Udělení Ceny Příběhů bezpráví 2020

Slavnostní udílení cen probíhá vždy na začátku listopadu během ceremoniálu, který zahajuje nový ročník Příběhů bezpráví – Měsíc filmu na školách. Často zde dochází k neopakovatelným setkáním mladých lidí a laureátů, kterým se obvykle v pokročilém věku dostává nečekaného uznání a potlesku. Setkání mladé generace s pamětníky komunistického bezpráví navíc prohlubuje mezigenerační vztahy a pomáhá porozumění naší nedávné historii.

I když pandemie koronaviru tomuto slavnostnímu večeru letošní rok nepřála, rozhodli jsme se i tak předat cenu jinou formou, protože považujeme za důležité těmto lidem poděkovat.