Jak se rodila výstava o Janu Zajícovi

„Doporučuji nebát se podobných příležitostí, využívat je a také je přímo vyhledávat. Dejte prostor kreativitě studentů, dokáží vytvářet i pozitivní hodnoty, ne jen různé rošťárny :-)

Přečtěte si, jak Tomáš Hlavsa se svými studenty ze šumperskéhoo gymnázia vytvořil výstavu o Janu Zajícovi.

S nápadem vytvořit putovní výstavu o Janu Zajícovi přišla ostravská společnost PANT v době, kdy jsem moc nevěděl, jak se taková výstava dělá. Měl jsem ale k dispozici šikovné a schopné studenty ze semináře moderních dějin šumperského gymnázia, kteří souhlasili, že „do toho“ půjdou. S odstupem času mohu říci, že práce na výstavě a webové stránce byla mimořádnou příležitostí nejen pro studenty ale i pro mne vyzkoušet si smysluplnou badatelskou práci většího rozsahu s praktickým vzdělávacím zaměřením. Málokterá školní aktivita studentů může mít podobný přesah - vždyť obě kopie výstavy od roku 2014 kolují po českých školách a stejně tak web nadále udržujeme plně funkční.

Moje role v celém procesu byla hlavně metodická a koordinační. Studentům jsem dal prostor pro jejich vlastní kreativitu, jejímž výsledkem byla řada nápadů, které šly nad rámec původního zadání. Rozvinula se například výborná spolupráce se studenty z VOŠ a SPŠ Šumperk, což je škola, kterou Jan Zajíc navštěvoval. Naši studenti se věnovali badatelské práci a putovní výstavě, studenti z VOŠ a SPS vytvořili web výstavy (ten byl mimochodem rovněž nápadem studentů). Studenti také vymysleli dramatizaci Janových básní a pořízení zvukové nahrávky. Část poezie Jana Zajíce si tak může návštěvník webu pustit a poslechnout.

Po pěti měsících vznikla výstava, ve které se studenti pokusili Zajícův příběh srozumitelně představit svým vrstevníkům – vykresluje rodinné zázemí, nabízí část jeho básnické tvorby, zabývá se činem samotným, cituje dopisy na rozloučenou, zrcadlí atmosféru pohřbu a sleduje mediální odezvu na Janův čin. Opomenuty nejsou informace o následcích pro celou rodinu i o tom, jak se Janova památka připomíná v současné době. Premiérové uvedení výstavy se uskutečnilo v únoru 2014 v prostorách Karolina Univerzity Karlovy.

Hlavní motivací pro studenty bylo to, že se příběh vztahuje k našemu regionu. Roli hrála Janova věková blízkost – studenti chtěli pochopit, proč někdo v jejich věku udělal něco tak fatálního. A důležitým faktorem byla samozřejmě i představa, že to, co vybádají a zpracují, uvidí tisíce dalších žáků.

Díky práci na výstavě si studenti vyzkoušeli řadu aktivit, např.: vyhledávání, analyzování a interpretaci různých pramenů; vedení rozhovorů s pamětníky; vyjednávání s institucemi ohledně autorských práv; vystoupení v médiích; přípravu výstavy v muzeu; organizaci slavnostní vernisáže; dodržování termínů; týmovou spolupráci; tvorbu didaktických materiálů...

Jsem velmi rád, že jsme se do tvorby výstavy pustili – a to i přes to, že jsme na počátku moc nevěděli, jak složitý proces nás čeká a kolik energie si vyžádá. Výsledek byl ale tou nejlepší odměnou, stejně jako veřejné uznání a možnost opakovaně výstavu prezentovat. Nejen, že jsme dopodrobna prozkoumali životní příběh Jana Zajíce a objevili řadu odborných detailů a souvislostí, ale naučili jsme se pracovat na větším badatelském projektu se vší zodpovědností vůči všem zaangažovaným lidem i institucím. Byla to pro všechny vynikající zkušenost.

Doporučuji nebát se podobných příležitostí, využívat je a také je přímo vyhledávat. Dejte prostor kreativitě studentů, dokáží vytvářet i pozitivní hodnoty, ne jen různé rošťárny :-) Nutným předpokladem je podpora vedení školy a ochota učitele investovat něco navíc nad rámec běžných povinností. Studenti to oceňují a výsledky mohou být vynikající.

Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.