Týdny mediálního vzdělávání 2017

Během posledních šesti týdnů školního roku 2016/2017 proběhl první ročník Týdnů mediálního vzdělávání pro základní a střední školy v celé České republice.

Školy si samy vybíraly, jak se do Týdnů mediálního vzdělávání zapojí. Mohly samozřejmě zkombinovat více možností dohromady.

Jaké aktivity jsme školám nabízeli? 


 • PROMÍTÁNÍ dokumentárního filmu NIC NEŽ LŽI

Nový dokumentární film Nic než lži zkoumá fenomén falešných zpráv („fake news“) - jeho historii i současnou podobu. 


 • PROMÍTÁNÍ jiného filmu týkajícího se médií 

Portál JSNS.cz nabízel k mediálnímu vzdělávání dalších 23 audiovizuálních lekcí. Orientaci v nich usnadní mapa lekcí a aktivit


 • DEBATU s novinářem nebo mediálním odborníkem 

Školy si zvaly na debatu novináře nebo mediálního odborníka, který s žáky diskutoval o vybraném mediálním tématu.


 • SEMINÁŘ s hostem z organizace zabývající se mediálním vzděláváním

Školy si vybíraly z nabídky několika tematických seminářů, které si připravili lektoři ze spolupracujících organizací, jež se dlouhodobě věnují posilování mediální gramotnosti.  


 • DEBATU nebo SEMINÁŘ s vlastním hostem 

Školy měly také možnost si sami vyhledat další hosty, kteří jsou spojení se světem médií, a pozvat si je na školu. 


Týdny mediálního vzdělávání 2017 v číslech 

 • Zapojilo se celkem 43 novinářů, 6 mediálních odborníků a 11 spolupracujících organizací
 • Přihlásilo se celkem 167 škol, z toho 19 % pražských a 81 % mimopražských
 • 38 % tvořily ZŠ, 34 % gymnázia a 28 % SOŠ a SOU
 • 85 % škol uspořádalo debatu s novinářem, 15 % seminář se spolupracující organizací
 • 80 % škol pustilo žákům dokument Nic než lži
 • 99 % přihlášených škol by se do projektu zapojilo znovu 
 • Přibližně 7500 žáků se dozvědělo více o světě médií