Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

Vyšší odborná škola J. A. Komenského v Ostravě vyučuje od roku 2010 vzdělávací program „Mediální komunikace“ v denní i dálkové formě studia.

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×
O ORGANIZACI


Vzdělávací program propojuje marketing, public relations a publicistiku. Odborné předměty jsou vyučovány pedagogy, kteří působí ve veřejnoprávních i soukromých médiích, v marketingových odděleních firem či reklamních agenturách. Studenti rozvíjí svou písemnou i mluvenou komunikaci, grafickou zdatnost a získávají zkušenosti s audiovizuální tvorbou.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
 • Mgr. Karel Balcar

Dlouhodobě působil jako redaktor v  regionálních novinách (PRÁVO, Moravskoslezský deník, SVOBODA, Naše Opavsko), kde nedílnou součástí jeho práce bylo fotografování. V současné době je ředitelem K3 Bohumín, příspěvkové organizace, která organizuje městské kulturní akce včetně správy kina a knihovny. Své praktické zkušenosti s redakční prací, řízením projektů, komunikací organizace s veřejností i fotografováním předává studentům Mediální komunikace ve Vyšší odborné škole Jana Ámose Komenského. 

 • Témata semináře:

Fungování médií. Jak vzniká zpráva? Odkud novináři získávají informace? Seriózní zprávy vs. bulvár. Je třeba si ověřit zprávu, kterou jsem četl nebo slyšel? Měl bych si ověřit i informaci, kterou vidím v médiích na vlastní oči? Jakým způsobem?

 • Termíny:

Moravskoslezský kraj: úterý 30. 5. 2017, úterý 13. 6. 2017


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 • Eva Bělohlavá

Jako absolventku Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy s rozhlasovou specializací ji provázejí média po většinu pracovního života. Působí jako pedagog volného času specializující se na mediální výchovu dětí a dospělých. Založila Dětskou novinářskou cenu, organizovala výstavy ostravských školních časopisů. Je autorem učebnice Mediální výchova pro 2. stupeň základních škol. V současné době vede redakční tým studentů Vyšší odborné školy J. A. Komenského, s nimiž vytváří studentský časopis LOOKni.

 • Témata semináře:

Jak se vyznat ve světě zahlceném informacemi? Proč mám přemýšlet o tom, zda informace, které média zveřejňují, jsou pravdivé? Co je cenzura a propaganda? Jak je rozpoznat? Kterým médiím mohu věřit a jak to zjistím?

 • Termíny:

Moravskoslezský kraj: středa 14. 6. 2017, čtvrtek 22. 6. 2017 (+ další dva termíny během června)


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 • Ing. Jana Gibarti, Ph.D.

Působí na vysoké škole jako mediální teoretik. Autorka statí o mediálním prostředí v České republice. Zabývá se otázkami profesní etiky v žurnalistice, masovou komunikací a ekonomikou médií. Externě vyučuje ve Vyšší odborné škole Jana Ámose Komenského, kde studentům oboru Publicistika předává informace o fungování sdělovacích prostředků a seznamuje je s odlišnostmi veřejnoprávních i soukromých médií. Zprostředkovává studentům znalosti o legislativním prostředí, v němž média působí.    

 • Témata semináře:

Jsou mediální sdělení objektivní? Zapojujete se do občanské žurnalistiky? Jak občanskou žurnalistiku vnímat? Jaký vliv mají média na společnost?

 • Termíny:

Moravskoslezský kraj: pondělí 5. 6. 2017, pondělí 12. 6. 2017 


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 • Bc. Lumír Mořkovský

Programový a marketingový ředitel Rádia Kiss Morava, zodpovědný za programovou náplň vysílání. Spolutvůrce rozhlasových pořadů, moderátor. Dlouhodobě se zaměřuje na přípravu a realizaci marketingových kampaní firem, on air a off air marketing. Podílí se na výuce odborných předmětů vzdělávacího programu Mediální komunikace ve Vyšší odborné škola Jana Ámose Komenského v Ostravě. Přispívá tak k odborné přípravě studentů pro jejich budoucí rozhlasovou práci a působení v marketingových odděleních firem.

 • Témata semináře:

Soukromé rozhlasové stanice - kvalita, anebo kulisa. Vytváření hudebního hitu. DJ-umělec, anebo pouštěč? Jak se tvoří reklama? Proč vlastně existuje? Necháváme se reklamou ovlivnit a proč? Lze se reklamě vyhnout?

 • Termíny:

Moravskoslezský kraj: flexibilní dle dohody 


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 • Ing. David Nespěšný, MBA

Odborník se zaměřením na informační technologie ve vzdělávání a správu serverových farem. Ve své lektorské činnosti a v pozici externího vysokoškolského pedagoga se specializuje na práci s informacemi, sociální inženýrství a moderní informační hrozby. Byl členem řešitelských týmů v projektech budování virtuální univerzity jako nástroje pro podporu výuky. V současné době vyučuje informační gramotnost a práci s informacemi u studentů oboru Publicistika ve VOŠ J. A. Komenského v Ostravě.

 • Témata semináře:

„Hrozby na sociálních sítích aneb nehledáte lásku na špatném místě?“

Jakým ohrožením se vystavujeme při užívání sociálních sítí a internetu? Proč máme být opatrní při práci se sociálními sítěmi? Jak se hrozbám v informačním světě bránit?

 • Termíny:

Moravskoslezský kraj: 15. 6. 2017, 19. 6. 2017 (+ další dva termíny během června)


USPOŘÁDEJTE SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE
 • Pokud máte zájem o tento seminář na vaší škole, vyplňte náš formulář.