcamp. Měla to být hezká prezenční akce v DOXu v Praze, nakonec proběhne online, ale hezká bude určitě. Pojďme se ještě jednou sejít, inspirovat, něco nového naučit... :) Připravujeme workshopy k novým AV lekcím a materiálům Jednoho světa na školách, diskuse s hosty, prostor pro sdílení zkušeností, novinek a tipů, a to nejen k mediálnímu vzdělávání.

A co na závěr?

 • Odměna 5000,- Kč - Ohledně odměny se s každým z Vás spojíme.