Jak se zapojit krok za krokem

1. krok

Vyberte si, jestli pozvete novináře či mediálního odborníka na debatu se studenty, nebo upřednostníte seminář od partnerské organizace, která se mediálnímu vzdělávání dlouhodobě věnuje. Vybrat si můžete také z nabízených exkurzí do partnerských redakcí.

2. krok

Zaregistrujte se přes webové stránky Týdnů mediálního vzdělávání a vyplňte poptávkový formulář, který nám usnadní organizaci debaty či semináře na Vaší škole. Přihlašovat se můžete do 10. června, případně do naplnění kapacity zapojených novinářů a organizací.

3. krok

Nyní vyčkejte, než se Vám ozveme s dalšími informacemi.

4. krok

Jakmile si potvrdíme konkrétní termín debaty či semináře, propojíme Vás s Vašim hostem. Na Vás nyní je kontaktovat Vašeho hosta či organizaci a domluvit si podrobnosti (konkrétní hodinu příjezdu, počet studentů, technické zajištění setkání – PC, projektor apod.)

Naše doporučení:

Doporučujeme Vám, abyste své studenty na debatu s novinářem či mediálním odborníkem dopředu připravili. Jen tak může být debata podnětná pro obě strany a přinést zajímavé postřehy. Zde jsou tipy, jak taková příprava může vypadat: 

  1. Zjistěte si více o profesních zkušenostech svého hosta (kde všude jako novinář působil, jaké články publikoval, jakými tématy se zajímal apod.)
  2. Přečtěte si nějaký autorský článek svého hosta a se studenty o tom diskutujte
  3. Připravte si dopředu na svého hosta konkrétní otázky
  4. Domluvte se se svým hostem dopředu, jaká témata by mohla studenty zajímat, o čem by rádi diskutovali a na co by se tedy měl Váš host v rámci své debaty se studenty zaměřit
  • Umožněte studentům před samotnou debatou či seminářem shlédnout jeden z nabízených dokumentárních filmů, kterými jsou Mimořádná zpráva a Kdo trolí Ameriku. Studenti se poté budou moci zeptat na věci, které je k tomu zajímají, svého hosta či přednášejícího z partnerské organizace. Oba filmy Vám zdarma zašleme na USB flash disku.
  • Rádi bychom oslovili co největší počet studentů, proto bychom uvítali účast více tříd najednou, které se do debaty či semináře zapojí.
  • Uvítáme, pokud budete během setkání pořizovat fotodokumentaci a napíšete nám, jak Vaše debata s hostem či seminář probíhaly.