Vyšší odborná škola publicistiky

Již 20 let vzdělává talentované mladé lidi se zájmem o profesionální působení v médiích.

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×
O ORGANIZACI


Od roku 2015 se mohou studenti hlavního oboru publicistika dále specializovat v zaměřeních audiovizuální a digitální média, žurnalistika a tvůrčí psaní, Public Relations a komunikační studia a mediální projekty. Škola nabízí denní i kombinované studium, absolventi obdrží titul diplomovaný specialista.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Veřejné mínění a média

„Je jenom jeden druh mínění, které je ještě horší, nesmyslnější, chatrnější a neslušnější než vlastní mínění; a to je veřejné mínění…“ (Karel Čapek), a přece: „Veřejné mínění má dnes velmi silný a směrodatný vliv na soukromý i veřejný život všech společenských vrstev“ (Inter mirifica). Kdo je ale veřejnost, co je to mínění? Jak jedno utváří druhé a jakou roli v tom sehrávají média?

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Aleš Pištora

Studoval nejprve film (FAMU), poté filosofii (FF UK) a teologii (ETF UK). Část svých studií strávil v Heidelbergu a Paříži. Působil jako gymnaziální učitel a vědecký pracovník (publikoval odborné práce o hermeneutice). Několik let byl tiskovým mluvčím Arcibiskupství pražského a jistou dobu také České biskupské konference. Podílel se na mnoha kulturních projektech. V současné době je pedagogem Vyšší odborné školy publicistiky v Praze. Ve své publikační činnosti (Perspektivy, Katolický týdeník, Universum) se snaží z filosofických a teologických pozic osvětlovat některé fenomény současné společnosti.

TERMÍN
  • Praha: úterý 30. 5 a 6. 6. 2017

Mediální výchova a školní média

Kurz pro pedagogy středních škol a gymnázií. Kurz vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu. Je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pro pedagogy středních škol je kurz v rámci Týdnů mediálního vzdělávání ZDARMA.

Témata: 

  • Mediální realita a její vnímání
  • Mediální rámce a etika médií, prospěšné a škodlivé mediální obsahy 
  • Školní média 
  • Tvorba základních textových mediálních obsahů 
  • Tvorba základních multimediálních obsahu
TERMÍN
  • Praha: čtvrtek 15. 6. 2017, od 13:00 do 17:00


PŘIHLASTE SE NA SEMINÁŘ
  • Pokud máte zájem o tento seminář na vaší škole, vyplňte náš formulář.