Spolupracující organizace

Týdny mediálního vzdělávání pořádáme ve spolupráci s organizacemi, které se dlouhodobě věnují posilování mediální gramotnosti. Připravili pro vás několik seminářů, které mohou jejich lektoři u vás ve škole uspořádat.MÁTE ZÁJEM O SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE?
  • Přečtěte si více o spolupracujících organizacích a tématech, kterým se věnují. 
  • Vyberte si seminář, o nějž máte zájem.
  • Pro přihlášení na seminář vyplňte poptávkový formulář. Náš tým vás bude následně kontaktovat a udělá všechno pro to, aby vámi vybraný seminář zajistil. Pokud to nebude možné, zkusíme po domluvě s vámi vymyslet náhradní řešení.


 

Seznam organizací

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Asociace pro mezinárodní otázky

Nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 se věnuje vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. Činnost asociace je neodmyslitelně spjatá nejen s pořádáním Pražského studentského summitu, ale i aktivitami výzkumného centra – zahraničně politického think-tanku, který usiluje o zkvalitnění debaty o české zahraniční politice.

Více informací

Demagog.cz

Nezisková organizace, která se zabývá ověřováním faktických výroků českých politiků.

Více informací

EDUin

Obecně prospěšná společnost založená roku 2010, která vznikla za účelem každodenního informačního servisu z oblasti vzdělávání.

KAPACITA NAPLNĚNA.
Více informací

Evropské hodnoty z. s.

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii. Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu.

Více informací

HOAX.cz

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.

KAPACITA NAPLNĚNA.
Více informací

Manipulátoři.cz

Publicistický web vznikl v roce 2015 a od té doby se věnuje politickému marketingu, ověřování faktů, public relations a komunikačním strategiím, s přesahem do dalších společenských věd.

Více informací

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Více informací

Prague Security Studies Institute

Nezisková nevládní organizace založená v roce 2002 s cílem podporovat budování spravedlivé, bezpečné, demokratické a tržní společnosti v České republice a ostatních postkomunistických zemích.

 

Více informací

Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Středisko bylo založeno roku 2015 a jeho posláním je podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím.

Více informací

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

Vyšší odborná škola J. A. Komenského v Ostravě vyučuje od roku 2010 vzdělávací program „Mediální komunikace“ v denní i dálkové formě studia.

Více informací

Vyšší odborná škola publicistiky

Již 20 let vzdělává talentované mladé lidi se zájmem o profesionální působení v médiích.

Více informací