Černobylská havárie

Na 26. dubna 1986 byl naplánovaný test 4. reaktoru černobylské jaderné elektrárny. V jeho průběhu se ale reaktor začal přehřívat a kombinací špatné konstrukce a nedostatečně proškolené obsluhy došlo k obrovskému výbuchu - radioaktivita při něm byla 400x vyšší než při shození bomby v Hirošimě. Na uklízení následků bylo postupně povoláno až 600 000 sovětských armádních záloh a z nich 2500 mužů se nedožilo 40. narozenin. Přímo na následky výbuchu zemřelo oficiálně 31 lidí, nicméně na důsledky ozáření to jsou desítky až stovky tisíc lidí.

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

ANOTACE:

Aktivita je založená na práci s různými texty, které žáci kriticky čtou, analyzují a zároveň formulují otázky a jednotlivá tvrzení porovnávají. V průběhu práce tak získávají faktografické informace o havárii v černobylské jaderné elektrárně a jejích důsledcích a pátrají, z jakých příčin se tato událost stala ve světě rozděleném studenou válkou opravdu „výbušnou“ politickou záležitostí. Jednotlivé kroky aktivity můžete využít v nabídnuté podobě nebo si vybrat jen její části či doplnit o vlastní materiály.

 
DOPORUČENÝ VĚK: 14+

 

POMŮCKY:

PRACOVNÍ LIST, PRAMEN I PRAMEN II pro každého žáka nebo do dvojice, psací potřeby

 

PRÁCE S TEXTEM:

 

  1. Rozdejte žákům (samostatně nebo do dvojic) PRACOVNÍ LIST a PRAMEN I a zadejte jim, aby si texty pročetli. Zároveň žáky vyzvěte, aby informace o události zapsali do PRACOVNÍHO LISTU a doplnili je skutečnostmi, které již vědí odjinud.
  2. V dalším kroku nechte žáky zformulovat a sepsat vlastní otázky na to, co jim není jasné, co podle nich v novinových článcích chybí nebo co by se o černobylské havárii ještě chtěli dozvědět.
  3. Rozdejte žákům PRAMEN II a nechte prostor na to, aby v článcích a projevech vyhledali odpovědi na své otázky. Svá zjištění ať opět zapisují do PRACOVNÍHO LISTU. Následně třídu vybídněte, ať si vzájemně sdílí své otázky i vyhledané odpovědi.
  4. Při závěrečné diskuzi společně shrňte příčiny, průběh a okamžité i dlouhodobé následky havárie. Vraťte se i ke všem článkům, které žáci četli, a pojmenujte to, v čem se informace v textech rozcházejí. Ptejte se žáků, proč si myslí, že tomu tak bylo a zda se to (rozdílné informace o jedné události, zastírání faktů apod.) může dít i v dnešní době.