Uspořádejte promítání, debatu nebo seminář

Školy si samy vybíraly, jak se do Týdnů mediálního vzdělávání zapojí. Mohly samozřejmě zkombinovat více možností dohromady.

Nabízely se tyto aktivity: 


  • PROMÍTÁNÍ dokumentárního filmu NIC NEŽ LŽI

Nový dokumentární film Nic než lži zkoumá fenomén falešných zpráv („fake news“) - jeho historii i současnou podobu. 


  • PROMÍTÁNÍ jiného filmu týkajícího se médií 

Portál JSNS.cz nabízí k mediálnímu vzdělávání dalších 23 audiovizuálních lekcí. Orientaci v nich usnadní mapa lekcí a aktivit


  • DEBATU s novinářem nebo mediálním odborníkem 

Pozvěte si na školu novináře nebo mediálního odborníka, který bude se žáky diskutovat o vybraném mediálním tématu. Tito novináři a odborníci již potvrdili, že se Týdnů mediálního vzdělávání zúčastní a budou jezdit na školy. 


  • SEMINÁŘ s hostem z organizace zabývající se mediálním vzděláváním

Vyberte si z nabídky několika tematických seminářů, které povedou lektoři ze spolupracujících organizací, jež se dlouhodobě věnují posilování mediální gramotnosti.  


  • DEBATU nebo SEMINÁŘ s vlastním hostem 

Domluvili jsme se s jednotlivými novináři, mediálními odborníky a organizacemi, jejichž návštěvu vám můžeme zprostředkovat. Jejich počet je ale omezený. Budeme proto moc rádi, když si sami vyhledáte další hosty, kteří jsou spojení se světem médií, a pozvete si je k vám na školu. 


 

Témata lekcí okruhu Mediální vzdělávání