Týdny mediálního vzdělávání 2017

Během posledních šesti týdnů školního roku 2016/2017 proběhl první ročník Týdnů mediálního vzdělávání pro základní a střední školy v celé České republice.

Jaké aktivity jsme školám nabízeli? 

PROMÍTÁNÍ dokumentárního filmu NIC NEŽ LŽI

Nový dokumentární film Nic než lži zkoumá fenomén falešných zpráv („fake news“) - jeho historii i současnou podobu. 

PROMÍTÁNÍ jiného filmu týkajícího se médií

Portál JSNS.cz nabízel k mediálnímu vzdělávání dalších 23 audiovizuálních lekcí. Orientaci v nich usnadní mapa lekcí a aktivit

DEBATU s novinářem nebo mediálním odborníkem

Školy si zvaly na debatu novináře nebo mediálního odborníka, který s žáky diskutoval o vybraném mediálním tématu.

SEMINÁŘ s hostem z organizace zabývající se mediálním vzděláváním

Školy si vybíraly z nabídky několika tematických seminářů, které si připravili lektoři ze spolupracujících organizací, jež se dlouhodobě věnují posilování mediální gramotnosti.  

DEBATU nebo SEMINÁŘ s vlastním hostem

Školy měly také možnost si sami vyhledat další hosty, kteří jsou spojení se světem médií, a pozvat si je na školu. 

 

Týdny mediálního vzdělávání 2017 v číslech

  • Zapojilo se celkem 43 novinářů, 6 mediálních odborníků a 11 spolupracujících organizací
  • Přihlásilo se celkem 167 škol, z toho 19 % pražských a 81 % mimopražských
  • 38 % tvořily ZŠ, 34 % gymnázia a 28 % SOŠ a SOU
  • 85 % škol uspořádalo debatu s novinářem, 15 % seminář se spolupracující organizací
  • 80 % škol pustilo žákům dokument Nic než lži
  • 99 % přihlášených škol by se do projektu zapojilo znovu 
  • Přibližně 7500 žáků se dozvědělo více o světě médií

Přečtěte si závěrečnou zprávu Týdnů mediálního vzdělávání 2017.