Měsíc filmu na školách na ZŠ logopedická

"Ani ten nejdokonalejší pedagog nebude usilovat o to, aby vyrovnal autentické, živé a interaktivní setkání s těmi, kteří zažili vývoj dějin, zprostředkované výuce skrze učebnice. Skvělý pedagog totiž zapojí svoji školu do projektu Měsíc filmu na školách."

 

Tak shrnul svou zkušenost Simon Schwab ze ZŠ logopedická v Hradci Králové. Pokud Vás zajímá, co všechno kromě projekce s besedou pro své žáky připravil, přečtěte si celý jeho tip.

Samotnému promítání filmu a besedě s pamětníkem předcházel dopolední projektový den o totalitě, nesvobodě a politických procesech v tzv. zakládajícím období komunistického režimu v Československu.

Projekt byl rozložen do tří vyučovacích hodin. První hodina byla provázána s etickou výchovou, protože se žáci věnovali tématu přirozené a formální autority a její moci. Následně žáci zpracovávali metodou brainwritingu (chodí zapisovat myšlenky na tabuli), co si představí pod pojmem „totalita“. Při této metodě práce se nutně pracuje s chybou – nekritizujeme, když dítě napíše příspěvek, i když není v souladu se zadáním. V závěru první hodiny analyzoval pedagog s dětmi smysl výroku prezidenta Lincolna: „Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.“ Nakonec si děti četly o nástupu komunistické moci v únoru 1948 z knihy Jany Eislerové Dějiny českých zemí pro děti a komparovaly ji s videem z pořadu Dějiny udatného českého národa. Tím jsme dějepisný projekt propojili se čtenářskou gramotností a mediální výchovou.

Na začátku druhé hodiny si žáci ujasnili, v čem tkví principy totality na příkladu komunistické strany v Československu. Stěžejním tématem se staly politické procesy. Učitelé přečetli ukázku ze soudního procesu o protizákonném odsouzení Růženy Vackové a Jana Bárty z roku 1952. Pro tyto účely byla použita obhájená bakalářská a diplomová práce o politických procesech Mgr. Simona Schwaba. Žáci se tak seznámili s osudem vybraných osob, které byly cílem perzekuce ze strany komunistických orgánů. Upevnili tak přesvědčení, proč je totalita odlišná od svobody. Aby se děti maximálně vžily do situace, přirovnávaly politický proces k divadelnímu představení (scénář, výběr osob, propagace apod.). V závěru druhé hodiny umístil pedagog pásku s nápisem „Zákaz vstupu“ přes celou třídu a rozdal žákům pojmy. Ty se vztahovaly buď k totalitě, nebo ke svobodě. Žáci umisťovali pojmy na jednu stranu pásky, nebo na druhou, za pomyslnou státní hranici.  

V závěru dopoledního programu děti vytvářely další možné osudy perzekvovaných lidí. Děti kreslily, jak vnímají totalitu a svobodu vlastníma očima – vymýšlely nereálné postavy a jejich možné odsouzení v komunistickém Československu a doplnily vhodnými popisky.

Odpolední výuka byla ve znamení vyvrcholení celého projektu. Po zhlédnutí filmu Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu žáci zhodnotili klady a zápory totality i svobody. Na tabuli v učebně byla pro děti připravena aktivita Pětilístek. Přednášející pedagog reagoval na dobrovolné příspěvky od posluchačů, ale rovněž vyvolával jedince k aktivitě. Následně si s dětmi povídal náš host - pan Jiří Zahálka z Hradce Králové. Pan Zahálka nastoupil ke studiu učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1951 a po absolvování fakulty vyučoval převážně v Hradci Králové a okolí. Nebyl nijak perzekvovanou osobností, ale dokázal přiblížit našim dětem společnost a dobu od druhé světové války do dnešního dne, a to na osudech některých členů rodiny i kolegů-učitelů. S panem Zahálkou diskutovali žáci i učitelé, kladli mu zajímavé otázky. Osobní a pracovní život byl tudíž vhodně propojen s politickými a společenskými událostmi od 40. let do dnešního dne.

Simon Schwab, ZŠ logopedická

 

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.